Medvetande.

Vad är medvetande?

Ditt medvetande har du alltid med dig och din medvetenhet utvecklar du längs vägen.
Medvetande är medvetenheten om att du är medveten.
Har du någon gång lagt märke till, att du la märke till något? Då har du upplevt ditt eget medvetande. Oftast använder vi det utan att tänka på det. Vi undviker andra bilar, öppnar glasdörren istället för att springa rakt in i den osv. Medvetande är inte bara vi. Medvetande är din telefon, luften du andas, träden utanför, djuren på savannen. Medvetande är allt i hela skapelsen, och under varje period är allt i hela skapelsen orienterat efter det medvetande som gäller då. 
Just nu är medvetandet på Jorden orienterat efter Enhet. Läs mer om evolutionen här.

Vad är medvetenhet?

Medvetenhet är något som du upplever med alla dina sinnen. Medvetenhet har inget med kunskap att göra. Du kan läsa dig till i stort sett allting idag, men utan medvetenhet, blir det just bara kunskap. 
För att utveckla din medvetenhet så behöver du koppla samman det du vet, med dina egna upplevelser. 
Du behöver ge dig själv ett uttryck, och bli en medskapare till det du vill uppleva. 

Utsiktspunkt.

När vi gick i skolan så studerade vi om olika tidsåldrar. På 1500-talet t.ex. så hade de ett annorlunda medvetande i jämförelse med vad vi har idag. Det finns vissa saker som inte skulle passa in i deras medvetande, som vi använder varje dag. Och det finns saker som de behövde göra varje dag, som att bära vatten exempelvis, som inte skulle passa så bra ihop med vårt medvetande idag.
Så olika tider har olika orienteringar, beroende på var de befinner sig, i förhållande till tid och plats.
Det tid och plats gör, är att det fastställer din utsiktspunkt på hur du ser på Universum. Din utsiktspunkt är helig, andlig och okränkbar, av en enkel orsak. Du är den enda som kan ha den. Du är den enda som kan ha din utsiktspunkt. Människor kan tycka att den är fel, eller hålla med, men de kan inte ha din. Du har säkert redan lagt märke till att du inte ens kan ge den till någon annan. 
Så det är inte min intention att förändra din utsiktspunkt. Det är bara något som du kan göra.

Fria viljan.

Det finns bara en lag i Universum:

Det du lägger märke till, är det du blir medveten om.

Det spelar ingen roll om du läser ett recept, eller ser att postlådan står snett. Det du lägger märke till är det du blir medveten om.
Människor pratar ofta om den fria viljan i samband med medvetandet.
– Var är min fria vilja i allt det här?
Din fria vilja handlar om, vad du väljer att lägga märke till. 

Hur du väljer att lägga märke till, genom medvetenhet med alla dina sinnen,
skapar din utsiktspunkt från hur du upplever skapelsen.
Så vill du förändra något i ditt liv behöver du titta på hur din utsiktspunkt ser ut.