Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt. Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt.

23/10-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg / EB -
Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Givande
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 212 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi erbjuds två sätt att leva.

Väg är också känd som människans dagssymbol, vilket återspeglar människans öde. Vi kan skapa livet av lycka vi drömmer om, genom att leva i en värld av medvetenhet som en mänsklig varelse. Vårt mänskliga öde är den resa vi gör från början till slutet.

Milstolparna erkänner hur Människan skildrar sin väg under vägen. Genom att markera våra viktiga milstolpar av medvetenhet, har vi en plats att återvända till och börja från igen när vi får tydligheten i vår senaste förståelse. Att komma ihåg var vi har varit, de framsteg vi har gjort och de lektioner vi lärde oss, kommer att vara ett ledande ljus.

Människan erbjöds två vägar, två sätt att leva och den fria viljan att välja. När vi väljer att leva enligt världens regler är vi begränsade till skapandet av världsliga drömmar, drömmar med begränsad avkastning. Vi vet att våra världsliga drömmar inte kan hålla. Precis som våra saker, måste vi nu hantera, lagra och skydda en välsignelse som kan gå förlorad eller bli stulen. Vi behöver mer för att täcka för det förlorade utbudet. Vi antog att om vi hade det här, skulle vi äntligen vara lyckliga. Men när vi tog allt detta för oss själva, så separerades vi ännu längre ifrån varandra. I ambitionerna för vårt Själv separerar vi oss själva som "den andra." 

När vi väljer vägen till vårt gudomliga öde, utvidgar vi Främsta Skaparens kraft. När vi skapar för helheten blir våra drömmar eviga. Andes gåvor kan aldrig gå förlorade eller bli stulna, bara multiplicerade med oändligheten.

Vi har möjlighet att skapa obegränsad lycka. Vi får den gudomliga myndigheten att skapa den, manifesterad genom en välsignelse som vi avser att ge bort utan några villkor. Vi kan inte ens se gåvan som är gjord av eter, såvida inte våra andliga ögon är öppna. Människan måste ge i tillit av ljusets som är lagrat "ovanför".

När vi tar hänsyn till Hundens och Apans perspektiv kan vi känna lyckan av att vara mänsklig. Älskande, med en avsikt att förstå saker genom vår nyfikenhet, öppnas vi för ett rätt förhållande. Vi har befogenhet att leva i världen som ett gudomligt väsen, som en suveränt integrerad varelse.

Gudomlig urskiljning.

Idag kan vi uppleva vårt helande genom andlig medicin. Väg ligger i söder, platsen för våra relationer med varandra och den naturliga världen. Vi är helade från de känslor som triggar en urskiljning av isolering ifrån varandra. Vi kan helas från vårt eget perspektiv på "orättvisorna vi måste bära". Våra känslor är helade när vi ser orättvisor som andra måste bära, andra som inte har samma fördel av ett högre perspektiv. Genom helandet av våra känslor och uppvaknandet av högre urskiljning, behöver vi inte längre ha en fördel för att vara lycklig. När vi kan se att lidandet för kärlek och jämlikhet är källan till varje orättvisa som vi stöter på, blir kärlek det enda som är meningsfullt.

Den 11:e månadens avsikt i vår mänskliga skördecykel att bli, är att se saker klart. Den 11:e tonen är den dag som shamanen klättrar till det högsta altaret för att få ett perspektiv av gudomlig skönhet. Genom en gemenskap med Främsta Skaparens medvetande, kan vi se saker tydligt för att upprätta en resolution. Genom ett känslomässig helande får vi tydligheten att se att det enda valet vi behöver göra för att multiplicera vår egen kärlek och lycka, är att manifestera en kärleksdröm för helheten.

Den 11:e månaden drar samman alla våra fakulteter av urskiljning. Vi behöver inte längre styras av våra känslor, utan i stället styras av gudomlig urskiljning där vår intellekt och intuition arbetar tillsammans. I Tzolk'ins skördecykel är den 11:e månaden då vi ser vår frukt på vinstocken. Vi ser beviset på en gudomlig skörd i vår framtid, och kärleksfesten vi alla kommer dela.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..