Vår klara Känsla.

(Clairsentience)

Vår klara känsla innebär att vi får information genom att känna eller känna på oss subtil energi. Med andra ord betyder det att vi tydligt kan känna energier från bortom det fysiska. Vi kan känna in energin på platser, situationer och människor genom en känsla som vi ofta översätter till en ”magkänsla”. Det är en subtil känsla, så det är inte så att vi känner energi på samma sätt som när vi fysiskt berör något. Snarare mer att vi genom vårt hjärta och kroppen känner in energin omkring oss, så att den kan uppfattas, kännas och förstås.

Vi känner ibland ihållande känslor, som har ett sätt att få oss till full vaksamhet utan någon uppenbar anledning. Vi kan också från ingenstans uppleva att vår vibration lyfter och vi får starka energiupplevelser i kroppen. Vi kan också få en inre känsla av att något vi planerat bara inte kommer att hända, och även om vi inte har möjlighet att verifiera det, så vet vi att det är sant.

Mer än bara genom en inre känsla av energi, kan vi också få fysiska symtom som plötsligt uppenbarar sig utan att passa ihop med vad vi känner eller befinner oss i just då. Det kan exempelvis vara värk, illamående, stress, känslan av frossa på ena sidan av vår kropp, nackhåret som ställer sig upp, eller en övergripande känsla av tyngd eller ljushet beroende på händelsens vibration eller person vi känner in. En del av den här resan innebär att vi lär oss urskilja vad som är min egen energi och vad som tillhör någon annan eller något annat. Denna urskiljning hjälper oss att tydligare se vår egen väg framåt.

Om du känner dig olustig angående din kommande händelse, finns det troligtvis en anledning till varför, och du gör kanske bäst i att hoppa över händelsen. Om du känner glädje, lycksalighet och spänning, får du nu en validering om att du är på rätt spår.

Vi behöver inte agera efter informationen som vi tar emot, men efter några erfarenheter av att ignorera den och sedan titta tillbaka och se att den varnade oss om någonting eller någon, kommer vi sannolikt att börja lyssna och agera på den informationen vi får.
När vi lär oss att lyssna på alla sinnen i vår kropp och till vårt hjärta, lugnar så småningom den ständiga chatten av våra tankar ner sig. Och vi kan börja uppleva ett lugn....