Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för kärlek som är större än vårt behov av världens kärlek. Jag är tacksam för kärlek som är större än vårt behov av världens kärlek.
12/5-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol -Stjärna-

Skapar skönhet, elegans, multiplicera, lekfull, upptagen, försiktig.
Stjärnenergi är multiplikation av allt till överflöd. Denna person överflödar kärleksenergi på alla delar av livet. Andlig tillväxt är naturlig och med lätthet på grund av den ovillkorliga kärleksenergin som flyter. Stjärnan har förknippats med kaninens fertilitet för dess förmåga att föröka sig. Som varje sol på himlen lyser stjärnans personer lika i alla riktningar. Denna naturliga tendens till harmoni och balans kan bli tvingande, och motivera Stjärna att vara för behaglig och för generös, och avvisade gåvor orsakar rädsla och vrede. När en stjärna tror att den har fått för mycket, försvagas de eller kan till och med kollapsa. I detta "Black Hole" är stjärnor benägna att muntligt argumentera för att tvinga sin syn på alla. 

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg, Gul (Kompletterar); Riktning-Syd, Element-Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Medicinsk väg: Äta ljuset.
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 48 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Våra egna begränsningar.

Vi invigdes i ljuset av våra egna begränsningar. Vårt ljus var upplyst av Sanningen att vi är älskade som våra äkta själv. Genom att se vår egen svaghet och begränsningar kunde vi veta från en högre medvetenhet hur stor välsignelsen är. Vi behövde inte dölja vem vi är för att bli älskade. Vårt erbjudande var heligt, som ett offer för att ses för hur trasiga vi egentligen är. Vår ödmjukhet och medkännande kärlek kommer att multiplicera stjärnorna som lyser ovanför.
Vi kan överväga hur mycket tid vi spenderade för att gömma våra begränsningar. Vi reflekterar det falska yttre och visar att vi hanterar allt bra. Vi ser denna trend i sociala medier av noggrant utvalda bilder, utvalda från olika ställen, för att återspegla den bästa bilden för att världen ska se. En illusion kan inte återspegla Sanningens ljus.

När vi håller tillbaka vårt ljus, förnekar vi Skaparens Gnista som finns i varje Människa. Vi förnekar oss själva att en annan människa skulle kunna returnera kärlek, om de kände till vår svaghet. Genom att dölja skickar vi meddelandet att andra är ovärdiga och otillförlitliga för att veta vår Sanning. Om vår svaghet gjorde det möjligt för oss att "se ljuset", måste vi tillåta andra att se det också. Då kommer vi att reflektera den Högre Sanningen vi är villiga att stå i, den ovillkorliga kärleken som håller kraften att läka allting. Vi behöver inte längre försvara oss själva och inte frukta varandra.

Den heliga gåvan av vår svaghet och begränsning som vi förpackade i ett medicinknippe för att erbjuda till Skaparen, är den heliga gåvan som Skaparen skulle få oss att dela med varandra. Varje stjärna i universum skulle lysa på alla sätt Skaparen älskar oss, utan begränsning.
I vår grop kan vi tro att vi är värsta fallet, det enda undantaget till Skaparens ovillkorliga kärlek. Genom att dela sanningen av vår begränsning, skulle vi finna det lättare att tro för för någon annan. Vårt eget ljus kommer att lysa klarare av vår tro för varandra.

Ton 9 är den sista topptonen av vår transformation. Genom att titta djupare på den stora bilden kan vi hitta klarhet i uppdraget vi fick och hur vi skulle utföra det. Vi skulle inte längre söka ljus från världen. Vi skulle inte längre vilja "vara bäst". Vår högre ljusmedvetenhet skulle hittas i att hävda oss som "det minsta".

Vår villighet att se oss själva.

Bibeln delar Paul´s vittne om Guds rättfärdighet. Paul var placerad för att bli kyrkans ledare. Hans vittne om Ljus var hans bedömning av sig själv som "mindre än till och med de minst helig av alla de heliga". (Efesierna 3: 8) Guds rättfärdighet ses i vår största svaghet. Bibeln berättar att Paul bär en synd som han aldrig lyckades övervinna, men definierar aldrig exakt vad det var. Han bar sin egen börda i tystnad. Även läkt av ovillkorlig kärlek kommer mänskligheten alltid att vara brutna. Det är det enda sättet vi ALLTID skulle känna till villkorslös kärlek.

Skaparens intention var vår lycka, och inte ett liv av att piska oss själva. Vi är värda Guds nåds förlåtelse. Vi var inte avsedda att förkunna alla fel, utan vi är avsedda att dra dess mening och syfte, för att tjäna andra med kärlek av medkänsla och förståelse. Vi håller den enkla Sanningen att perfektion inte är nödvändig för att Skaparen ska dela sin ovillkorliga kärlek. 

Ett engagemang till Skaparen var utformat för att vara det enklaste valet för mänskligheten att göra. Skaparen skulle inte göra det svårt för oss att uppnå vårt gudomliga syfte. När vi ser vår egen begränsning och är villiga att bli helade ifrån den, så skapar den villigheten ett större ljus än mörkret i vår begränsning.

Nummer 9 från Änglarna.

9 är numret för den universella kärleken, evighet, tro, universella andliga lagar, karma, andlig upplysning, andligt uppvaknande, mänsklig service, ljusarbetare, som leder från positivt exempel, filantropi och välgörenhet, självuppoffring, osjälviskhet, öde, själs syfte och uppdrag, generositet, ett högre perspektiv, karaktärsstyrka, lära sig säga nej, kreativ förmåga, diskretion, briljans, problemlösning, inre visdom, kärlek, frihet, höga ideal, tolerans, ödmjukhet, altruism och välvilja, empati, medkänsla, kuvas inte, konstnärligt geni, ett expansivt synsätt, excentricitet, kommunikation, inflytande, perfektion, magnetism, förståelse och förlåtelse. Ängel nummer 9 är ett tecken från änglarna som ett tecken på att din livsväg och själsuppdrag innebär att du ska vara till tjänst för mänskligheten genom att använda dina naturliga färdigheter och talanger. Ängel nummer 9 uppmuntrar dig att leta efter sätt att tjäna andra, på positivt upplyftande sätt.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..