Bakgrunden till vårt uppdrag.

Vi pratade tidigare i Vårt Uppdrag om "en ras" som har tagit ut svängarna och använt den fria viljan till att serva sin egen agenda. Nu förstår jag varför den fria viljan ges till alla, med vissa få undantag. Jag fick också veta att den Galaktiska Federationen har under en väldigt lång "tid" observerat händelserna som sker, och ser att den andra rasen inte har några intentioner att förändra sitt beteende...

Jag sökte givetvis vidare för att förstå vad det är som dom pratar om och hur det kommer sig att så många, vägvisare, regnbågskrigare, matrixhållare, ljusarbetare, visdomshållare m.m, befinner sig just här på Moder Jord samtidigt.

Jag blev då ledd till informationen om planeten Maldek...

Maldek.

För Hundratusentals år sedan fanns en annan planet i detta solsystem, ungefär som Jordens storlek, som gjorde sin omloppsbana mellan Mars och Jupiter. Det var en grön välmående värld, bebodd av ett folk som inte hade nått en riktigt avancerad kultur, men hade ändå uppnått ett stadium som gav en mängd nödvändigheter som gjorde livet relativt bekvämt för alla.

De studerade filosofierna och debatterade i vetenskapen som vi, förutom att dessa människor var mer avancerade på många sätt. Planeten var så mycket mekaniserad att robotar tog hand om alla betjänande uppgifter. Invånarna hade upptäckt en rudimentär form av rymdresor, och kunde styra sitt väder så att torka och hungersnöd inte längre förekom. Majoriteten, som har ett överflöd av mat, och som inte har några betjänande uppgifter att utföra, blev snart nöjda med att fördriva bort sin tid i solen. De blev i jämförelse med högre planetariska kulturer ett själviskt, slappt och likgiltig folk som sökte efter sin egen njutning, liksom de flesta människor på Jorden idag.

Då kom sjukdomen.

Det började förmodligen subtilt i de få vetenskapsmän som höll sig borta från den likgiltiga majoriteten, i ett ivrigt eftersökande av materiell erövring, så att de lämnade sig själva öppna för det obotliga lidandet.

Den psykiska sjukdomen manifesterade sig som en lust för större makt, och De hittade det!

Till slut så exploderade en vätebomb och förstörde planeten totalt och mördade hela befolkningen i en enda bländande blixt och allt som är kvar av den vackra planeten idag är asteroidbältet.

De människor som bebodde Maldek släpptes plötsligt till sina olika eterplan, och enligt den perfekta lagen av karma måste dessa människor reinkarnera igen, under sträng begränsning, på en annan planet i solsystemet. 

Gudarna appellerade till Jorden som en intelligens och frågade om hon skulle vara villig att ha medkänsla för mördarna av Maldek och komma överens om att ta deras reinkarnation på ryggen. I hennes stora barmhärtiga medkänsla tog hon emot dem och accepterade därmed tusentals år av begränsning så att dessa livsformer kunde få väsentlig erfarenhet. 
Gudarna närmade sig då Jordens sanna invånare, en högkultiverad ras av individer som kallades - människor av Adam, som också enades om att samarbeta med de som kom från Maldek till Jorden.

Så, gradvis var de som var för lata för att stoppa den chockerande kosmiska brottsligheten av förstörelsen av Maldek och de som faktiskt hade utfört det, reinkarnerade på jorden. Den höga kulturen av Adam stannade en tid och gav instruktioner, vägledning och hjälp - och lämnade sedan de nya invånarna på jorden i enlighet med gudomlig lag, (den fria viljan) till sina egna erfarenheter.

Lemuria.

Ur den stora begränsningen av atomisk mutation släpade civilisationen av Lemuria (även känd som Mu) sitt trötta, utmattade och energilösa själv. Jorden blev något liknande till vad Maldek hade varit. Folket började noggrant undersöka filosofierna och vetenskaperna igen, och den Lemuriska civilisationen blomstrade.
På sin topp var det en civilisation av mycket finare kultur än vad vi känner till på Jorden idag. Lemurerna etablerade ett samarbete mellan sig själva och avancerade intelligenser från andra planeter, som lärde dem en hel del.
Men tyvärr slog sjukdomen till igen. Krig bröt ut och de som hann undkomma gömde sig i de inre delarna av Jorden.

Atlantis.

Återigen föddes "rasen" på och av många gånger, till en värld som hade stora begränsningar och som var sjudande med radioaktiv förgiftning, tills det till slut, efter tusentals år kom en annan kultur till liv. 
Långsamt till en början, och som senare fick momentum, blomstrade Atlantis civilisation "på" Jorden. 
Återigen etablerades rymdresor. Återigen lyssnade några på visdomens röst som kom från högre källor, men det fanns en splittring i tre olika läger. De få som sökte efter en kraft för att få dem att kunna erövra hela Solsystemet. Majoriteten som inte bryr sig så mycket, för de var nöjda att leva i sin likgiltighet, och de andra få, som hade visat sig redo för de högre lärorna och besatt logiken och tilliten för att acceptera rösten av högre Källor.

Återigen uppfann den sadistiska minoriteten atomvapen.

Som det hade hänt tidigare, var de som var redo för evakuering strax före den förödelse som skulle följas, borttagna från jorden av de Gudomliga källorna från rymden. Under tiden krigade de med girighet och lust för materiell överhet, mot varandra. Eftersom ingen sida kunde vinna ett sådant atomkrig - föll Atlantis civilisation till förkolnade radioaktiva ruiner.

Idag, har återigen atomens styrkor släppts lösa, och återigen är världen uppdelad mot sig själv.

Låt oss inte göra samma misstag en gång till!

This very informativ video from 2019 are over 2 hours long but feels like 30 minutes cause there are so many topics touched upon one after another.
Why we have an expression that says that the light is coming from the "north" is well explained too.
Grab a cop of tea or coffee and sit down and give yourself the time to maybe get more enlightened or just reminded of the things you already know.
I think that now is the right time where more human beeings are prepared to hear this information, again..  ❤️