Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem. Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem.
25/5-2018
Dag 9 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 9: Tålamod (Söker ett bredare perspektiv, knoppande, frambringa nytt liv)
Nians energi är att få ett bättre perspektiv på den större bilden. Med Nians energi börjar planer eller mönster att slutföras. Nio kräver tålamod och uthållighet som finns i den större bilden, annars finns det stort lidande av bristen på insikt. Slutförandet av handlingscykler är avgörande för Nio.

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 61 av 260. Månad 4.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Den större bilden.

Ton 9 håller tanken av tålamod. Ton 9 omvandlar vårt perspektiv genom medvetenhet av den större bilden. Energin från Nio planer eller mönster börjar komma till sitt slutskede. Ton 9 kommer med en varning om att det kan leda till lidande utan denna viktiga insikt. Kanalperioden drar oss in i en gudomlig kommunikationskanal med Skaparen, och med Ton 9 ser vi anledningen till att detta var en del av den gudomliga planen. Krokodilen är skapelsens livmoder, och kallar oss tillbaka till vår första medvetenhet om att vara. Ande var en gång det enda vi visste.
Krokodilen är det kreativa tomrummet, livmodern där all medvetenhet är född. Vid altaret av medvetenhet inom, återvänder vi till den plats där allt liv började. Dagen idag inspirerar ett oändligt medvetande, och väcker vår medvetenhet med kända idéer som inspirerar till innovation. Det här är en dag att vara medveten om våra inre tankar och urskilja deras källa. Vi kan känna igen dem som en röst från vår ande genom att de avbryter våra mänskliga tankar.

Fjärde månaden i Mayakalendern.

Idag går vi in i 4: e månaden, en månad av stabiliteten. Vi erbjuds Krokodilens inspiration för att se möjligheterna till lycka som erbjuds från alla håll. Guds inspiration (öst), förhållande (syd), okända erfarenheter (väst) och den kollektiva visdomen av erfarenhet (norr). Vi kan komma ihåg att var och en av dessa påverkningar är grunden för vår lycka när de alla är lika erkända som en helig välsignelse.

Krokodil i Mayakalendern.

Krokodil är den gudomliga mamman som erbjuder medkänsla, vårdar, ger omsorg och fullgör sin plikt att uppmuntra oss till att känna den lycka vi är bemyndigade att skapa. Det viktigaste erbjudandet hon gör för vår omvandling är medvetandet att vi existerar i förhållande till Skaparen. Hon lär oss att lycka kan hittas genom att följa skapandet av skönhet. Hon skulle försäkra oss om, att vi visste att Människan också var en gudomlig skapelse av skönhet.

Krokodil kan påminna oss om den identitet vi först antog på jorden. Som barn trodde vi på mirakel och osynliga saker. Vi föreställde oss att bli någonting utan att ifrågasätta om det var möjligt. Vi levde inte för en dröm i framtiden, vi lekte i drömmarna som om de hände nu.

De som följer sina drömmar, drömmarna om saker de älskar, sägs avslöja sitt sanna geni. Vi föddes geni som barn. Sedan lärde vi oss vara mänskliga. Krokodil guidar oss för att komma ihåg vem vi en gång var, barn som kände alltingens magi.

Krokodil påminner oss om valet för att skapa det som gör oss lyckliga. Hon påminner oss om att vi kan skapa vad vi kan tänka oss. Vi kan välja vad vi tror och skapa det. Vi kan välja en värld där Skaparen alltid är hos oss, där mirakel är möjlig. Det vi håller i tilltro kan omvandlas till det vi tror på. Ju mer vi tror på alla möjligheter, ju mer glädje kan vi föreställa oss.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. :)

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..