Våra gåvor.

Alla våra gåvor är dom som hjälper oss igenom våra transformationer, i ett Universum som ständigt utvecklas. Dessa härstammar ifrån Mayakalendern.

Krokodil: Krokodil håller den Gudomliga gåvan av klarhörande, (Clairaudience) makten att identifiera vår källa till gudomlig inspiration och Enhetens röst.

Rösten är inte konstant, och engagera sig i en genuin dialog med oss. 
Rösten låter olika beroende på vem du pratar med, precis som när vi pratar med varandra. Den är tydlig, säker, rationella (ofta mer rationell än vår egen) och väldigt medkännande.

Vi kan uppleva ett ringande eller surrande i öronen som tenderar att komma väldigt snabbt och försvinna efter några sekunder, upp till någon minut.
Vi kan också höra musik, viskningar, ljud, prat, eller en radio på avstånd. Om vi ignorerar det vi hör har det en tendens att återkomma och inte riktigt "ge sig". Om vi istället upprepar det vi hör, så är det som en signal att vi har hört vad som vill förmedlas och det försvinner bort.
Plötslig inspiration eller idéer som bara kommer till oss, ofta i detalj - när vi kör, duschar eller gör vardagliga uppgifter är också väldigt vanligt. Den tiden anses ofta som meditativ tyst tid, och är den perfekta tidpunkten för dem som stödjer oss, att ge oss idéer och lösningar på våra problem. 

Vind: Livets andetag. 
Genom det mänskliga svaret tillbaka till Skaparens Andetag, kunde drömmen slutföras. Människans gåva till helheten är att andas tillbaka en skapelse av en jordisk verklighet som skulle återspegla balansen mellan ovan och nedan.

Natt: Natten förbinder vårt intellekt och vår intuition, vårt omedvetna och medvetna. Natten ser vad som är osynligt och uttrycker sig som en röst som talar i våra drömmar. Natt är drömmaren som tror på drömmen.

Frö: Fröet avser alla fakulteter, krafter och mirakel som alla är insvept i ett frö. Vi har skapat en ny vision av vårt själv, i enhet med hela Skapelsen.
Vi är ett barn av Främsta Skaparen och Moder Jord, som ges suveränitet över fysikens rike.

Orm: Ormen är katalysatorn av själen, den gnista som tänder säkringen till våra koder och dna. Den är "drakenergi", och liksom Moder Jords leylinjer så har vi ett nätverk av energi i kroppen. De är själva kraften i livet och energin som tänder alla våra gudomliga gåvor av att veta. 

Det innebär att vi får information genom att känna eller känna på oss subtil energi, ibland även bortom det fysiska. Det är en subtil känsla, så det är inte som när vi fysiskt berör något. Snarare mer att vi genom vårt hjärta och kroppen känner in energin omkring oss, så att den kan få förmedlas och förstås.

Mer än bara genom en inre känsla av energi, kan vi också få fysiska symtom som plötsligt uppenbarar sig utan att "hänga ihop" med vad vi befinner oss i just då. Det kan exempelvis vara värk i magen, stress, känslan av frossa på ena sidan av vår kropp, nackhåret som ställer sig upp, eller en övergripande känsla av tyngd eller ljushet beroende på händelsens kollektiva vibration eller person vi känner in.

Transformation: Transformation håller den gudomliga gåvan av Klarseende, (Clairvoyance). Detta är ett tillstånd av medvetenhet som alla människor utvecklas mot, och vid något tillfälle kommer alla att nå en transformation som gör det möjligt för själen och det mänskliga fordonet att bli ett integrerat uttryck som är anpassat och i harmoni med skapelsens intelligens.

Klarseende kan uppträda spontant, eller som led i en själslig  
utvecklingsprocess.
En del människor upplever klarseende som att färdas till en plats, person eller själ som man fångar upp information om, och upplever att de befinner sig både på platsen där deras fysiska kropp är och på platsen där händelsen sker. Andra upplever det som att se bilder, filmer eller visioner i sitt inre. 
Klarseende är en stor resurs för att få information i olika sammanhang, och för att stå i närmare kontakt med allt i hela Skapelsen. 

