Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för den gudomliga moderns medkänsla, och tacksam för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten. Jag är tacksam för den gudomliga moderns medkänsla, och tacksam för den mänskliga mamma som höll den heliga avsikten.
22/9-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.
Aspekter: Färg, Gul (Kompletterar); Riktning-Syd, Element-Jord
Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 181 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

En ny fungerande helhet.

Ton 12 är förståelsens dag. Den guidar en intention att dra alla dissocierade delar av vår erfarenhet tillsammans till en ny och fungerande helhet. Vi kan se något nytt genom att titta tillbaka på elementen i vår erfarenhet för att se dem alla tillsammans.

Krokodil / IMIX är gryningen av ett nytt uppvaknande. Hundens period har erbjudit oss en erfarenhet av upplevelser för att utföra en mening och ett syfte som uppfyller servicen av ovillkorlig kärlek. När vi mötte de dagliga utmaningarna lärde vi oss också sätt att utföra det på. Vi lärde oss att vi genom vår samverkan med Skaparen, alltid kan vända oss till en högre källa för vägledning, visdom och ett obegränsat utbud av ovillkorlig kärlek.

Manifestation i den 10:e månaden.

12 Krokodil börjar manifestationens månad i Mayakalendern. Liksom tonen 10, kommer vi att manifestera vad vi hävdar. När vi fullbordar perioden av hunden så blommar vi i skörden av transformation. Den 10:e månaden kan presentera omständigheter som vi har ställt inför förut, så att vi kan se omvandlingen i vårt perspektiv och gensvar. Den 10:e månaden kräver en bedömning av var vi är nu och vad det betyder för vår framtid.

Krokodilen är dagsymbolen känd för att dela "vilda idéer" ur det blå. Hon var den första röst vi hörde i livmodern, en röst bortom vår egen som först tillät oss att uppleva och bli medveten om en identitet till vårt Själv. Vår första gudomliga uppenbarelse var medvetandet om "jag är".

Hon är känd som innovationsmodern. De "vilda idéerna" hon delar, är avsedda att uppmuntra oss att föreställa oss alla möjligheter att vara. Vid en ny gryning ber hon oss att föreställa oss något nytt. Hon längtar efter att vi vet att möjligheterna är Allt vi kan föreställa oss.

Genom den gudomliga designen upptäcker vi dagen vi upptäcker vårt eget, att vi inte är ensamma. Vi upptäcker att i livmodern av vår kreation hålls vi i enighet med en medvetenhet högre än vår egen, en som har plikten att ge vår näring och vård, en som är avsedd att uppmuntra oss till att veta allt vi kan vara, och En som alltid tror på vår makt att manifestera en dröm om harmoni och rättvisa för helheten. Hon ser oss som den nyfödda stjärnan och hjälper oss att föreställa oss allt ljus som vi skulle kunna ta med till en värld nedan.

Hon hjälper oss att komma ihåg hur behövande vi var när vi föddes. I våra första steg av medvetenhet var vi mest beroende av Kärlek och uppmuntran som vi fick utanför vårt Själv. När vi försökte ta våra första steg var det vår mors ansikte vi vände oss till när vi föll ner för att bekräfta att vi fortfarande var okej. Genom hennes kärlek kunde vi urskilja att fallande var en naturlig del av processen. Hon gav oss modet att vara uthålliga när vi såg hennes upphetsning vid varje nytt försök.

Idag kan vi hedra kärleken till en gudomlig mor. Vi kan komma ihåg hur viktigt det är för någon att tro på oss. När vi inte ses i vår fulla potential, eller definieras endast av våra misstag, är det lättare att tro på våra begränsningar. När någon ser något större i vem vi är, har vi deras Sanning att vända oss till för att stödja våra egna.

Hon hjälper oss att se hur allt är helat genom medkännande kärlek. Hon återspeglar ljuset som dras från varandra genom att erkänna gudomligheten i en annan. En person som tror på oss är tillräckligt för att göra skillnad. En annan Människa som ser vårt ljus, kan öppna dörren för att vi ska tro på en helt ny uppsättning möjligheter. Hon inspirerar oss att se alla vägar som vi kan vara den människa som gör skillnaden.

Hon markerar gryningen av en ny dröm i den 10:e manifestationen. En ny Förståelse kan komma till oss som en vild idé. Med vår erfarenhets visdom kan vi drömma igen, och den här gången tror vi de kan bli sanna.

Hon ger slumpmässiga tankar som kan verka orelaterade. De skakar oss ur ett mönster av tanke och fångar vår uppmärksamhet. Det här är en viktig dag att föra anteckningar. Vad som kan tyckas galet nu kan bli till geni senare.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..