Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag ovillkorligt kan acceptera reationer precis som de är. Jag är tacksam för att jag ovillkorligt kan acceptera reationer precis som de är.
8/11 -2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol -Stjärna-

Skapar skönhet, elegans, multiplicera, lekfull, upptagen, försiktig.
Stjärnenergi är multiplikation av allt till överflöd. Denna person överflödar kärleksenergi på alla delar av livet. Andlig tillväxt är naturlig och med lätthet på grund av den ovillkorliga kärleksenergin som flyter. Stjärnan har förknippats med kaninens fertilitet för dess förmåga att föröka sig. Som varje sol på himlen lyser stjärnans personer lika i alla riktningar. Denna naturliga tendens till harmoni och balans kan bli tvingande, och motivera Stjärna att vara för behaglig och för generös, och avvisade gåvor orsakar rädsla och vrede. När en stjärna tror att den har fått för mycket, försvagas de eller kan till och med kollapsa. I detta "Black Hole" är stjärnor benägna att muntligt argumentera för att tvinga sin syn på alla. 

Periodens symbol: Vind
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Gul (Fullbordar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 228 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Låt tilliten få leda din väg idag.

Ton 7 är peaktonen av balans. Vi fullbordar en ny stigning av andlig tillväxt. Vi drev gränsen för Mänsklig vilja och Intention som ett hopp av tro. På toppen av pyramiden möter jorden himlen. Reflektionen av ovan och nedan mäts i balansen. Vad vi skapade i Anden kommer att balanseras nedan. Vad vi skapade nedan kommer att balanseras ovanför. Ton 7 erbjuder visionen att se allt som är och allt som inte är. Stjärna är dagen för "ren lycka". Allt det vi håller i vår medvetenhet kommer att förstoras till överflöd. Så var lite vaksam över vad som pågår inuti dig och låt din tillit få leda vägen idag.

Var Jag slutar och Främsta Skaparen börjar.

Tillväxtfasen av denna period är avslutad. Vår avsikt var att genom erfarenhet ("mörk") lära oss hur vi skulle fortsätta som mänskligt i världen, med en högre medvetenhet om vår skapande kraft. Vår Ande såg den perfekta bilden. Människan upplever verkligheten av att komma ihåg att se den, och hur den såg ut, medan vi navigerar i den materiella världen.

Sanningen om vår kraft kommer att balanseras av vår mänskliga begränsning för att utföra det. Vi definierar vad som bara är möjligt med ett mirakel. Vi behöver ta emot visdomen av våra egna gränser och hur vi misslyckas, så vi tydligt kan se när Främsta Skaparen hjälper oss på våra vägnar. 

Detta för att vi ska kunna urskilja jaget från anden. Skaparen vill göra det tydligt för oss, så att vi kan öppna upp för Källans Intelligens. När jag ser hur långt jag räcker till, blir det tydligt var "jag slutar" och "Främsta Skaparen börjar". Den kraft som vi då kan ta emot är oändlig men kommer också med ett stort ansvar. För att bli "godkänd" för att väcka denna vilande kraft i oss, behöver Främsta Skaparen vara säker på att den kommer att användas för enhet och jämlikhet och komma helheten till gagn. Det är totalt meningslöst att ge den till egot som bara kommer verka genom sin egen agenda.

Det ni nu förstår är att allt redan finns inom er, och du kan få tillgång till det imorgon, om du släpper, ger upp den delen av dig som är jaget.
Ja, vi lever på jorden, och tittar vi oss i spegeln så ser vi ett mänskligt instrument. Men det är det mänskliga instrumentet du ser, inte entiteten.
Bara för att du inte kan se mig, sittandes här framför datorn, betyder ju inte att jag inte existerar. Ja men genom texten du skriver förstår jag att du existerar.
Precis, och genom de händelser som egot aldrig skulle kunna åstadkomma existerar Främsta Skaparen.
Skaparen vill att du ska se miraklen och erkänna dem. På så sätt växer ert samarbete och du blir anförtrodd med mer ljus.

Ett mirakel förlitar sig aldrig på att människan ska utför uppgiften.
Ett mirakel är en manifestation bortom våra gränser - manifesterad i reflektionen ovanför.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..