Kalendern i vårt samhälle.

Det är svårt att förklara medvetande utan att samtidigt prata om en kalender.
En kalender är den absoluta mittpunkten i en civilisation. Allt som händer i den civilisationen rör sig runt denna mittpunkt. När det är tänkt att vi ska betala räkningar, vara på jobbet, börja skolan, ta examen, hur gammal vi är, osv. Alla dessa händelser är relaterade till kalendern, inkluderat utvärderingen av vårt utförande.
En kalender är ett samtycke i civilisationen om vilken tid det är eller vilken dag det är, och det är den absoluta mittpunkten av den civilisationens medvetande. Vårt medvetande om vad som har varit eller vad som kommer hända i framtiden, är allt relaterat till vår kalender.
Medvetande har alltid en plats, och orienterar sig genom att ta hänsyn. Det tar alltid hänsyn till hur någonting är. Det fungerar faktiskt just nu. För en tid sedan bestämde du dig för att söka en viss kunskap, och nu är du här och läser detta. Det har varit så här genom hela vårt liv. Allt har rört sig kring tid och plats, tid och plats.
 

Gregorianska Kalendern.

Den absoluta mittpunkten för vår civilisation idag, är den Gregorianska kalendern.
 
Den startade 1582 av påven Gregorius XIII, och den etablerades av den katolska kyrkan.
Den fokuserar på vår sol, och att vi rör oss runt den. Det tar enligt den 365 dagar och ¼ dag för att fullfölja ett år. Så hela vårt koncept om tid, plats och mittpunkten i vårt medvetande, handlar om dessa cykler som upprepar sig i en evig rörelse.
När den katolska kyrkan skulle etablera den Gregorianska kalendern så gick den inte så "bra hem" hos alla, så de var tvungna att göra många erövringar för att få den etablerad. Många andra civilisationer hade redan sin egen kalender, men de ansågs primitiva och förkastades.
 
Det den Gregorianska kalendern handlar om, är den fysiska mätbarheten av vår bana runt solen. Alla våra datorer är ex. programmerade efter den. Det den här kalendern gör, är att den fokuserar vårt medvetande till enbart fysiska bevis. Den absoluta mittpunkten av vår civilisation fokuserar enbart på fysiska bevis, och det är en obestridlig tro. Det är ett väldigt kraftfullt maktmedel att dominera människors medvetande med.
 
Så vad gör vi då om vi har haft andra, ibland ”obeskrivbara” upplevelser, och försöker sätta det i en kontext tillsammans med vår Gregorianska kalender.  Ja, antingen så blir vi sinnes-sjuka eller så känner vi att det är något som saknas..
Vad finns det då för andra kalendrar som kan resonera med dessa upplevelser? För jag gissar att det finns fler uppfattningar än den rådande med tanke på hur många utsiktspunkter vi har. Jag ”springer” då på Mayakalendern.
Jag vill poängtera att jag inte utger mig för att vara någon expert på området. Där finns det andra som kan det här mycket mer i detalj än vad jag kan. Så om du vill fördjupa dina kunskaper mer än den förståelsen jag försöker skapa här, så är jag säker på att ditt medvetande kan leda dig till den information du söker.
 

Maya Kalendern.

Mayakalendern
Det alla dessa ”infödda” kalendrar hade gemensamt, var att de var 360 dagar långa. Maya hade framför allt två kalendrar som samverkade i centrum i sin civilisation.

Tunkalendern, 9 nivåer.

360 dagar– gudomlig/profetisk och är den som är mest omtalad i vår kultur.

Tzolkin, 13 intentioner gånger 20 aspekter. 
260 dagar – personlig/astrologisk.
Den bygger på 13 intentioner gånger 20 aspekter, vilket ger 260 dagar och firades varje dag.

Maya delade in varje dygn i 13 timmar, och inte 24 timmar som den gregorianska kalendern.
De fortsatte sedan att dela med 13 för att få minuter, sekunder osv.
Det går inte att förstå mayakalender ur ett gregorianskt perspektiv, för det finns inte några planeter eller månar som går runt solen på 260 eller 360 dagar. Det Maya däremot såg, var att varje planet och varje galax genom hela universumet snurrar 360 grader.

