Flöde.

Universum flyter genom oss och är i en ständig rörelse. När vi försöker förstå något, så måste vi ofta ta tag i det och hålla i det ett tag.
Därför kan vi aldrig helt förstå universum med vårt sinne.

När vi tittar på någonting, låter vi det flöda i sin egen rörelse, och vi kan genom den upplevelsen, förstå Universums intentioner eller våra relationer eller ... ner till Micro.

För att vi ska kunna förstå någonting måste vi släppa det, ta bort våra egna händer och låta det få spela ut sin roll, så att vi verkligen kan se dess intentioner. Och genom den erfarenheten kan vi välja att fortsätta på den vägen eller välja en annan väg.

När det kommer till Micro är det ofta en fråga om vad jag vill ha och vad jag behöver, och jag vill vara klar med att det inte är något fel med det. Vi behöver alla lära oss hur våra liv kommer att betyda som allra mest ... vi behöver hitta vår egen unika natur och polera den, så att den kan skina för alla.

Du var aldrig tänkt att hålla fast vid dig själv.
Låt dig själv gå, så att du kan flöda med universum, och genom den erfarenheten, dela din unikhet med alla.

              ----------------------------------------------------------------------

The Universe flow through us and is in a constant movement. When we try to understand something, we often need to grab on to it and hold it for a while.
That’s why we never can fully understand the Universe with our mind.

When we look at something, we let it flow in it’s own movement, and we can through that experience of flow, understand the Universe intentions, or the relationship, or... down to Micro.

So to fully understand something, we need to let it go, take our own hands of it and let it play out, so that we truly can see it’s intentions. And through that experience, we can make a choice to continue on that path, or choose a different one.

When it comes down to Micro, it’s often a question about what I want and what I need and I want to be clear about, that there isn’t anything wrong with that. We need to learn how our life will matter the most... we need to find our own uniqueness, and polish it, so it can shine for everyone.

You were never meant to hold on to yourself.
Let your self go, so you can flow with the Universe, and through that experience, share your uniqueness with everyone.