Maya Kalendern.

Jag är tacksam för den andliga gåvan att tro. Jag är tacksam för den andliga gåvan att tro.
20/3-2018
Dag 8 av 13 i Mayakalendern.

Periodens symbol: Stjärna
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, escapist, brett perspektiv
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina fågelbröder. Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Galaktisk Tone 8: 
Rättvisa (harmoni genom jämlikhet / balans, rättvisa)
Rättvisa. Harmoni och balans är syftet med Åtta. Åttan väger noggrant alla bevis för att nå en balans av rättvisa. Åtta är organisationsstyrkan som demonstreras i uttalandet "som ovan, så nedan", från enkelhet till oändlighet, organiserar åttan energier för alla skapningsnivåer.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning - Väst , Element - Vatten.

Väst: Fokus på jordisk promenad, erfarenhet, känslor och det okända.

Dag 255 av 260.
 

PEAKDAG, (Transformerar)

Igår var vi på pyramidens högsta topp tillsammans med Jaguaren, reflekterande över var vi varit och vart vi är på väg. Idag börjar vi vår transformationsresa tillsammans med Örnen, mot vår slutdestination denna period som är portaldagen Sol.

8 Örn är den Heliga dagen i Stjärnans period av vår högsta uppstigning.
Ton 8 rymmer avsiktet av gudomlig rättvisa, Skaparens högsta dröm för mänskligheten. Vår sista period styrdes av örnen som väckte oss upp till det himmelska riket för att se ett löfte om vår framtid.
På Ton 8 upphöjs örnen i avsikt av "ren ande". Kiche Maya observerar 8 örn som en fest av den heliga nattvarden, och idag är en initiering av Anden.

I synkronisitet faller den här heliga dagen på våren Equinox ( signalen för starten på våren), dagen när Kulkulkans ljus nedstiger över pyramiden. Kulkulkan (Quetzalcoatl) är ljusets, rättvisans, barmhärtighetens och vindens Gud. Vi är återfödda av en ny, helig andedräkt och begåvad av vinden.
Upptäckten av varje andlig sanning är möjlig på en flygtur med anden. Vi kan vända oss till våra egna medvetandes andliga vingar när vår mänskliga sorg drar ner oss. Vi lät våra vingar växa genom att tro på en medvetenhet som är större än vår egen, och våra högsta förväntningar är En med medvetenheten som skapade universum.

Ton 8 är den dag då vår omvandling börjar som en gåva av gudomlig rättvisa. I vår mänskliga instinkt för överlevnad kämpar vi för att avancera och vara den första i raden. Ju mer vi förstår, desto mer vill vi ha. I en värld som uppfattas av vårt lägre själv är det aldrig tillräckligt.

Att leva i Anden finner vi vår räddning på lika och motsatta sätt. Vi ger upp tanken att avancera på vårt sätt. Vi ställer frivilligt upp att vara den sista i raden, och vi inser sanningen om ett obegränsat överflöd - ju mer vi förstår, ju mer längtar vi efter att ge, och ju mer vi ger bort, ju högre vi flyger, och ju högre vi flyger desto mer har vi att ge. 
Vi kan omvandlas av sanningen för en obegränsad skatt som finns i vår Andes medvetenhet.
 

Vårt "Mirakel" kommer att vara det ögonblick då vårt lägre och högre själv kommer överens om att våra liv berörs av en gudomlig hand.


Idag behöver vi bara komma som vi är för att få en välsignelse av gudomlig intention. Våra gåvor väntar på oss vid altaret, där vi bugar oss i ödmjukhet. Vi kommer att bli helade av ett heligt ljus.
Vårt Samhälle kan vara den höga andliga erfarenheten vi alltid hoppades att den kunde vara.

Idag är en livs- och dödsövergång. Det är alltid något som dör när något nytt föds. Vi är födda i ett nytt sätt att leva, medvetna om de gåvor vi håller. Vi dör som Människan som lidit för att överleva.

Örnen ligger i väst, riktningen för vår livserfarenhet. Elementet av vatten är substansen som håller Andens eter. Sanningen som förvandlar oss kommer att tas emot genom hjärtats språk.


Källa: Ian Lungold