Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt. Jag är tacksam att Skaparens Kärlek aldrig tjänas, utan lovats utan villkor. Jag är tacksam att vår framtid av gudomlig rättvisa är garanterad av valet av vår avsikt.

13/9-2018
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg / EB -
Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Hunden
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 172 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Föra kärleken till Jorden.

Ton 3 är första dagen av rörelse. En Intention får eget liv som en vibration genom rörelse eller kommunikation. Vad vi gör eller säger för att agera på vår avsikt, initierar en andens rörelse.

Väg är dagsymbolen för människan, och vägen för vårt öde. Människans öde är vår resa genom livet.
Vårt val för att skapa, inspirerades av apan som ser nyfiket på livet som är fullt av skönhet. Apan sägs aldrig sluta, utan skapar vad den älskar i ögonblicket.

Människan är "bärare av tid och ledare över ödet". Det vi skapar är vårt eget val att göra. Vi kan bara skapa kärlek genom vår gudomliga natur. Vi sätter andens kraft framåt, genom en rörelse och våra andetag. Vi skapar en vibration av energi som börjar sin egen rörelse. Detta är dagen för ett "hopp av tro" på ett nytt sätt att vara, för att uppleva verkligheten av att föra kärleken till jorden.

En dröm om Gudomlig kärlek.

Mayasymbolen illustrerar vägen på Människans huvud. Punkterna på båda sidor är milstolparna på en resa. Tzolk'in är den mänskliga kalendern som markerar vägen till vår omvandling, och markerar vår erfarenhet av transformation från vår början till vårt slut.

Människan föddes för att manifestera en dröm om gudomlig kärlek. Vårt första tecken på livet var ljudet och rörelsen hos ett slående hjärta. Skaparen avsåg Kärlek att vara den erfarenhet från vilken vi skulle dra vår första Visdom. Födda Skapare, är vår betydelse och syfte att skapa Kärlek. Genom valet kan vi inse vår gudomliga natur och kärleken som vår skapande kraft.

Vägen är människans heliga väg, som genom vårt eget val, leder oss till vårt gudomliga öde. Vi måste bära tiden, men valet är förbundet för vår egen gudomliga rättvisa.

Illusionen av separation.

Vägen ber oss att ställa ner våra milstolpar så att vi kan se våra framsteg. Vi kommer att inse Ljuset som vi skapat, genom att komma ihåg var vi började. Våra små steg av tillväxt är svåra att se i ögonblicket. Genom att uppmärksamma tiden, blir vår osynliga tillväxt synlig, även för mänskliga ögon.

Kärlek har den högsta kraften för Transformation. Under en period ledd av Hunden kan vi förvänta oss en stor omvandling av vår Kärlek. Graden av mörker som vi upplever kommer att vara lika och motsatt till ljuset av vår transformation. Att skapa ny inre styrka kräver att vi utmanar våra gamla gränser.

Den 9:e månaden i Mayakalendern uppmuntrar vårt tålamod att se den större bilden. Den styrs under ljusets gud, Quetzalcoatl / Kukulkan, ljuset som går ner från ovan till nedan längs med trapporna i kalenderpyramiden av Chichen Itza. 
9 kan bryta igenom illusionen av separation med hjälp av gudomlig intervention. Vi kan ta ett nytt hopp, och tro på en kraft som är större än vår egen, för en stor omvandling som skapats av kärlek.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..