Vårt klara Seende.

(Clairvoyance).

Klarseende, Klärvoajans, Synsk är förmågan att uppfatta händelser som sker så nära som i huset bredvid eller så långt bort som på andra sidan jorden. Genom denna förmåga kan vi också fånga upp fakta om personer och platser utan att faktiskt befinna oss just där. Liksom med alla de andra sinnena sker detta vanligen med människor som står oss nära, eller i akuta och på olika sätt viktiga situationer.

En del människor upplever det klara seendet som att färdas till den plats eller person man fångar upp information om, och upplever att de befinner sig både på platsen där deras fysiska kropp är och på platsen där händelsen sker eller den andra personen befinner sig. Andra upplever det som att se bilder, filmer eller visioner för sitt inre. Många kan också uppleva en kontakt med de som har gått vidare, och förmedlar ibland dessa budskap vidare till deras nära och kära som finns kvar här på jorden.

Vårt klara seende kan liksom de andra sinnena utvecklas spontant eller naturligt som led i en själslig process.