Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt. Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt.

2/11- 2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg / EB -
Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 252 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi ser hur vi har förändrats.

Väg markerar en tid och plats där vi kan se och erkänna att vår väg leder oss till ljuset. Att notera vad vi kan se så tydligt idag, kommer att ge oss en hänvisning att återvända till när vi glömmer.

Genom att hålla kärlek som vår högsta orsak till skapelsen, kommer kärlek vara det vi kommer att bli medvetna om. Ovillkorlig kärlek ger oss friheten att vara, och skildrar ett gudomligt syfte för allting. När vi tror på den här sanningen kommer det inte att finnas något i det okända imorgon att frukta. Vi skulle se varje ny dag som ett annat tillfälle för ett mirakel.

Den 13: e månaden håller intentionen för oss att se hur vi har förändrats. Vi ökar medvetenheten till den högsta visdomen av erfarenhet som vi kan dela med nästa generation. Den viktigaste sanningen att dela är att vi har ett val och att vi kommer att känna till den högre vägen för vår resa.

Vår passion för att skapa för kärlekens skull är vår visdoms krafts. Det är visdom som vi kan dela, som hedrar det heliga valet av val.

I vårt omedvetna misslyckades vi att göra val. Vi följde bara med i världen. Vi tog för givet att någon annan alltid skulle leda oss till högre mark, så vi gav det inte någon större uppmärksamhet. Slutet på den här tzolk'in omgången föder en medvetenhet som vet bättre. Vår nya medvetenhet håller potential att medvetet röra oss mot kärlek och service till varandra.

Den 20 februari 2019 börjar en ny planetcykel. Den nästa högre omvandlingen som tilldelas som syftet för tiden styrs av 7 Väg. Vi kan se fram emot att multiplicera milstolpar för att tro på kraften mellan ovan och nedan. Vid slutet av vår nästa Tzolkín runda ser vi kanske hela vägen till vårt gudomliga öde.

Vilande i söder, guidar väg oss för att hedra relationen mellan hela mänskligheten och våra liv i den naturliga världen. Vi kan se och erkänna de gudomliga avsikterna som innehas av de människor som kom före. De är hedrade av våra erkännanden, att varje människa gjorde ett bidrag.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..