Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar och förbereder vägen genom andens kraft. Jag är tacksam för en Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar och förbereder vägen genom andens kraft.

16/8-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Jorden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 
Aspekter: Färg-Gul (Kompletterar) Riktning-Syd,  Element- Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 164 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi skapar en ny vision av vårt Själv.

Ton 8 håller intentionen av rättvisa angående harmoni och jämlighet. 
Mayan räknar 12 timmars dagsljus som är associerade med numret av tonen. Ton 8 är periodens heliga dag, som representerar solen i sin zenith, det ljusaste ljuset av upplysning.

På Ton 7 uppmättes vår andliga klättring för Balansering av ovan och nedan. Vår åtgärd ligger i den högsta Intentionen vi höll i vårt hjärta.
Tone 8 definieras av Maya som antalet "ren ande". En gudomlig myndighet känner vårt hjärta och kommer att interagera med gudomlig rättvisa. Den gudomliga rättvisan för tillit är tro.

Dagens symbol Frö upphöjs i Ton 8. Idag börjar transformationsfasen av denna period. Den guidar en omvandling av personlig identitet. Ett nytt Frö av vårt Själv är avfyrade av Skaparen med en Gnista av Gudomlig Medvetenhet. I vår skördcykel av Tzolk'in rundan börjar våra knoppar synas där blommor senare kommer tt blomma. Knopparna som börjar visa sig avser vår första Medvetenhet att vi kommer att bära Andens Frukt, som håller vår Skapelsens Frö.

Cherokee Day Sign är draken som symboliserar den gudomliga gnisten inom fröet. Draken har varit en symbol för upplysning och ned genom historien. Fröet avser alla fakulteter, krafter och mirakel som alla är insvept i ett frö. Vi har skapat en ny vision av vårt själv, i enhet med hela skapelsen. Vi är ett barn av den Högsta Skaparen, och ett barn av Moder Jord, som ges suveränitet över fysikens rike.

Processen börjar inom.

Jordens period har väglett oss att hålla tilltron i världens suveränitet vi tänker leva. Vi är ledda för att hålla tro på all kärlek vi kan dra från Moder Jord och kallas för att älska henne tillbaka. Vi var inspirerade av att hålla en dröm vi håller all makt att skapa, genom kärleken vi kunde dela med varandra.

De naturliga vägarna och kopplingen till Moder Jord och hela den naturliga världen lärs från barndomen. Det verkar lite konstigt hur lite lärdom vi får om Moder Jord. Det verkar också konstigt att "den ursprungliga synden" föddes av nyfikenhet för kunskap.

Gåvans intelligens är mänskligt farlig utan medvetande. Kanske kastades vi ut ur en oskyldig trädgård, där vi inte hade någon skuld eller ansvar för världens vägar, och nu måste vi rädda vårt eget, genom balans av ovillkorlig kärlek.

Fröet ger ljuset att känna gnistans kraft inom vårt eget. Vi kommer att transformeras av sanningen.

Skaparens "rena ande" är en blixtstyrka. Vi skapades som ett oförstörbart frö. Det förkroppsligar alla element i skapandet, som representerar familjen, sexuell aktivitet och groningens magi. Designen som håller sin egen integritet, skapades av "ren ande".

Dagen idag kan omvandla vår tro på integriteten i vår design för det nya livet vi drömde att skapa. Den spirande innebär att vi kommer att få bevis i fysisk form, av en process som alltid börjar inom.

Fröets "sätt" är att vara är som en nätverkare som samlar vad som behövs. Ett frö har befogenhet att befria sig från förvirring och strävar efter att befria sig från det förgångnas skulder eller förtryck. Frö sägs kunna dra till sig överflöd, som om man kastar ut ett nät.

Precis som ett frö hittar sin väg när det går igenom mörkret, kan det vägleda oss för att lämna mörkret bakom och nå till ljuset. Vi drar den Högsta Skaparens Makt när vi är ödmjuka för att be om gudomlig hjälp. Idag kan vi avfyrade av Anden, känna till vår egen potential och möjlighet. De äldste säger alltid: "Det finns många sätt att uppnå samma sak."

Frö påminner oss om att jorden är vår grund. Den miljö vi odlar i vår vardag har en direkt inverkan på vår förmåga att växa. Den ber oss att titta på våra dagliga levnadsvanor. Vi måste ge näring till både kropp och ande. Genom en ansträngning från ovan får vi gåvan att tydligt se vad som behövs och har befogenhet med en gudomlig avsikt att rensa vår egen väg. På den gudomliga rättens dag får vi makten att bryta oss fria.

"Att se klart" betyder att vi kan titta på fakta utan påverkan av våra känslor. Vi kan komma ihåg att Visdom dras från en förlåtelse. Det här är inte en dag att slå oss själva för allt vi ser, som behöver rättas till.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..