Det som också skiljer dem åt, är att Mayakalenderns fokus är medvetande genom evolutionen, och alltså inte enbart vår fysiska tid och plats. Så enligt Maya resonerar hela skapelsen med energierna av gudomlig vilja och visdom.
Inom mayacivilisationen så var ditt första namn, namnet på den dag du föddes.
De ansåg att eftersom du är en spirituell person, så har du möjlighet att välja den dag du skulle födas. Så du valde en dag då intentionen för det här livet, och aspekten av det du ville demonstrera, sammanföll och stämde överens med det du kom hit för att göra.
Så alla som föddes in i Mayacivilisationen visste exakt varför de var här.
 

Tzolkinkalendern.

Kalendern visar att varje nivå i Tunkalendern är uppdelad i 13 individuella underavdelningar.
 
1. Dag 1      2. Natt 1      3. Dag 2      4. Natt 2     5. Dag 3      6. Natt 3    7. Dag 4    8. Natt 4   
9. Dag 5      10. Natt 5    11. Dag 6     12. Natt 6     13. Dag 7
 
Det finns alltså 7 perioder av ljus och 6 perioder av mörker för varje nivå i skapelsen.
För att förstå hur dessa dagar och nätter fungerar, så tänk dig att du sitter i en bil.
Fram till den 5:e dagen så är det full fart, tills det att du inte kan köra fortare i den växeln. Det som då händer är att du trycker ner kopplingen den 5:e natten, för att den 6:e dagen sträcka dig efter växelspaken, och den 6:e natten lägger du i den nya växeln, för att på den 7:e dagen släppa upp kopplingen och köra i den nya växeln.
Du är nu på väg till nästa nivå.

Det vi utvecklar och blir medvetna om under den ljusa dagen, har vi användning för och får en möjlighet att implementera under den mörka natten. Först så öppnar vi upp för det nya, och sedan använder vi oss av det vi har lärt oss. 
Ibland så händer det att vi lär oss något som vi inte redan visste under den här ”implementeringsnatten”. Dessa brukar vi kalla misstag.
Tänk dig att du har fått information om hur man bygger en koja, och så står du där med en hammare i ena handen och en spik i den andra. Men när du ska spika fast spiken i brädan, så missar du och träffar tummen. Nu har du genom erfarenhet lärt dig något som du inte redan visste.
Det här är inget nytt för oss, för vi gör så här hela tiden. Skillnaden i vår civilisation i dag, är att vi många gånger bara gör, utan att vara medveten om vad vi gör. Vi ska ju från en plats till en annan, på utsatt tid, så vad finns det för utrymme att fundera på där emellan?
 
Maya var inte de första att ha den här informationen. Det fanns civilisationer tidigare, men Maya är för oss den senaste civilisationen och de som har lämnade de färskaste spåren.
 

Tunkalendern.

1. Den första nivån
16,4 Biljoner år sedan.

Varje dag och varje natt: 1,26 biljoner år.

Cykel: Cell.
Denna cykel uppkallades till cell för dess produkt, för vad den producerade. Under sista dagen, dag 7, så skapades den första cellen.
 
Medvetande: aktion/reaktion

Detta perspektiv kommer vi att i ett senare skede se för vad det är. Ett perspektiv... 
I ett oändligt Multiversum finns ingen början och inget slut, det bara är.

Dag 5: För ungefär 5 biljoner år sedan. Födelsen av vårt solsystem. 
 
Natt 5: 250,000 miljoner år sedan. Det är nu saker implementeras, vilket innebar att allt som blev över ifrån födelsen började regna ner över planeterna i solsystemet. Vi kan fortfarande se alla ”ärren” från den tiden. Det som detta regn skapade var just vatten. Varje droppe vatten som vi har på den här planeten kom med dessa kometer.

 

2. Den andra nivån
820 miljoner år sedan – 41 miljoner år sedan.

Varje dag och varje natt: 63,4 miljoner år.

Cykel: Mammalian.
Detta är den äldsta livsformen vi känner till som härstammar från däggdjur. All utveckling under den här perioden skedde under vatten.
 
Medvetande: Stimulans/Respons.
Det här kan vi se idag när det kommer till tex. fiskstim.
De rör sig alla samtidigt som om de vore en, och så fort de blir skrämda så förflyttar sig hela flocken.
 
