Själslig Utveckling.

Då du redan är och vet allt, så vill jag inspirera och visa det för dig så att du kommer ihåg.

Varje gång som du känner igen sanningen så ökar din medvetenhet och du börjar minnas allt mer.
Du vet när det är sanningen du känner för den ställer inte några frågor..

Samarbete eller separation.

Hemsidan är skapad för att inspirera och visa på skillnaderna mellan dom olika perspektiven av att leva genom vårt Gudomliga Medvetande (vår Själ) och vårt mänskliga fordon (biologiska kroppen och dess 6 sinnen), eller tron på att det finns en separation mellan dom båda.

Alla aspekter och perspektiv är viktiga på vår resa, och är en naturlig expansion genom dimensionerna. Själen/Medvetandet har just nu en jordisk upplevelse tillsammans med kroppen, och går igenom en förändring från 3:dje dimensionen till 4:de, för att så småningom landa i den 5:e dimensionen.

Det som utmärker Själen är att den betraktar och agerar med sin omgivning genom sin intelligens. Den har inget personligt syfte med sin existens, annat än att expandera sin upplevelse och bejaka sin intelligens genom det mänskliga fordonet.

Då evolutionens medvetande nu är orienterat efter Medvetet Medskapande och Enhet, så "trycker" det automatiskt utvecklingen mot det, och alla andra uttryck får svårt att finna utrymme och blir därmed extra tydliga i oss själva och i vår omvärld.

Det är denna expansion som nu sker på Jorden, och som vi alla är en del av.
Den påverkar alla våra områden i livet, både arbete, hälsa, relationer, fritid och vår själsliga utveckling.
Det som är skillnaden idag i jämförelse med förut, är att kroppen ska med. Därav alla obeskrivliga symptom som läkarkåren många gånger står som levande frågetecken inför.  

Uppvaknande.

I början av resan kommer det separerade Självet säga väldigt bestämt;
-Jag behöver sitta här framme bredvid dig, för att se till så att du kör som man ska!
Du vet man måste gasa som f-n för att komma först fram!

Denna tro på en identifierad separat del kämpar genom känslorna, tankarna och de mentala konstruktioner (vår historia) som det skapar. Allt för att rättfärdiga och förklara sig själv som om hela dess överlevnad var äventyrad.
Under tiden som det kriget pågår, får inte vårt mänskliga fordon och själen något större utrymme att samarbeta och expandera. Våra frön ligger då trygga kvar i Jorden tills det att den rätta näringen ger dem signalen att börja spira...

Vi har alltid en fri vilja att välja vad vi vill lägga märke till.

Vi kan låta Evolutionen ha sin gång...men, då Jorden tillsamman med oss medskapar lärdomen, så behöver vi som människor minnas mer av vårt Gudomliga ursprung för att inte skapa fler och mer djupgående konflikter av de slag vi redan ser.

Just nu påverkas vi alla av att det sitter ett separerat Själv i det Kollektiva förarsätet, och har genom sina handlingar satt Själen i bagaget. 
Vi behöver förstå vad denna separation har för funktion, så att vi kan befria oss ifrån de programmeringar och trossystem som inte gynnar kontakten med den Gudomliga intelligensen inom oss själva.

Efter ett tag med ökad kunskap och insikt om både vår egna och den kollektiva utvecklingen, så kommer det separerade Självet sakta men säkert att sakta ner och tystna. Kvar finns det mänskliga fordonet, (biologiska kroppen och dess 6 sinnen) och Själen. När dessa två samarbetar som en enhet med varandra, kommer upplevelserna synkroniseras med flödet och vi kommer vara på rätt plats vid rätt tid, göra det vi hade tänkt att göra och känna att vi är del av något större än oss själva. Platsen som många beskriver som himmelriket.

"Look not from the mind, but from the soul.
For the Life that is coming is already before us, waiting to open up the World.
Just look more closely. Find the eyes to see."

(Filmen är inställd på automatisk svensk textning.)