Vårt uppdrag på Jorden.

An easy to understand video about the frequencies that evil operates within.

And Remember, a psychopath doesn’t care if he will see the plan come to fruition during his lifetime. As long as he can contribute to moving it forward he is beyond “excited”.

When more Humans remember that Love is the only way to exit the Matrix, we will do just that.
The Light we carry will show us the way, and through the truth we see and feel we will know what we need to do next. The wisdom accumulated will rise the frequency of the collective and propell us all forward. ❤️

Låt den här videon få sprida sig till alla människor på hela Planeten!!

Här förklarar Sergeant Robert Horton (US army civil affairs & psychological operations command, (1999-2012), på ett enkelt och tydlig sätt hur vi alla föds in i ett slavsystem med hjälp av vårt födelsenummer, (strawman) och hur Russell Jay Gould & David Winn Miller räddade världen år 1999 via ett nytt qvantsystem som först nu har kunnat implementeras och ta oss ur detta fängelse. 

Español
https://www.youtube.com/watch?v=HNzjbmhv1Rg

Med all Kärlek ❤️
Camilla

Information och samtal ägde rum 2018. Information och samtal ägde rum 2018.

Det jag hör många pratar om, är att vi gör upp ett sorts kontrakt innan vi kommer till Jorden.

Jag skulle vilja att ni, mina Guider och ni som hjälper och stöttar mig, berättar hur ni ser på det.

Stämmer det att vi gör upp ett sorts "kontrakt"?

Det beror på vad du menar med kontrakt.
I er terminologi kan det upplevas som något som är hugget i sten och måste följas till punkt och pricka. Så är inte fallet. Vi har alltid en "genomgång" innan vi åker iväg på något uppdrag. Den genomgången kan se olika ut, men i ditt fall så satt du med en grupp som representerade både vad själva resan skulle innebära, men gick också igenom själva uppdraget som du ville och blev utvald att åka på. Det handlar alltså både om att vilja och lämpligheten att just du åker. Alla får inte åka, utan det finns en Galaktisk kommitté som tittar på om möjligheten att kunna genomföra sin "handlingsplan" också finns där. Den här genomgången och förberedelserna pågår i många månader och ibland år, enligt Jordens tideräkning. Det är ett noga genomtänkt och förankrat beslut som behöver tas, då vi alla vet att Jorden håller en viss kondition där "glömska" ingår. Detta attribut gör att det är extra viktigt att man genomför en ordentlig genomgång, så att när tiden är inne för att minnas, går den övergången smidigare.
När det väl var dags för dig att minnas mer, så gick du från att känna dig själv till att helt plötsligt ha en hel Galaktisk familj och vänner. Du gick inte från att känna dig hemma för att sen känna dig borta. Du gick från att känna dig borta till att känna dig hemma.

-Ser allas genomgångar ungefär likadana ut?

Det beror på vilken typ av uppdrag som man har valt att åka på. Det finns ur den terminologin både lättare och svårare uppdrag.

-Skulle du kunna beskriva skillnaden på ett lätt och ett svårt uppdrag?

Ett lätt uppdrag innebär en väldigt liten påverkan på dig som individ. Med det menar vi att du kommer känna dig hemma på jorden och undrar kanske både en och två gånger varför människor går runt och "mår dåligt". Omständigheterna i livet är ofta gynnsammare ur det perspektivet, att livet rullar på. Det ingår inga jätteomvälvande kriser i livet, och de små vägbulor som individen upplever, påverkar inte den genomträngande känslan av att livet ändå rullar på ganska smärtfritt så att säga.

Ett svårt uppdrag innebär att du aldrig känner dig hemma, väldigt sällan tillfreds eller har ett liv som flyter på. Det beror på att du inte helt har glömt bort vart du kommer ifrån redan från början. Det är något som "gnager" inom dig hela tiden, och hur du än gör för att passa in, så kommer du aldrig att riktigt passa in. "Livskriserna" avlöser varandra och du kommer känna det som att du precis hinner andas ut, innan nästa utmaning kommer. Till skillnad ifrån ett lätt uppdrag så undrar du om du någonsin kommer att "må bra", och tittar med förundran på de som bara verkar flyta genom livet, utan större bekymmer. Det svåra i uppdraget är att det ofta startar lite senare i livet, och fram till dess har du fått kämpa med allt du har för att försöka anpassa dig till de omständigheter som råder. Dessa omständigheter är för dig helt främmande, och det är pga av dem som du är här. När du väl börjar ditt uppdrag kommer saker och ting att gå smidigare, men resterna av det du tidigare har upplevt kan fortfarande hänga kvar ett tag.

-Hur går urvalet till?