Dag 5: 315 miljoner år sedan. Djuren började ta sig upp ur vattnet för att för första gången sätta sina avtryck på land. Livet flyttade upp på land.
 
Natt 5: Kometer som fortfarande fanns kvar i solsystemet plöjde in i planeten och 97 % av allt liv dog ut, och utvecklingen ”började om”.

 

3. Den tredje nivån
41 Miljoner år sedan – 2 miljoner år sedan.

Varje dag och varje natt: 3,2 miljoner år.

Cykel: Familjär

Medvetande: Stimulans/Individuell respons.
 
Aporna började bygga kring begreppet familj. Skillnaden på en familj och en flock är igenkännandet av individen. Det är dessutom ett viktigt överlevnadsverktyg. Du har fler möjligheter och strategier att välja mellan som individ om du blir hotad, i jämförelse med om du tillhör en flock.
 
Dag 5: Att kunna se i färg utvecklas.
 
Natt 5: Här vet vetenskapen inte säkert vad som skedde. Men aporna överlevde..
Vi härstammar inte från aporna. 

 

4. Den fjärde nivån
2 miljoner år sedan – 102,000 år sedan.

Varje dag och varje natt: 160,000 år

Cykel: Stam.

Medvetande: Likheter/Olikheter.
 
Den första svanslösa apan dök upp, och Homo Sapiens skapades. Detta namn är skapat av vetenskapen och de använder det för att beskriva vilka vi är, vårt ursprung. Men vi skapades inte då utan har levt i Multiversumets creation.
"Vetenskapen" har länge försökt att förklara den "missande länken" och de kommer aldrig att hitta den för vårt DNA är unikt. 

Under den här perioden plockades sinnet upp som överlevnadsverktyg. Vi reagerar inte bara som i förra cykeln, utan kan nu bestämma vad som fungerar bäst som individ. Vi började kunna titta på händelser ur ett perspektiv av likheter och olikheter.
 
Dag 5: 800,000 år sedan. Medvetenheten om eld skapades.
 
Natt 5: 680,000 år sedan. Istiden

 

5. Den femte nivån
102,000 år sedan – År 3115 före Kristus.

Cykel: Kultur.

Varje dag och varje natt: ca 8,000 år.

Medvetande: Resonera.
 
Denna cykel startade med att människor samlades i sina grottor framför lägerelden och en människa som så småningom blev kallad shaman, kom fram till att det fanns anledningar, orsaker och skäl till saker och ting. Det fanns orsaker varför det regnade, varför det fanns stjärnor, varför det fanns eld.
Basen för all kultur är delade resonemang.
För en islamisk person exempelvis, är anledningen till att han eller hon lever, Allah. En kristen persons anledning att leva, är för Kristus, osv. Idag har många samma anledningar som då, och de som inte ser religionen som en anledning har hittat andra anledningar. 
 
Dag 5: 40,000 år sedan. Medvetenheten om konst utvecklades. Grottmålningar, sten och träfigurer skapades, och konsten var väldigt viktig då det var medvetenheten om framtiden. De satt inte och skapade figurer, exempelvis figuren av en havande kvinna, för att de hade upplevt det, utan de gjorde det för att det skulle bli graviditeter. De målade inte vad de hade upplevt, utan målade det som ett uttryck, som en bön om vad som skulle hända. De förutspådde alltså vad som skulle hända, för att använda den kraften i framtiden för sin överlevnad.
 
Natt 5: 32,000 år sedan. Neandertalarna dog ut för de förändrades aldrig. I 100,000 år använde de samma verktyg, jagade samma bison, bodde i samma grottor och i samma dal. De hade samma kläder och reste aldrig. De kunde inte tänka sig en framtid för dem själva, så de dog ut.

 

6. Den sjätte nivån
År 3115 före Kristus – År 1755

Cykel: Nationell. De moderna nationerna var producerad ifrån detta medvetande.

Varje dag och varje natt: 397 år.

