Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för den gudomliga moderns medkänsla, och för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten. Jag är tacksam för den gudomliga moderns medkänsla, och för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten.
21/11 -2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, så att de inte blir för överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 241 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Vem är då jag?.

Ton 7 är reflektionens toppton. Ton 7 återspeglar sanningen för "allt som är" och "allt som inte är".Ton 7 representerar vår ankomst på toppen av pyramiden som engagerar den andliga principen, "Som ovan, så nedan." Denna princip, som finns lagrad så långt tillbaka som Hermes Emerald Tavlor, erkände Skapelsens "stora lag" som kraften att skapa från varje rike av att vara, det som skapas i ett rike kommer att balanseras i alla andra.

Krokodil representerar gryningen av ett nytt uppvaknande. Hon representerar vår ursprungliga moder som var närvarande vid uppvaknandet av vår medvetenhet. Hon var Rösten av Medkännande Kärlek som vi först hörde i livmodern, Rösten som vi kände igen som tillhörande något större än vårt Själv. Vi började i Enhet, upplevande vårt själ som Ett med helheten. Hennes röst inspirerade tanken, "Om det finns ett medvetande utanför mitt eget, vem är då jag?"

Krokodil representerar Alpha, helt enkelt början på allt. Hon representerar aspekterna av den gudomliga kvinnliga, och är en symbol för uppenbarelse och medkännande kärlek. Den gudomliga maskulina, Sol är ljusets station som är källan till all inspiration. I perfekt balans mottar den gudomliga kvinnliga detta ljus och gör den gudomliga urskiljningen av sin högsta mening och syfte.

Ett nytt sätt att leva.

Krokodil är erkänd som modern av  innovation, hon ger liv till en ny början och ett nytt sätt att leva. Hon är känd för sin energi att leverera "vilda idéer" ut ur det blå. På hennes dagar kan vi känna igen tankar som vi skulle identifiera som inte våra egna. Om vi uppmärksammar, så märker vi hennes röst som Inspiration som avbryter vårt eget tänkande. Hon gör dem enklare att identifiera som slumpmässiga idéer, en tanke som har lite att göra med en annan. De är inte avsedda att "vara meningsfulla". De är avsedda att inspirera frågor och att få oss att tänka.

Detta är en viktig dag för att hålla reda på våra tankar. Det som inte är meningsfullt nu kan vara ett "genialt slag" senare. Hon kan presentera en "nedladdning" av nya tankar och idéer. Född som Skapare, är våra första medvetna steg att känna igen rösten som inspirerar oss. Och om vi kan höra rösten i våra tankar, kan vi anta att vår röst också hörs. "Som ovan så nedan."

Krokodil ligger i öst, den plats där soluppgången stiger upp varje ny dag. Hon håller den gudomliga kraften av transmutation - kraften att byta alla andra element från ett tillstånd till ett annat. Elden demonstrerar kraften i vår gnista inom, för att förändra våra liv från en sak till en annan.

Hon vill att vi ska drömma med hela vårt hjärta och med all vår fantasi. De som följer sina "Krokodil-drömmar" sägs tona in sig till sitt eget geni. Vi är inspirerade att skapa något nytt, och kan också ta med nya "eld" till våra gamla drömmar.

Det finns en magisk kvalitet på krokodil-energin och alla de gudomliga tankarna som kommer igenom. Vi känner igen vår egen identitet som En i en gudomligt relation.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..