Tiden och Tankarna.

Om vi tittar tillbaka på evolutionen så kan vi se att den går fortare och fortare och det kan kännas som att tiden också gör det, men så är inte fallet. Skapelsen gör det, men inte tiden. Det som händer är att det sker fler och fler händelser under samma mängd tid, och det kommer fortsätta att accelerera. Vi skulle kunna göra en liknelse med kaffe för att förklara hur skapelsen ökar.
 
När sinnet skapades för 2 miljoner år sedan hade vi ett medvetande som gav oss möjligheten att välja mellan kaffe med mjölk eller kaffe utan mjölk.
När vi idag går in på i stort sett vilket café som helst, så finns det många olika sorters kaffe att välja emellan. Det tar lika lång tid att göra kaffet idag som då, men vi har så många fler möjligheter att välja på. Om vi skulle använda våra tankar för att välja, så kommer kön bakom oss att börja ringla ut på gatan och vi kommer uppleva en stress, för det kommer kännas som att vi inte hinner med att tänka och ta in så mycket ny information. Så när våra tankar förstår att det inte kan göra sitt jobb, eller kan ta adekvata beslut om vår framtid, så har det ett inbyggt säkerhetssystem som är just denna stress.

Tankarnas säkerhetssystem.

När våra tankar inte är säker på vad som ska hända, skickar det en signal till kroppen att gå därifrån. Djuren har det här säkerhetssystemet, och när en hund exempelvis luktar på något som den upplever konstigt, så går den bara därifrån.
Vi o andra sidan har haft föräldrar, lärare, arbeten m.m. som inte har tillåtit oss att bara gå därifrån, så vi har anpassat oss till stressen. Idag används den t.o.m. som ett utvärderingsverktyg av dig.
-Hur mycket stress kan du hantera? Arbetsgivarna ser det som ett positivt karaktärsdrag om du klarar av att hålla "många bollar i luften", och fler och fler närmar sig glastaket. Det har gått så pass långt att hälsosystemen skrivs om, och du kan inte längre ange stress som en orsak till sjukskrivning. För alla har ju stress idag. (Alla kämpar med att släppa det gamla för att ge plats åt det nya).

Slåss eller fly.

Nu finns det inte längre något rim eller någon reson kvar. Tiden att tänka ut något är förbi. Det är bara fullt påslag av adrenalin i vårt system och kroppen har bara två val. Antingen slå sig ut ur situationen eller fly. Allt för att tankarna försöker bevara sin idé om att överleva. Det är inte en så smart ide att ex. slå till sin arbetsgivare, för då har man garanterat inget jobb kvar. Och om jag tar första bästa flyg till varmare breddgrader, så har jag antagligen inget hem att komma hem till. För vem ska betala hyran när jag är borta?
Vad händer då om vi inte kan slå oss ur en situation eller fly? 

Omedvetenhet.

Vi börjar förneka våra upplevelser.
Djuren använder denna teknik ibland när de känner sig underlägsna eller hotade. De lägger sig helt enkelt på rygg och visar att jag ger mig. 
En persons valda metod att fortsätta vara omedveten kan vara, alkohol, droger, handla, spela, sova, arbeta, tv-serier m.m. Egentligen allt som gör att jag slipper tänka.
Det är också nu tankar om självmord börjar komma på tapeten. 
Vad är det för mening med livet? Det ser ju likadant ut idag som igår och jag bidrar till det, så ni har det mycket bättre utan mig...

Det här är en allvarlig situation och det kan kännas som att vi håller på att falla isär, men det är faktiskt inte så. Vi håller på att falla på plats, och en del av den här processen innebär att se och förstå tankarnas natur. Tankarna är som en fem meter lång stege i ett tolv meter djupt hål. Hur ska vi komma ut? Inte genom att tänka oss ur i alla fall…
 
Om vi efter detta mindre uppiggande säkerhetssystem återgår till vårt kaffe, så kommer vi i framtiden att ha än fler sorter att välja emellan än vad vi har idag. Så för att kunna hantera de utökade möjligheterna behöver vi acceptera och flöda med i det medvetandet vi befinner oss i, och använda vår autenticitet, intention, integritet och intuition för att komma ur hålet och fortsätta uppleva, utvecklas och expandera.