Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparen gör för oss vad vi inte kan göra för oss Själva, när vi är villiga att mirakel ska hända. Jag är tacksam att Skaparen gör för oss vad vi inte kan göra för oss Själva, när vi är villiga att mirakel ska hända.
8/5-2018
Dag 5 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 5: Styrka (Områden av styrka aktiveras, grödan gror och drar till sig solen)
I mitten av kuben hittar vi fem. Fem är en intelligent organiserande kraft som hanterar kommunikation och material, kunskap och tillämpning. Femmor är naturliga nätverkare som samlar vad som behövs. Dessa personer kan ta sig direkt till kärnan i vilken situation som helst, och det gör dem till utmärkta utredare.

Aspekter: Färg-Gul (Kompletterar) Riktning-Syd,  Element- Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Medicinsk väg: Äta ljuset.
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 44 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Styrkan i att fortsätta utvecklas.

Styrkan i  tonen 5 kommer att samla in den kraft vi behöver för att fortsätta. I denna fas av spirituellt växande (tonerna 1-6) investerar vi oss själva i en klättring till toppen av pyramiden, som leds av solen och det är en brant stigning.
Solen känner till våra förmågor, och uppmuntrar våra höga förväntningar och guidar vägen för att avslöja Sanningen och ingenting annat än Sanningen. När vi frossar i Ljuset, så kommer Solen att belysa de rädslor som ligger i vårt undermedvetna, särskilt frågor som rör vår identitet.

I Tzolk'ins skördecykel har vårt frö grott det första bladet. En grodd liknar väldigt mycket  alla andra groddar, och vi kan inte se bevis på vad vi är ännu. Vi kan ifrågasätta vår egen identitet och hur vi uppfattas av andra. Grodden är sårbar, och vi behövde den Högsta Skaparen, Solen, för denna tid och syfte för att påminna oss om vem vi är.

Solen uppmanar grodden att ge oss den inre styrkan vi behöver för att slutföra klättringen. Varje frö håller den gudomliga designen för en avsikt att skapa. Vi var utformade som en gudomlig Skapares förstfödda. Så kommer vi att identifieras när vi växer mot mogenhet. 

Våra andliga föräldrar.

5 Frö ger oss kraft att hävda vem vi är. Vi kom till liv i livmodern som en medvetenhet som blev självmedveten. Vi levde helt i den medvetna upplevelsens eter. Senare förstod vi att vi hade en kropp. Född i världen Ovan är det en perfekt reflektion. Vi blev först medvetna om vår kropp. Solen reflekterade ljuset på vårt fysiska väsen. Det förändrade inte vår sanna natur. Vi föll bara under en illusion att vår kropp var den primära identiteten.

Säd hänför sig till gnistan i utsädet som antände medvetandets medvetenhet. Cherokee Draken är livskraften med kraften att "se klart". Innan vi såg Ljusets värld, fanns allt i mörkret i ett kreativt tomrum. Vi hade allt vi kan behöva i obegränsat utbud. Vi behövde aldrig fråga om vad som redan fanns där. Röst talade till oss och visste vem vi var. Vår mor spelade en evig vaggsång med hjärtslagen från hennes hjärta. Detta var vår första uppfattning om verkligheten.

Våra andliga förälder är allt i ett, den perfekta balansen mellan den gudomliga kvinnliga och gudomliga maskulina. Om vi växte upp i denna bild, så skulle vi vara gudomliga. Uppfattningen av vår identitet förändras av ljusets reflektion. Vi ser plötsligt vårt eget som separerat och ett fysiskt väsen.

Vår Ande vet allt från början. Anden är vår eviga identitet. Vår medvetenhet åldras aldrig, och vi identifierar oss som samma tankemedvetande om vi så är 15 eller 50. Andens av vem vi är, är vår sanna identitet. Anden är ren, och  liksom guld kan den aldrig missfärgas. Den var byggd för att hålla, så att människan skulle ha tid att komma ihåg.

Gårdagen (4 natt) guidade oss att lita på Anden för vår stabilitet och riktning. Vår makt ligger i att hävda vår Skapares identitet. Den gudomliga agenturen som sköter om  vårt frö, kommer att göra för oss vad vi inte kan göra för vårt Själv. De kommer att påminna oss tills vi kan komma ihåg.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..