Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt. Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt.

5/6-2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg -
Väg / EB: Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Transformation
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 72 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Se in i vår framtid.

På Ton 7 når vi Balansplatsen längst upp på pyramiden. Vår klättring av andlig tillväxt gav alla de erfarenheter vi behöver för visdom av en ny omvandling. Vägen är dagsymbolen som också är känd som människa. Den representerar vägen för vårt mänskliga öde. Till sist kommer våra liv att definieras av alla de val vi gör. Vägen ökar vår medvetenhet till kraften av de val vi gör, för att guidas av en gudomlig skapares avsikter. Genom detta enda val skapar vi vårt gudomliga öde. Genom det här valet är vi inte längre separerade från Skaparen, utan förblir tillsammans i vår egen gudomliga medvetenhet.

Dagen idag är en portaldag som representerar en förtunning av slöjan. Portaler förstorar våra övernaturliga sinnen och utökar vår medvetenhet om andens dimensioner. Portaler öppnar kanalen till våra andliga gåvor av intuition och vetande. Under dagsymbolen Transformation är en portal öppen för att hjälpa oss att se in i vår framtid.

Vi tar med vårt ljus till världen.

Andens rörelse i världen möjliggörs av våra gudomliga avsikter. Vår största begränsning som människa är ett brutet hjärta. Av vår egen kraft är vi oförmögna att uppfylla vår egen gudomliga mening och syfte. När vi väljer att överge vår mänskliga vilja till Skaparen upprätta vi ett förbund, och som genom ett helig utbyte lovas vi att vår mening och vårt syfte kommer att uppfyllas genom gudomlig intervention/ingripning.

Ton 7 uppfyller detta löfte som balansering av ovan och nedan. En ansträngning som vi gjort mot en gudomlig avsikt i Anden är balanserad i alla andra existensområden. Allt som görs i ett rike är balanserat i alla andra som definieras av principen, "Som ovan, så nedan." Intentionen som vi höll för att ta med vårt ljus till världen kommer att uppfyllas på vår väg av en gudomlig agentur.

Ton 7 har tanken om reflektion. Pyramiden nedan är en perfekt reflektion av pyramiden ovanför. Från toppen av pyramiden erbjuder Ton 7 medvetandet att se allt som är och allt det som inte är. Vi ser allt vi har åstadkommit, och allt som vi inte har.

Återigen dras vi till ett altare inom i ödmjukhet. Vi ser sanningen igen av våra mänskliga begränsningar. Altaret inom är en helig plats där en mänsklig insats förvandlas av gudomligheten, och är den högre jorden för en omvandling av medvetandet. Genom vår egen begränsning görs vi i stånd att erkänna det arbete som kommer att utföras från ovan.

Perioden av Transformation erbjuder tecknet på en stor livsförändring. Vi påmindes om att något skulle dö när något nytt föddes. Vi påminns om att kaos är en naturlig del av processen att förvandla en sak till en annan. Transformation skulle förbli vid vår sida, och från toppen av pyramiden erbjuder hon en vision om vår framtid.

Idag kan vi uppleva sanningen för vad vi uppnått. Genom delad medvetenhet med Skaparen kan vi se att avsikten var helig. Vi valde att styras av en Intention av kärlek. Oavsett om vi så lyckades eller misslyckades, innehöll valet vi gjorde av egen fri vilja, gudomligheten av vår intention.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..