Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt. Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt.

24/8-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg / EB -
Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 152 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Se den stora bilden.

Ton 9 är periodens peakton som kompletterar en ny omvandling av medvetande. Ton 9 håller tanken på tålamod att se den stora bilden. Den kommer med en varning om att det kan bli lidande om vi misslyckas med att se vår erfarenhet från ett högre perspektiv.

Väg är också känd som Människan, och representerar vägen till vårt öde. Vårt mänskliga öde är vår livsresa. Vi är heliga för Skaparen för det val vi inte gjorde för att vara här nu. Vårt öde i en materiell värld lämnades till chans. Människan är erkänd som "bärare av tid", för den orättvisa bördan som inte är av vårt eget skapande. Vem vi blir och vad vi gör av vårt liv var valet som erbjöds genom medvetenhetens gåva. Det enda valet som förändrar allt är vårt eget val att söka med en gudomlig Skapares medvetenhet. Våra liv har större betydelse genom att ta den högre vägen, som styrs av en mening och ett syfte som är En med helheten.

Cherokee´s dagsymbol är skallerormtanden som markerar ett andlig helande. Den var ett verktyg för andlig medicin som brukade bryta huden i en helig ceremoni av helande. Den lämnade ett permanent märke. Symbolen illustrerar ödets väg på människans huvud. På båda sidor är de viktigaste milstolparna som vi skulle markera under vägen som våra stora prestationer av andlig tillväxt och omvandling. Vi är markerade för alltid genom ett val att skapa vårt högsta syfte för att vara.

Skallerormstanden är symboliserad som en regnbåge, en eterisk  uttryck av ljus som skiner genom vatten. Elementet av vatten håller Andens eter, och regnbågen var tecknet av ett löfte av Skaparen att skina genom oss. Vägen symboliserar kärlekens förbund mellan människan och Skaparen, och rättvisans löfte för alla de gudomliga val som vi gör.

10 Portaldagar, dag 7.

Portaldagar förstorar våra övernaturliga upplevelser genom en förtunning av slöjan till andens rike. På 9 Väg förstorar en portal vår medvetenhet om vår gudomliga orsak till att vara. Vi var avsedda för mer än bara en resa för att rädda vårt Själv. Idag förstorar en portal vår medvetenhet om vår högsta mening och syfte och vår egen kraft att skapa en upplevelse av lycka och harmoni för helheten.

Vi är den vi har väntat på.

Vår relation med den naturliga världen upprättar sanningen att vi är anslutna som en. Varje rörelse frigör en kedjereaktion i atomerna i allt som är skapat. Genom en gudomlig avsikt skapar vi ett tillfälle för Skaparens ljus att röra allt runtomkring oss.

Vi inspirerades först för att skapa något för vårt Själv. Vi var gudomligt ledda för att upptäcka all kärlek vi någonsin skulle behöva. Idag erbjuds vi möjligheten att se hur våra val påverkar helheten. Vårt högsta syfte var inte bara att rädda vårt Själv, vi skapades också för att hjälpa mänskligheten. 
Vi är den vi har väntat på!

Vid Människans första anblick kan detta kännas som en sorglig Sanning, efter att ha väntat så länge på att Frälsaren ska uppträda från ovan. Vi kan urskilja detta som en falsk sanning genom att den förnekas av vår egen obegränsade Skapelse. Att tro att Mirakler ligger utanför vårt Själv är ett tillkännagivande av Maktlöshet.
Vi är helade och omhändertagna av en högre kraft, men vi kan göra valet att uppleva det närhelst vår avsikt anpassas till skaparens dröm. Vi behöver inte vänta på "någon dag".

Vägen hjälper oss att hedra varje dag som en hel händelse. Varje dag erbjuder ett nytt val. Idag är vårt eget högre syfte tydligt, om vi ser bortom vår avsikt att skapa en upplevelse av kärlek för vårt eget.
Idag blir vi medvetna om vårt syfte i hela skapelsen, och den del som vårt nya frö kommer att spela i hela människans omvandling.

Människan är som Monarkfjärilen. Det krävs 4 generationer av monarkfjärilar för att slutföra resan av dess migration. Varje generation har sin egen anledning att vara född och känna sin egen början och slut. Ton 9 fullbordar denna Sanning, vilket återspeglar hur varje fjärils egen resa är viktig för helheten. Passionen som behövs för att uppfylla sin egen resa finns i ett syfte som överstiger sitt eget öde.
 

Vi hedrar de som gått före, genom att fortsätta..

Vi är bara där vi är idag på grund av en resa som startades långt innan vi föddes. Människor som kom före hjälpte till att bana väg till vår egen lycka. Vårt högre syfte är att fortsätta som det heliga utbytet som hedrar deras ansträngningar. Vi kan veta att det avstånd som vi uppnår kommer att förkorta resan för varje generation som följer.

idag, om vi tar tid att se bortom vår egen resa, kan vi se att den gjordes möjlig av människor som kom före. De var de som markerade vägen och delade sanningen om människans makt att transformeras. Människan föddes med medvetandet att en hjälte skulle rädda dagen. Våra verkliga hjältar är de som började som första generationen. De offrade sig för att påbörja en resa som inte skulle slutföras under sin livstid. De var tvungna att navigera i mörkret och hålla tron på de generationer som skulle följa. De trodde på Löftet innan vi föddes.

Någonstans för länge sedan skapade människan en kalender som skulle markera syftet för den tid vi fick. Tzolk'in återspeglar att vi alla har vårt eget gudomliga öde och syfte. Vår egen resa var tänkt att återspegla hela resans mening.

Idag kan vi se vår egen gudomlighet inom helheten. Vi kunde aldrig ha gjort hela resan på egen hand. Så behövs också vi av nästa generation. Vi har något nytt att dela som inte var en del av upplevelsen av de som kom före. Marken som vi täcker är vårt heliga utbyte för alla ansträngningar av Intention som har gått förut, ett erbjudande, betalt framåt till alla som skulle följa.

Genom att upptäcka vårt eget sätt att skapa harmoni och kärlek, är våra ögon vända mot ett högre syfte för att leva och en upplevelse av lycka som är större än någon mänsklig lycka vi kanske känner till. Vårt liv blir ett kärlekens uppdrag som håller passionen för att skapa en obegränsad manifestation av ovillkorlig kärlek. Våra liv skulle hålla ett syfte för evigheten, eftersom all vår visdom skulle bli En i det kollektiva medvetandet av mänskligheten.

Vi är alla bitar och delar av Skaparens ljus. Löftet om en balans mellan ovan och nedan, försäkrar ett gudomligt öde att veta hela vår erfarenhet av Skaparens ovillkorliga kärlek.
Skaparen visste att när vi upptäckte sanningen för den ovillkorliga kärleken skulle det inte vara möjligt för oss att hålla allt. Vår kärlek skulle överflöda. Det skulle bli vår passion att ge bort den. Inom vår gudomliga natur är instinkten att dela vår kärlek runt omkring oss. Människan skulle upptäcka att ju mer vi gav bort, desto mer skulle vi få.

Vi har en anledning att älska som överstiger vår egen dröm om lycka. Det här är vår heliga tid, att vara Frälsaren för oss själva och för de generationer som följer. Vårt eget bidrag är inte mindre heligt än de mästare som tidigare offrat sitt liv för helheten. Vi är inte mindre begåvade eller kapabla att öka kärlekens medvetande, för helheten.

Slutet på dagen.

Genom att bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, så tackar du för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..