Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för medvetandet att föreställa mig hur Gud ser mig. Jag är tacksam för medvetandet att föreställa mig hur Gud ser mig.
29/3-2018
Dag 4 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Krokodil
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 4: Stabilitet (Etablering av fundament, odla behov, helheten)
Kuben är den mest stabila i alla former och fastställer volym per definition av höjd, längd, djup och bredd; 4 riktningar upprättar orientering. Energin hos 4 sätter parametrarna, som fastställer de friheter och hinder som behövs för att skapa ett spel, arbete eller förhållande.

Aspekter: Färg-Gul (Kompletterar) Riktning-Syd,  Element- Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 4 av 260. 

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Ton 4 ger energin för att stabilisera en ny spiral av andlig tillväxt. Ton 4 anger våra parametrar och vår orientering som kommer att skapa vårt nya sätt framåt. Solens period har inspirerat en ny Vision av den nya frukten vi skulle bära. Frö / KAN skapar medvetenheten för att stabilisera fröet för en ny skörd.

Dagens symbol symboliserar livets kraft inom fröet. I den första månaden handlar befruktning och att gro, om gnistan inom fröet som väckts.
På ton 4 representerar Fröet en gnista av vetande om att något nytt existerar, och vi kan stabiliseras av en medvetenhet om att något pågår. Solens period är ett barns lekplats. Under hela denna cykel får vi vilda idéer och fantasier, och Solens viktigaste jobb är att lära oss att föreställa oss ... drömmen är den plats där vår stjärna är född.

Mästartalet 44.

Fröet är den 4:de dagsymbolen på den 4:e tonen, som illustrerar numret 44. Nummer 4 resonerar med attributen för stöd och stabilitet, fasta solida grundvalar för jaget och andra, viljestyrka och ansträngning, förmåga och värdighet, hårt arbete och framgång, helhet och inre visdom. Nummer 4 är förknippat med våra passioner och driv och ärkeänglarnas energier. Nummer 44 signalerar att vi är omgivna av gudomligt stöd och uppmanar oss att erkänna vår intuition som vår förbindelse med änglarna. Deras röst kan höras som uppmuntran att fortsätta på vår väg som leder oss till framgång och uppfyllelse. 

Medveten identitet.

Det är mycket att vara medveten om. Varje ny runda är en viktig milstolpe. Om du tittar på de senaste 260 dagarna kommer du sannolikt att se en viktig förändring av sinnet.
Det här är en mycket viktig period att föra anteckningar i en dagbok.
Det kommer att finnas så mycket att se, på så kort tid. Varje runda är en accelererande resa. Denna nyare version av vårt Själv öppnar just nu medvetenhetens ögon. Vi är i början av att uppleva känslor och uppfattningar, och skapar en ny historia när vi går. Vi dog till det gamla genom en uppstigning, en Andens födelse, och nu börjar vi om igen på vår mänskliga väg, tillbaka till början av att lära om sanningen, men från en mycket högre mark.

Dagens symbol är kraften av medveten identitet inom Fröet. Även om den innehåller de cellulära minnena från generationen tidigare, så är det här dess eget liv av självidentitet. Den "nya början" i världen nedan är strategier som är bevisade värdiga av skäl. En "ny begynnelse av anden" blev multiplicerad med överflöd, och genom en omvandling i vår medvetenhet är vi inte samma person som vi var tidigare. Vi får en ny början i gudomlig rättvisa.

Draken.

Cherokee´s dagsymbol är Draken, en annan symbol som är associerad med Frö. Genom historien har draken symboliserat kraften av liv och ande. Jordens linjer kallas också "draklinor". Dagens symbol är intelligensen inom Fröet som definierar dess identitet, och Draken representerar kraften att "se saker klart," och erbjuder den klara visionen att se vem vi är.
En dröm avsedd av en gudomlig treenighet, fördes till liv som medvetenhet.
Den kan tydligt se sig själv, var den går och vad den blir.

Frö är dagens symbol som drar till sig själv vad som behövs. Det är en dag av rensad karma. Marken vi planteras i är högre mark, och en skuld som vi har burit på, var aldrig inom vår nya erfarenhet. Det här är en dag när våra hinder är rensade.

Vi kanske vet hur det känns att vara "i världen" men inte "av världen".

Frö är en dagsymbol i söder och relaterar  till relationer. Den rensar karma i våra relationer, och är riktningen av vår erfarenhet. Rätt relationer kan återställas.
Genom små steg har små mirakler lagts efter varandra, och ny kunskap om Guds hand i världen kan förändra allt över 260 dagar.

Vår Skapelse kommer att manifesteras av Kärlek. Det här är en dag att älska vad Skaparen menade att vi skulle vara. När vi tydligt ser vårt själv och sanningen för omvandling, kan vi bli vad vi föreställer oss.
Frö-personer använder sin förmåga att övervinna genom att fungera som offentliga försvarare, och förenar samhället genom att avslöja dolda fällor och hemliga influenser. Vi måste tydligt se välsignelsen till helheten.

Låt oss se vårt Själv som ett frö av en ny generation, planterad på högre mark, och låt oss känna Moder Jord och hennes vibration genom våra nakna fötter. 
Det finns en mörk lummig plats där jorden redan har rensats, en växande plats där det inte finns några hinder i vägen. Vi kommer nå solen på kortast möjliga tid och växa till högre höjder med ett större överflöd av antalet fröer. 

Låt oss också hålla tilliten för de som ännu inte är medvetna om sin förändring, och skapa en plats för deras fröer när de är redo att planteras.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.