Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för den gudomliga moderens medkänsla, och tacksam för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten. Jag är tacksam för den gudomliga moderens medkänsla, och tacksam för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten.
1/11 -2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, så att de inte blir för överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 221 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Du kan vara allt ditt hjärta vill vara.

På Ton 13 stiger vi upp till en högre medvetenhet om att vara. 13 är numret på vår Magiska kontakt med Främsta Skaparen och Löftet att ingripa i mänskliga angelägenheter när vi ringer från medvetandet av våra heliga ritualer, ceremonier och böner. Nummer 13 är ett gudomlig förbund av en svarad bön.

Detta är ett slut som representerar en helt ny början och gryningen av en nytt uppvaknande.

Krokodil finns i position #1 i Tzolk'in som Alfa till Omega i positionen #0 (20) i Sol. Tillsammans är de med oss från början till slutet, och en del av allt-i-ett av allt däremellan.

Krokodil är den ursprungliga modern som kände oss i livmodern av vår skapelse. Hon är den gudomliga kvinnliga som var vittnet till våra första tankar. Hon talar till oss, som en röst någonstans utanför livmodern, genom vilda idéer och fantasier - tankar vi kunde identifiera som inte är våra egna. Vid dagen för vårt första uppvaknande hörde vi vår mors röst utanför livmodern. Vi erkände närvaron av ett annat medvetande. Hennes gudomliga röst var inspirationen att tänka, "vem är då jag?"

Vår mänskliga omvandling till högre medvetenhet började med frågan om vår egen identitet. Vi definierar det genom livstiden för de val vi gör.

Krokodil håller moders plikt att tillhandahålla vård och näring och uppmuntra oss med förståelsen för vem vi kan välja att vara. Hon är en gudomlig mor - och en mor av uppfinningar. För alla hennes vilda idéer är en intention att ge gnistan till vår egen fantasi. Hon känner till vår första tanke och svarar: "Du kan vara allt ditt hjärta vill vara."

Dagen idag kan upplevas som en nedladdning av information. Du kan förvänta dig en nedladdning av idéer som hänför sig till belysningen av gårdagen, 
Ek´ Balam. Anteckna och skriv ner dina tankar idag. Du behöver inte ge dem någon mening. De kan vara rena genier när du tittar igen senare.

Det här är en dag då det är möjligt att drömma om en helt ny början. De som följer Krokodilens drömmarna som de är passionerade om, ses som "rena genier".

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..