Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem. Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem.
15/4-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Dag 21 av 260. Vi startar en ny månad.

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

Krokodil kallar oss till fantasins rike och uppmuntrar oss att komma ihåg att detta är vår källa där allt är möjligt. Vi kan skapa vad vi föreställer oss, och vi behöver föreställa oss vad vi skulle skapa. Vi uppmanas att tro att ett gudomligt sätt kommer att presentera sig, så länge vi älskar drömmen. När vi följer vår passion kommer vi att ses som "genier" av dem runt omkring oss, då vi vågat drömma vad andra anser vara osannolikt eller omöjligt.

Andra månaden
På 8 Krokodil kommer vi in i Tzolk'ins 2:a månad. I den nya "skördecykeln" av 260-dagars Tzolk'in runda, kommer 2:a månaden att slutföra vår spridningscykel, och kommer vara den månad som är katalysatorn för accelererad tillväxt. Nummer 2 är antalet dualiteter, och Människans uppfattning bygger på jämförelse. Det här är en tid att reflektera över erfarenheterna av en sak jämfört med en annan, och vi kan slutföra en högre förståelse av vår egen dualitet.

Vilda idéer.
Krokodil avbryter tankarna av sinnets velande. Ett kännetecken för Krokodilens inspiration är att det ofta kommer som slumpmässiga idéer, när vi tänker på något annat. De är tankar som vi lätt kan urskilja kom från "någon annanstans". Idag är dagen då vi kan uppleva en "nedladdning" av information eller urskiljning. (Notera vilda idéer som inte har någon mening. De kan betyda något senare.)

På Peak Ton 8 är vi guidade av "ren ande". Genom att dela en dröm för det högsta bästa för alla, så drömmer Skaparen om samma dröm för oss själva.
Ton 8 är ofta en milstolpe av andlig erfarenhet. Vi dras in i gemenskap med gudomligt medvetande, och är en dag av andliga gåvor och att veta. 8 Krokodil kan hjälpa oss att tro på våra skapande krafter, och firar våra "vildaste drömmar" som de som kommer att ge mest bevis på en gudomlig intervention.

8 Krokodil är en ny gryning av vår identitet och sanningens balans som skapats från varje rike av vår medvetenhet. Det här är en dag att vara medveten om synkronisiteten i våra liv. De saker som vi tar för givna för att vara tillfälligheter, är egentligen ett litet bevis på vår intention som balanseras i världen.
Ton 8 är den mest kraftfulla av alla toner för att presentera en andlig upplevelse, och dagen utökar medkänslan av medkännande kärlek. Genom en andlig gåva av urskiljning kan vi känna igen att en högre kraft stödjer drömmen vi älskar, och drömmer drömmen för oss.

Inspirationen från Krokodil kan vara lite desorienterad, så känn dig inte tvungen att "räkna ut någonting" utan bara notera de vilda idéerna och låt de sen vara. Det kommer en tid då de naturligt kan falla på plats när du följer din intention. För att det ska ske behöver de den bördiga jorden av fantasi att gro i.
Utan fantasi kan vi inte tänka utanför det som redan är, och fröerna vi då planterar kommer bli små, begränsade frukter som knappt duger att ta "sticklingar av". Tänk stort, Tänk större, Tänk det omöjliga!

Jaguarperioden är en promenad i mörkret. Människosinnet är väckt och vi försöker förbli medvetna om inspirationen Krokodilen delar i den sista period. Vi tillämpar mänsklig vilja till en intention av vårt inre. Som fröet vi sprider i mörkret försöker vi att komma ihåg ljuset av en ny början. Vi bär "verkligheten" av att vara mänsklig, och vi är upptagna med vår överlevnad.

Det planterade fröet vet riktning genom sin tyngdpunkt. Det känner till ljuset genom att känna igen det som drar det neråt. Det är ett mirakel att all denna information lagras i de minsta av fröer. Ett utsäde vet att det måste hitta sin väg till ljuset, och Fröet är uthålligt för att navigerar hindren, och håller de cellulära minnena av ljuset. Så vi måste uppleva vad som drar oss nedåt för att skapa passionen att nå upp till ljuset.

Den 1:a och 2:a månaden kan vara särskilt inåtgående cykler. Genom en uppstigning från den tidigare 13:e månaden började vi från en högre medvetenhet. Vi håller fortfarande på att titta på hur det kommer att fungera för oss i världen, och vi lär oss att tro vad våra mänskliga ögon inte kan se.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.