Medvetande: Lag
 
Vi lärde oss att skriva, och precis i början av den här perioden så samlade Kung Minas från Mayakulturen, den övre och den undre kulturen tillsammans i en nation, och skapade Egypten. Ända sedan dess har evolutionen pågått, och konceptet om nationer, gränser, territorier, och arméer utvecklats.
Den Hebreiska bibeln beskriver vid den här tiden, hur Adam och Eva kastades ut ur trädgården Eden, och in i medvetandet rätt och fel. Under den föregående perioden fanns inte rätt och fel. Det fanns bara anledningar och orsaker. Givetvis fanns det konsekvenser för sitt handlande, men de var naturliga orsaker. Det fanns ingen lag, där någon kom och sa till dig vad du fick och inte fick göra. Detta medvetande påverkas oss i högsta grad även idag.
 
Dag 5: Kristus hade ett speciellt budskap till oss. Ni är alla gudomliga. Alla människor är söner och döttrar av Gud, och ingen har något att göra med din relation till Gud, eller att prata för dig. Ingen kung, ingen präst, ingen guvernör. Ingen, har någon plats mellan dig och Gud. Detta medvetande spreds över hela planeten.
 
Natt 5: År 416. Rom föll. Den starkaste nationen på planeten, det starkaste stormaktsväldet föll. Det som hände var medvetande. Medvetandet om att Ceasar inte var en Gud, eller några av de andra imperierna heller. Att varje person hade sin egen röst. Så det var det individuella medvetande som fick Rom på fall. Det var det ökade medvetandet som skett under dag 5, som implementerades.

 

7. Den sjunde nivån
År 1755 – År 1999

Cykel: Planetarisk

Varje dag och varje natt: 19,7 år var.

Medvetande: Makt
 
Den industriella revolutionen startar.
Vi kommer så småningom på att skapa maskiner som kan göra jobbet som tidigare sköttes av människor och djur. Vattenhjul, Ångpannan, Elektricitet, Förbränning, Nukleär osv.
På sista dagen, den 7:e dagen i denna period, alltså 1992 skapades www.com och manifesterade på så sett ett planetariskt medvetande.
 
Dag 5: År 1913. E=mc2. Einsteins verk publicerades, och den vetenskapliga publiken förvånades. De kom fram till att här har vi planen för vår verklighet. År 1924 så upptäckte Hubble att vi bor i ett oändligt universum. Förr trodde människor att Vintergatan var allt som fanns, men det Hubble upptäckte var att det fanns andra galaxer och att de accelererar bort ifrån oss.
I ett oändligt universum är allt möjligt.
 
Natt 5: År 1932. Andra världskriget. Vi släppte atombomben. Vi skapade för oss själva, tyngden av ansvar. Ansvaret att vi kan bli de sista på den här planeten. Det är en tung börda att bära och den har vi haft med oss under hela vår uppväxt. Men om vi tittar på det från den ljusa sidan, så går utvecklingen snabbare och snabbare. Vi hade inte ett krig som pågick i 30 år ex. som när Rom föll, och det var inte 97 % av befolkningen som dog ut som under Mammaliancykeln. Många trodde att atombomben skulle skapa en ny istid, men det skedde inte.  
I samband med att vi utvecklas så ökar också våra förväntningar, och vi kan förvänta oss att det kommer att bli bättre och bättre.

 

8. Den åttonde nivån
År 1999 – År 2011 februari.

Cykel: Galaktisk.

Dag och Natt: 360 dagar

Medvetande: Etik.
 
Enda sedan 1999 har vi lärt oss mycket mer om vår galax. Vi hittar nu andra planeter runt andra stjärnor. Vi har nu kartlagt hela vårt stjärnsystem, och vi fortsätter att göra nya upptäckter.
Det som startade den här nivån var Millenniebuggen, Y2K på engelska. Det innebar att vi hade en brist i utformningen av våra datorprogram och system, som gjorde att dessa inte skulle komma att fungera för datum efter den 31 december 1999. Vi blev medvetna om att de system som vi var beroende av, inte var så tillitsfulla. Vi blev medvetna om att den makt som vi fram till nu hade litat på, bara kan försvinna. Det som också händer är att elitföretagen som fortfarande befinner sig på förra nivån, där makt var den periodens medvetande, blir nu hårt granskade, och deras etik ifrågasätts.
 
