Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

16/9-2018
Dag 6 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, eskapist,
brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Hund
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 6: Flöde (Stiga in i rytm/mönster av rörelse, flöde)
Ton 6 är lyhördhet och konsten att förhandla. Det är volymrörelsen genom rymden som skapar tid. Denna energi i åtgärd är som dansen eller en bra idrottsman på gång. Ton 6 underlättar dynamisk utveckling i alla aspekter av livet.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 175 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Att bli bäst på 100 meter.

Ton 6 genererar ett momentum genom att upprätta en rytm och ett rörelsemönster. Ton 6 drar in oss i flödet av Hundens period av ovillkorlig kärlek. Ton 6 är en dag med Peakenergi och vi var stärkta av Jaguarens tacksamhet att bevittna Ljusets sken ifrån skuggorna.

Ton 6 jämförs med en stor idrottares energi som använder sig av erfarenheten av  alla de övade stegen och ger sig helt till ansträngningen, så att rörelsen blir ett uttryck av anden. Riktigt stora atleter jobbar utifrån sin rutin, och går in i intuitionen, zonen, och de gör makalösa resultat under enorm press. Det finns ingen tid att tänka, om du börjar tänka har du förlorat.

Under Ton 6 tar vi på oss våra egna gudomliga egenskaper av kärlek. Vi kan börja uppleva den riktning vi börjar dras emot, genom de erfarenheter vi har övat mycket på. Vår ansträngning att bli ovillkorlig kärlek, är detsamma som att bli bäst på 100 meter. Det som vi bidrar med till världen, när vi ger oss helt och fullt till ansträngningen, kommer skapa makalösa resultat. 
Tillsammans med det gudomliga som coach, drar vi erfarenheten från de som gått före och fullföljer det som de startade.

Vi är förberedda för verkligheten.

Den 9:e månaden i Mayakalendern, är en cykel av tålamod för att se den större bilden. Den är inställd på att slutföra en omvandling som kommer att bära den andliga frukten i denna Tzolk'in rundan av 260 dagar.

I den 7:e månaden presenterade Tzolk'in tiden, för att skapa utsädet av en ny generation av vårt Själv. Vi identifierade först det nya "jag är" som vi drömde om att vi kunde bli. Sedan som Apan, skaparen, delade vi medvetandet om ett syfte att skapa skönheten av ovillkorlig kärlek på jorden. Hundens period fullbordar utsädets förståelse genom en applikation som skulle erbjuda visdomens erfarenhet. Vårt nya frö är förberett för verkligheten, och den 9:e månaden avser att etablera vår inre kompass i ovan och nedan.

Från ett högre perspektiv.

Örnen är den mellanhand som bär oss så nära som en levande sak kan komma från jorden till andlighetens rike. Vi bärs ovanför, där vi presenteras med vår egen förstahandsvisning av vårt gudomliga öde. Örnen påminner oss om att det vi kan se i vårt eget inre är den enda Visionen som spelar roll. Vi hålls högt, och får vår närmaste mänskliga syn på vad Skaparen ser. Vad vi inte kunde se från marken var att vår Ande lärde oss att flyga och att vi stiger. I rörelsen mot en intention, så låste vi vårt fokus till flödet av en gudomlig ande. Vi behöver inte ens röra våra vingar. När vi väljer att flyta med Skaparens vilja, hittade vi vinden under våra vingar för att bära oss vidare.

Örnen rör sig genom Intuition. "Hur", som vi kan lära oss av Örnen, är att helt enkelt fokusera vår medvetenhet på vår dröm om framtiden. Den ser priset från en mil bort, och den vet att om den kan se det, ligger priset inom sitt grepp. Den litar inte på Intellektet att beräkna vägen. Den ger sig av och håller ögonen på målet, och svävar i flödet som bär den mot destinationen.

Örnen delar ett perspektiv från den Högsta fördelaktiga positionen, där vi inte ser några hinder mellan Punkt A och Punkt B. Vi ser den direkta vägen till skapandet genom upplevelsen att leva den dröm vi kan nå. Från ett högre perspektiv kan vi se den större bilden, och VET destinationen för ovillkorlig kärlek. En medvetenhet som söker att skapa ovillkorlig kärlek, kan bara vara ämnad mot ljuset.

Vi kommer att lyckas.

Örnen bor i väst, riktningen av vårt känslomässiga svar på okända livserfaranheter. Vi upplever verkligheten av mörkret, som vi skulle veta vid början av vår erfarenhet. Våra ögon är inriktade på den uppgift som definierar vårt syfte. Örnen guidar oss, att för att navigera genom mörkret behöver vi fokusera på ljuset som väntar i framtiden, i ett löfte om gudomlig rättvisa.

Genom att veta vårt eget syfte för att föra ljuset av ovillkorlig kärlek till världen, kan vi också tro på att vi fick makten att skapa den. Alla de andliga verktygen kommer att vara implementerade i oss, när vi flyger på vingarna av vår egen ande.

Den uppstigning som ligger i vår framtid är 13 Vind, livets andetag och andens andetag, enade i samverkan i en gudomlig intervention. Vi kommer veta att sanningen för att manifestera upplevelsen av ovillkorlig kärlek, aldrig är ett föremål för mänskligt misslyckande. Genom att släppa vårt själv i flödet av gudomlig vilja, kommer andetaget, vinden av helheten, att dra oss dit.

Genom ett val att fokusera på livets glädjeämnen och den tid vi får för att upptäcka all kärlek omkring oss, kan vi veta att en väg har rensats till vår gudomliga destination. I Kärnan av vårt väsen, kan vi veta vår väg till ljuset.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..