Vi lever alla i en stor Galaktisk familj som innehåller många olika förgreningar. Precis som i vilken familj som helst så finns det de själar som är nyfödda och dem som är äldre, och uppdragen fördelas helt enkelt efter vilken erfarenhet själen har och vill uppleva. Själen är alltid ute efter att uppleva sig själv på så många olika sätt som möjligt. Den är på en evig upptäcktsresa kan man säga. Vi behöver inte krångla till det allt för mycket, men det finns även nyfödda själar som är inympade med mycket visdom. Så det är inte alltid så enkelt som att säga att de nyfödda får lättare uppdrag än de äldre, men generellt kan vi hålla oss till det perspektivet.

-Hur kommer det sig att det finns uppdrag?

I en så stor Galaktisk familj med fri vilja, kan det uppstå att exempelvis en ras tar ut svängarna till sin egen fördel och gör det på ett sätt som kväver en annans ras fria vilja. Det finns inga poliser i Multiversumet, för att använda ett ord som du känner igen, men allt som sker går inte onoterat igenom. Då den fria viljan är en Universell lag som finns där för att själen ska kunna expandera, så betyder det att alla själar ges den här möjligheten, med vissa få undantag.
Alla själar har en "högre" iakttagare som ser allt ni gör, och den brukar ni översätta till samvetet. Ni får ett dåligt samvete när ni kliver över någon annan själs fria vilja eller er egen. Det brukar även kunna ge kroppsliga symptom. Det är en av era vägledare inom Lagen om En.

Men för att återgå till vad vi pratade om ang att ta ut svängarna, så är det här det kan bli lite svårt att förstå.
Den ras som kväver en annan ras utövar sin fria vilja hur det är att kväva en annan ras. Den ras som de då kväver har ingen möjlighet att minnas sitt ursprung, utan blir som spelpjäser i den andra rasens upplevelse. Då den kvävda rasen inte vet att de är kvävda, kan de inte heller kalla på hjälp.
Vi har under en väldigt lång tid observerat händelserna som sker, och ser att den andra rasen inte har några intentioner att förändra sitt beteende.

-Hur kommer det sig att ni först nu skickar människor ifrån hela Multiversumet för att hjälpa till. Varför har det tagit så lång tid för er, för ett för mig så uppenbart brott mot den Universella Lagen?

Vi visste att du skulle komma tillbaka och ställa oss till svars :)
För er som nu befinner er på Jorden, så vet vi, att ni tycker att det har tagit alldeles för lång tid.

Det har under alla tider funnits äldre själar (vi fortsätter att använda samma perspektiv) som under tiden de har varit på Jorden, skapat förutsättningarna som finns idag. När dessa själar lämnar Planeten har de lämnat ett eteriskt signum kvar som aldrig försvinner. Det är bl.a dessa signum som ni kan ta kontakt med, när ni känner att ni är "långt hemifrån".
Informationen som de äldre delat, har många gånger vattnats ur och anpassats till vad den styrande rasen anser de behöver ändra för att behålla makten, och detta har pågått länge, alltför länge som du så riktigt har iakttagit, och därför har vi nu både ökat antalet "äldre själar", samt vidtagit andra energiåtgärder. Denna händelse som har skett och sker på Jorden idag har fört samman många Galaktiska familjer som nu jobbar tillsammans för att förändra situationen på Jorden.

Nu förstår du varför du levde med en Narcissist, som ni kallar det, under hela din uppväxt. Du har upplevt vad det innebär att bli fråntagen din fria vilja, och är på det sättet helt på det klara med vad vi pratar om här, och din uppgift.
-Japp! :) Jag tror inte heller att det är en slump att utav allt det jag har skrivit om, så är just ämnet om att bli fråntagen sin fria vilja, det som får mest uppmärksamhet.

                                                                                                             / Den Galaktiska Federationen.

Många människor känner just nu en frustration över att de bara får veta det som de tillåts att få veta. Som att sitta vid ett stort dignande matbord och serveras brödsmulor..
Många har en förståelse i att militären behöver få sköta sitt jobb, men känner ändå att vissa saker hade kunnat vara mer tydliga...

Här intervjuas Juan O´Savin (107) av Kerry Cassidy, Project Camelot.
Hon ställer många intressanta frågor och nämner faktiskt den förra videon med Gene Decode och Michael Jaco som referens några gånger. Du hittar den videon här.

Jag förstår att det inte är så lätt alla gånger med balansen mellan att rädda människoliv först, och sedan låta dom få veta efteråt vad som verkligen hotade dom, och att upplysa om vad som pågår utan att äventyra människors liv...

Med all Kärlek ❤️
Camilla