Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för den gudomliga moderens medkänsla, och tacksam för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten. Jag är tacksam för den gudomliga moderens medkänsla, och tacksam för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten.
12/10-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Visdom
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 201 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Lyssna på de vilda idéerna.

Idag börjar den 11:e månaden.
Intentionen av den 11:e Månaden är Upplösning. Den avser att ge klarhet till vår förståelse som kommer att lösa vårt sätt framåt. Nummer 11 avser gudomlig urskiljning som styr vår högre uppfattning och syfte.

Krokodil  är modern av uppfinningar. Hon talar till oss i slumpmässiga tankar och vilda idéer som tycks komma ut ur det blå. Genom medvetenhet kommer vi att urskilja dess röst som att komma från en källa utanför oss själv, och som av sin natur avbryter våra egna tankar.

Krokodil är en väldigt mentalt aktiv dag. Det är en bra dag att skriva ner alla dina idéer, oavsett hur vild de verkar. De är benägna att komma ihop senare på intressanta sätt. De som följer hennes "vilda idéer" sägs ses för deras geni.

Geniala idéer och uppfinningar anses ofta galet i början. Krokodil hjälper oss att se att gamla idéer inte skapar något nytt. Att rita en bild med dina ögon stängda, är en övning som erbjuds för att inspirera kreativa idéer. Något kommer alltid igenom som fångar fantasin.

Krokodil skakar oss ur vårt mänskliga sinne av skäl, till fantasins rike. För att vara ett geni, kan vi inte vara bundna av andras åsikter. Vår värld är vårt eget uttryck för konst som inte är bunden av några regler.

På Ton 6 blir alla våra tillvägagångssätt som en del av oss själva. Vi etablerar ett mönster, flöde och rytm. Som en dansare som har lärt sig alla steg och i sin slutliga föreställning drar alla fysiska element tillsammans som en uttryck för konsten.

Topptonerna 6, 7, 8 och 9 håller periodens högsta energi. Det här är de bästa dagarna av cykeln för att göra allt som kräver vår topp prestanda, topp tänkande och topp kommunikation.

Låt oss inte glömma bort att förlåta oss själva emellanåt, för att inte vara allt vi trodde att vi ville vara. Krokodil ger oss en ny Gryning, där vi gör ett medvetet val för något bättre. <3

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..