Dag 5: År 2007. Kontakt med vänner från andra solsystem. Då vi fortfarande inte fullt ut har ett etiskt medvetande på den här planeten, så kan vi inte träffa dem ”ansikte mot ansikte”. Vi är alltså i karantän till dess att vi kommer över vårt behov av att dominera någon annan.
Vi kan nu teleportera material i våra labb, och tidsresor kommer bli mer vanligt, så vi kommer inte längre behöva någon kalender då tid och rum kommer försvinna som orienteringspunkt.
Vi kommer börja vänja oss vid lycksalighet. Det kommer ta lite tid att öva på, då vi har varit så fyllda med allt som ”går fel” under en lång tid. Så vi behöver vänja oss vid att vi kan skapa saker som blir bra.

Natt 5: År 2008. Slutet för tillverkad brist. Vi kommer inte längre sakna någonting.  

Det finns ingen människa som beträtt ny mark, de förut varit på.

Om vi tar telefonin som exempel. De som var med i begynnelsen av detta uttryck, skulle nog ha svårt att ta in att det som de nu skapar, kommer människor kunna bära med sig i stort sett överallt, på hela planeten, utan att någon sitter och kopplar dem vidare via en växel. Och telefonen kommer vara platt i sin form, kunna ta emot information och fotografera också.
I ett oändligt Universum är allt möjligt!

 

9. Den nionde nivån
År 2011 februari – År 2012 december.

Cykel: Universell

Dag och Natt: 20 dagar

Medvetande: Medvetet Medskapande.
 
Det är redan uppenbart att vi medskapar våra händelser.
Om det här hade varit en föreläsning, så hade den inte kunnat hända om inte du var där. Och om andra var där, men inte du, så skulle det inte bli en liknande upplevelse för det du bidrar med är din unika utsiktsposition. Därför skapas olika händelser med olika människor, och den ena händelsen är aldrig exakt likadan som den andra. Detta gör att vi behöver bli medvetna om att varje möte är ett nytt möte. Och faktiskt så är det ett nytt möte även med en person vi kanske träffade nyss, då den personen har fått nya insikter sedan vi sist sågs.
 
När vi är hel med oss själva, i oss själva, så medskapar vi direkt hela tiden.
Det går lika snabbt som att personen vi samtalar med, vänder sig om för att ta kaffekoppen, och när han eller hon sedan vänder sig tillbaka, så är personen helt ny för dig.
Initialt kan detta upplevas som att man har minnesluckor, för man glömmer bort vad det var man tänkte på. Sinnet kopplas tillfälligt bort, för att ge plats för intuitionen i det nya medvetandet. Detta blir så småningom ett integrerat tillstånd och vi kommer inte längre att tänka, utan veta, och direkt interagera.
 
Nu har vi allt vi behöver för att själva kunna skapa vår framtid, och många människor har en intuitiv känsla av att Mayakalenderns nionde våg av enhetsmedevetande kommer att föra med sig ett medvetandeskifte.
Det många människor dock tror, är att de måste invänta någon fysisk händelse som ”startskott”. Som att det är en händelse som kommer att ske utanför oss själva, och som tar oss med in i det nya medvetandet. 

Det fungerar inte riktigt så, för då hade vi alla befunnit oss i det medvetande som råder idag. 
Vi behöver alla hjälpas åt och dela med oss av vår medvetenhet. Låta alla få uttrycka sin unika utsiktspunkt utan dömande, där inkluderande och också blir det vi omfamnar.

Denna nivå är den som kommer bygga den bro, som tillåter oss att gå in i den nya världen.

Enhet

Medvetande: Enhet, som fortsätter fördjupas i oändlighet.
 
Som vi kan se så går evolutionen fortare och fortare, och det kan kännas som att tiden också gör det, men så är inte fallet. Skapelser gör det, men inte tiden. Det som händer är att det sker fler och fler händelser under samma mängd tid, och det kommer fortsätta att accelerera. Så för att kunna hantera de utökade möjligheterna så behöver vi bl.a vår autenticitet, intention, integritet och intuition med oss.

Ett enhetsmedvetande gör slut på all separation, och vi kommer med andra ord att bli transparanta och ”genom-skina” i våra möten. Det finns inte längre något att dölja då du är jag, och jag är du.

Vi är dem som vi har väntat på.