Hjort: Den gudomliga gåvan som Hjorten ger oss, är att stå i vår egen sanning. Allt vill ses och erkännas i sitt fulla ljus.

Hjortens hjärta är fri från rädsla och känner till den högre jorden där den står.
I vår vaksamma medvetenhet behöver vi inte försvara vår sanning. Vi behöver inte få andra att tro eller gå med. De kommer att dras med av ett personligt exempel.

Stjärna: Att ge ljuset till världen är människans högsta mening och syfte.
När vi ser vår egen begränsning och är villiga att bli helade ifrån den, så skapar den villigheten ett större ljus, än mörkret i vår begränsning.

Givande: Genom en försoning öppnas vår medvetenhet för att erkänna att Främsta Skaparen var den första som gav till oss. Vi erbjuds alla välsignelsen om ovillkorlig kärlek och löftet om vår kärlek som vårt gudomliga öde. Främsta Skaparen krävde ingenting i gengäld. Detta är kärleken som erbjuds som ett sätt att hitta vår egen lycka och kärlek. Sett genom ögonen på ovillkorlig kärlek kan vi veta hur det känns att vara älskad för kärlekens skull. 

Hund: Arketypen av Hund personifierar upplevelsen av kärlek som Främsta Skaparen avsåg för mänskligheten. Vi behöver bara föreställa oss en glad hund, för att identifiera vår rollmodell. Hunden tar in jorden genom alla sina sinnen. Den älskar vinden i sitt ansikte, vattnet och leran och alla sevärdheter, ljud och lukter, och tar emot oss vid dörren med ovillkorlig kärlek.

Apa:  Den försöker saker, bara för att se vad som händer. Apan skapar nyfikenhet och leker, och förbinder vårt Intellekt med vår Intuition så att båda sidor av vår hjärna arbetar tillsammans. Apan älskar att skapa, och kan hjälpa oss att komma över våra känslomässiga hinder genom att inte ta vårt Själv så seriöst.
Vi kommer alltid igenom till andra sidan, och kanske det är så att vi behöver vara en "bästa vän" till vårt Själv?

Väg: Vi är bara där vi är idag på grund av en resa som startades långt innan vi föddes. Människor som kom före hjälpte till att bana väg till vår egen lycka. Vårt högre syfte är att fortsätta som det heliga utbytet som hedrar deras ansträngningar. Vi kan veta att det avstånd som vi uppnår kommer att förkorta resan för varje generation som följer.
Vi inspirerades först för att skapa något för vårt Själv. Vi var gudomligt ledda för att upptäcka all kärlek vi någonsin skulle behöva. Idag erbjuds vi möjligheten att se hur våra val påverkar helheten. Vårt högsta syfte var inte bara att rädda vårt Själv, vi skapades också för att hjälpa mänskligheten. 
Vi är den vi har väntat på!

Kanal: När vi drogs till medvetenheten av vår egen begränsning drog själen vår uppmärksamhet till kraften inom. I ödmjukhet var det inte våra sinnen, utan vår gudomliga natur som erkände ett ljus som skulle dras ovanifrån. Som en symbol för familjen och hemmet insåg vi att vi inte var de första som gjorde denna resa. Vi kommer ihåg, att vår lycka är drömmen vi delar med varje generation som kom före.

Jaguar: Jaguar kan hjälpa oss att känna kraften i våra tankar och avsikter.
Våra tankar producerar en form av energi med hög vibrerande kraft.
Huvudet / tankarna är elektriska och Hjärtat / känslorna är magnetiska. Våra själsliga gåvor är uppvaknade när huvudet och hjärtat är i balans. Detta är sammanslagningen av den gudomliga maskulina och den gudomliga feminina. Våra andliga gåvor är bemyndigade när vi urskiljer med både vårt huvud och vårt hjärta. Vårt resonemang kan användas för att urskilja våra känslor, däri ligger sanningen av att veta.

