Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

26/10 -2018
Dag 7 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, eskapist,brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 7: Reflekterande. Sju står som en spegel för att dela ljus och mörk och att reflektera allt som är och inte är. Sju är associerade med skapelsens källa och flödet av gudomlig vilja. Med en stor känsla av etik fastställer Tonen syftet med nuvarande och framtida mål.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 215 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi vet redan.

Vi fullbordar en ny stigning av andlig tillväxt på topp-tonen 7. Pyramidens topp representerar en plats för reflektion, en spegelbild mellan ovan och nedan. Från toppen av pyramiden kan vi se allt som är och allt som inte är.

Ton 7 är balanseringsplatsen som fyller den stora skapelsens lag, "som ovan, så nedan." Allt som gudomligt skapas upprätthåller sin egen perfekta balans. Moder Jord bibehåller sin balans genom rörelse. Alla årstider är balanserade i sin lika och motsatta mening och syfte. Mörk balanseras av Ljus. Balansen är en gudomlig avsikt som uppenbarades av Främsta Skaparens avsikt.

Balansen för "den stora Skapelsens lag" är att det vi skapar i ett medvetandeområde kommer att balanseras i alla andra. Genom denna lag kan den vision vi skapar i fantasins rike manifesteras på jorden. För att tro att detta är sant, behöver vi se att allt som människan har manifesterat i världen började som en tanke.

Vi vet detta redan. Så varför är det då så svårt att göra hoppet att tro att vi har makt att styra det? Den inre konflikten är den omedvetna tron att allt händer med oss. Vi väntar på att våra drömmar ska bli tillverkade, utan att någonsin ha engagerat den fullständiga bilden av exakt Vad vi tänkt skapa. Vi behöver ta på oss kraften att skapa, och föreställer oss drömmen i detalj i vår fantasi. Vi behöver tydligt se händelsen, som om du skulle måla den som en tavla som alla andra skulle förstå direkt när de ser den. Så tydlig behöver du göra den. Bry dig inte om ifall du inte förstår hur i hela världen det ska gå till. Det är inte ditt jobb. Ditt jobb är att skapa händelsen och veta att det kommer att ske. 

Världsliga illusioner.

Idag erbjuds vi ett gudomligt flyg av skapelsen. Örnen är mellanspecialisten som kommer att lyfta oss upp till Andens himmelska rike. Från ovanför kan vi se med egna ögon att drömmen vi vill skapa är inom vår grepp. 

Skapelsen kräver en hel del medvetna tankar. Vi kommer inte komma någonstans med en halvbakad kaka. Vi måste föreställa oss i levande färger. 
Ett av våra dummaste mänskliga trix kan vänta på ett mirakel som vi aldrig försökt att föreställa oss. Undrar varför, kanske är vi rädda för att föreställa oss det, eller hoppas att någon annan vet exakt vad vi vill och kommer att gå ut ur sin egen väg för att ta den till vår ytterdörr. Utan vår egen tydliga bild har ingen en aning om vad drömmen borde vara. Vi tycker inte nog om våra egna drömmar för att föreställa oss dem.

Örnens framgång är hänförlig till sin långdistansvision och talang för Intuitiv Navigation. Örnen kan se sitt byte en mil bort, och den viktigaste Sanningen är att allt den kan se är inom sitt grepp. Örnen lyfter utan att överväga accelerationen, hastigheten eller vindriktningen. Det fokuserar och tar av, och vet att dess vingar kommer att bära den dit.

Vad vi inte kan se från marken, lyfter Örnen oss upp för att se från ovan. Här kan vi se att det inte finns några hinder från punkt A till punkt B. De hinder vi trodde vi såg var bara världsliga illusioner. De verkade verkliga, tillverkade av ett resonemang. Våra största hinder är alla anledningar till varför vår dröm är omöjlig. Vi kan inte se alla stegen som leder oss där, så Hur ska vi kunna tror  på något vi inte kan se? Därför att det vi skapar, skapar vi med fantasins hjälp där tid och rum inte existerar, vilket gör det omöjligt för det mänskliga fordonet med sina begränsade sinnen att förstå. Kliv ur ditt fordon, så känner och förstår du att det är sant.

Människans gudomliga Gåva av Medvetande är ett val vi får för se genom Andens ögon. Vi förbiser det stora miraklet att när vi tittar, så ser vi. ( Apan skulle just nu skratta åt vår mänskliga "apverksamhet".)

Ju djupare vi ser med Andens ögon, desto tydligare kommer vi att se sanningen av Mirakler i vårt jordliga liv. Mirakel är egentligen ett resonemang vi har skapat, när något vi inte själva kunde räkna ut sker. Känslan den skapar är ofta en förvåning, och ofta stannar den där för vi tror inte att vi kan göra samma sak. Men det kan vi. 
I Allt som är, är det en skapande kraft som vilken annan. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..