Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att valet att känna Skaparen och de som gått före oss, kommer att leda vägen till vårt gudomliga öde. Jag är tacksam för att valet att känna Skaparen och de som gått före oss, kommer att leda vägen till vårt gudomliga öde.

27/4-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg -
Väg / EB: Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Hjort
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Naturläkemedel: Lukten av cederträ erbjuder ett helande av känslor, och främjar känslor av välbefinnande och vilsam sömn. Detta är en bra period att bränna cederträ eller använda vid aromaterapi. 

Dag 32 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Dynamisk utveckling.

Ton 6 är en toppton som skapar en rytm och rörelsemönster som skapar rörelse för dynamisk utveckling. Ton 6 är det sista steget i vår nya fas av andlig tillväxt. Jämfört med energin hos en bra idrottsman på gång, tittar vi inte längre på våra fötter. Vårt fokus vänder sig till mållinjen.

Väg är en dagsymbol för mänsklighetens öde. Resan vi gör genom livet är vår ödes väg, och vi föddes med gåvan för att skapa vår framtid. Med tanke på vår fria vilja blir våra liv det vi skapar genom de val vi gör. Vi definieras slutligen av alla de val som vi har gjort.

Människan kallas "tidens bärare". Vi måste bära den tid det tar att komma ihåg. Aztecernas dagsymbol är Gräs, som representerar styrkan av uthållighet, att vara "lika ständiga som gräset". Vi har dragit upp rötterna i världen för att plantera dem i Andens rike. Vägen uppmuntrar oss med tron att fortsätta för ett gudomligt syfte.

Våra två identiteter.

Vår mänskliga medvetenhet och vår andliga medvetenhet är människans två identiteter. Våra två sinnesstämningar skapades för att arbeta tillsammans. Vårt mänskliga sinne håller kraften i vilja och urskiljning. Vår Ande bidrar med att veta och sanningen. Med viljan för uthållighet och andlighetens sanning kan vi göra valen våra hjärtan önskar.

Våra val.

Människan är Helig för Skaparen som den som måste bära såren av sina lägre val. Så måste vi också bära uthålligheten för en uppåtgående stigning. För att förstå helheten av Anden måste vi alltid sträcka oss efter något utanför vår räckvidd. När båda sidorna arbetar tillsammans i Tro ser vi att "vi kan". Vi transformeras när tillit blir till tro.

Dagens symbol kan läka vägen för vår resa. Den visar ödets väg, vilket visar att vi har kraft och ansvar för de val vi gör. På båda sidor står milstolparna längs vägen. Vägen påminner oss om att markera våra milstolpar av andliga framsteg. Våra förändringar kan vara så små, så vi behöver något att se tillbaka till. Idag markerar vi ett val för att fortsätta vår uppåtgående stigning. Vi får nu mer vind under våra vingar när vi närmar oss toppen av pyramiden, och om vi tittar bakom oss ser vi alla trappstegen som vi har klättrat.

Det här är en dag för att upptäcka "saker vi är gjorda av." Kärlekens kraft och makten att skapa är inom oss, och vår kraft multipliceras med överflöd när vi tillämpar den för ett värdigt syfte.
Kärlekens största dagliga gåva är fred i stormen. Den fysiska världen förlorar sin makt över oss, eftersom vi tar rot i Andens rike. Orättvisan kommer att förlora sitt grepp, och när vi får ny luft, lyfter den oss över världens allvar och vi kan flyga som vinden.

Förvandlingen.

Världen som förvandlar sig inför våra egna ögon förändras av vår uppfattning om den. Först kommer våra mänskliga ögon inte att se skillnaden - vi kan inte se förändringar som först händer i hjärtat. Med tiden, om vi håller ut, kommer kärleken som är känd i Anden att manifestera sig på jorden och hela mänskligheten kommer att vakna upp. Vi kommer att veta att varje människa främjade skapandet av en vacker värld, i både vårt mörker och i vårt ljus.

Låt oss vara snälla mot oss själva,  då vi är de som bär all rädsla, lidande och skuld för alla våra tidigare val. Att vara uthållig innebär att veta att allt det som tidigare hänt i våra liv, nu kan förändras med hjälp av nya val. Vi kan alltid välja nytt, ångra oss och välja om. Det finns inget som är statiskt i världen. Allt rör sig hela tiden med olika vibrationer och i olika frekvenser. 
 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före mig...