Örn: Vår omvandling är en sinnesförändring om vårt själv. Örnen kan se in i framtiden, och vi får en himmelsk syn för att se var vår förändring leder oss.
Med varje period är vi uppvuxna till en högre närhet av vår medvetenhet om ett gudomligt medvetande. Varje liten förändring, förvandlar vårt perspektiv hur vi ser världen, och vår mening och syfte för att göra resan.
Örnen ger en återspegling av vem vi blir, och den nya friheten vi kan uppleva som ett resultat av vår förändring. 

Visdom: Förlåtelse är vår högsta mänskliga kraft av kärlek och kraften för att övervinna alla våra mänskliga begränsningar. Genom vårt samarbete med Främsta Skaparen får vi Kärlek i sådant överflöd, att vi alltid har mer än nog för att räcka till alla.
Genom förlåtelse ser vi gudomligheten i oss själva och hedrar gudomligheten i varandra.

Jorden: Vi drömde om den värld vi skulle skapa i själen, och Jorden kan lära oss allt vad vårt frö behöver veta i den fysiska världen. Jorden är en symbol för rörelse som skapar tid för att skilja en erfarenhet från en annan, en början till ett slut. Moder Jord har något att dela med det nya fröet som vi har skapat, och engagerar oss i rörelsen. Vårt frö kommer att vara passionerad av dess syfte och inre styrka att växa till sin egen mognad. Jorden är en symbol för en gudomlig kunskapskälla. Fröet som kommer att födas i mörkret, kommer att veta att det är omgivet av allt som behövs, och kommer att veta sin väg till ljuset.

Flinta: Det är den subtila känslan av att ta emot information genom tydlig kunskap. (Claircognizance)
 
Vi kan känna en hel del information på en gång, och ta emot det i en form av "nedladdningar".
Information kan komma i form av små insikter som händer just nu, eller som inspirerade idéer som dyker upp precis vid rätt tidpunkt.

Information kommer vanligtvis i en blixt, en plötslig belysning, och denna information är omedelbar och ljus, och inte något som man har tänkt på ett tag. Det finns inget rim eller någon reson till när belysningen kommer, och idéerna är ibland så omedelbara att man behöver skriva ner sakerna innan man glömmer dem.

Då vi har lätt för att läsa människor, så visar sig våra initiala tankar falla på plats med tiden.
Eller när vi har en känsla av en inre vetskap när något inte är en bra idé, trots att den verkar perfekt på ytan.
Här är det viktigt att förstå att informationen kommer för vårt högsta bästa. Genom att kunna urskilja människor, djur och platser ser vi vad som tillåter oss att bli den bästa versionen av oss själva.

 Att leva i själen kräver initialt att vi står på vår egen sanning om någonting som våra mänskliga ögon inte kan se. Flintans avsikt är att erbjuda oss en Sanning vi kommer att tro på.

Storm: Storm delar en gåva av styrka mellan ovan och nedan, och är en symbol för evig ungdom som lever för att uppleva frihetens extas. Som barn trodde vi på en dröm vi kunde föreställa oss, och livet var ett äventyr som vi närmade oss med hoppfull optimism. Återigen kan vi komma ihåg den energi vi hade när den enda anledningen till att vi slutade leka, var att vi blev kallade hem till middag. 

Sol: Genom Främsta Skaparens ögon är vi barnen som är födda hjältar av kärlek, och uppmuntrar oss att vara hjälten till vår egen mening och vårt eget syfte, och att göra det för helheten. Solen förmedlar Viljan, Beslutsamheten och Intentionen att leva för våra Drömmar.
Återförenad med Främsta Skaparen och balanserad i en gudomlig rörelse behöver inget utanför vårt själv hålla oss tillbaka igen. Våra liv är den resa som alltid kommer att börja och sluta i ljuset.