Din dagligaMayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

5/11- 2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, eskapist,brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 8: Rättvisa (harmoni mot jämlikhet / balans, rättvisa)
Harmoni och balans är syftet med Åtta, och väger noggrant allt bevis för att nå en balans av rättvisa.
Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "Som ovan, så nedan". Från enkelhet till oändlighet organiserar energin av åtta alla nivåer av skapande. 

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 255 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Det är inte vad du gör, utan vad du kommer ihåg.

Idag erbjuds vi en tydlig vision av stora livsförändringar i oss själva. Planetens avsikt för detta solår är att skapa en ny rytm och ett rörelsemönster för att ge kraft till en ny framtid. Det var byggt på det föregående solårets intention, som innehöll den primära avsikten att veta vår egen Sanning.

Tittar vi på de båda planetcyklerna för att urskilja mönstret och flödet av förändring, höjdes vi genom medvetandet om vår egen Sanning. På planeten har vi skapat ett nytt liv i vår framtid, genom att medvetet följa vår egen Sanning istället för att omedvetet följa med världens sanning. Vi har definierat vägen till vårt eget gudomliga öde, att leva i frihet i sanningen för vem vi egentligen är. När vi upplever denna frihet att vara, kan inga murar eller gränser skilja oss åt. Varje hjärta skulle hoppa utav valet att vara.

Örnen har för avsikt att se framtiden, och hålla de högsta ambitionerna för vad vi kan föreställa oss. Vart kommer nästa planetcykel att leda mänskligheten?

Nästa solenergiår, som börjar den 20 februari 2019, styrs av År-bäraren 7 Väg. Dagsymbolen om Människan, förhöjd genom omvandling till toppen av pyramiden. Haab-året i vår framtid kommer att positionera oss på balanseringsplatsen mellan ovan och nedan. På Reflektionsplatsen ser vi allt som är, och allt som inte är, med en 360-vy från vårt högsta perspektiv. Vi skulle kunna ge prognosen att 2019 är ett år när det okända kommer att bli känt. Vi kommer tydligt se var vi är på väg, och den nya framtid som vi skapat av gudomliga avsikter. Det finns många mirakel att se fram emot.

Vi ändrade vår framtid genom vårt sista andetag av Skapande. Vi hade en avsikt att ge allt vi kunde för en ny generation. Den högsta visdomen i vår erfarenhet är att veta att Manifestera skapandet inte påverkas av mänskligt misslyckande, utan lovas genom att hålla en avsikt i harmoni och jämlikhet med helheten. Vi är helt kapabla att göra det. Ju mer vi övar, desto mer blir det en vana.

De äldste säger, "Det är inte vad du gör, utan vad du kommer ihåg." Du kommer alltid att veta sanningen. Om du tog upp frågan, tänkte du redan på ditt svar. Att vara fel kommer att hjälpa oss att veta sanningen. Om Människan inte misslyckas går vi inte framåt..

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..