Hur stannar vi i flödet?

Tid och Plats.
Det vi har i vårt samhälle idag, den Gregorianska Kalendern, är två referenspunkter. 
Med bara två referenspunkter, Tid och Plats, är det minst sagt svårt att hitta vad som krävs för att vara i flödet. Dessa två är dessutom endast fysiska.
Vi behöver något för att skapa ett djup, en höjd och centrering för att balansera upp det hela. 

Personlig Intension.
Har du någon gång varit på en plats du inte hade tänkt dig?
Kände du dig centrerad och lugn då, eller lite malplacerad?
Om du vet vad din personliga intention är, så vet du när du kommer ur flödet. För du gör inte det du hade tänkt att göra.

Gudomlig plan.
I vår civilisation idag, den Gregorianska kalendern, finns det ingen plan. Vi har i dagens samhälle inte en naturlig given plats eller något naturligt syfte med vår existens.
För att kunna hitta en centrering och följa flödet behöver vi förstå att vi består av olika delar som behöver samverka. Det fysiska, det mentala, det emotionella och det formlösa.

Himlen.
Det finns tillfällen i våra liv när vi är på rätt plats vid rätt tid, och vi vet att vi gör det vi hade tänkt göra, och vi vet att vi är en del av något mycket större än oss själva.
- Det var rena himmelriket! brukar människor säga då. Och det kunde inte vara mer rätt!
Vi kan, och har alla de kvalitéer vi behöver för att skapa himmelriket på jorden.

Frid i sinnet.

Det finns något som många människor eftersträvar, och det är frid i sinnet. Att sluta fred med sig själv och bara låta saker får vara som de är. När vi sluter fred med oss själva så har intuitionen en chans att utvecklas.
Enda gången vi kan uppleva frid i sinnet är när vi är centrerade, och det finns egentligen bara ett tillfälle då vi kan vara centrerad, och det är när vi vet. När vi vet, är vi centrerade.