Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Främsta Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft. Jag är tacksam för att Främsta Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft.

4/11 -2018
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Vind
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg-Blå (Omskapare) Riktning-Väst,  Element- Vatten

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 224 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Fröet håller våra två unika identiteter.

Ton 3 är en dag av rörelse. Genom rörelse- eller kommunikation föds en dröm som är tänkt i vår fantasi in i världen.

Natt ledde oss till tomrummet, platsen för det okända där det är möjligt att skapa vad som helst. Odefinierade, sattes inga gränser på vad som kunde vara. Det här är en osynlig plats, men inte mindre verklig. Liksom vår värld i livmodern är det ett löfte som ännu inte är känt för människan inom. I livmodern kan vi bara föreställa oss en värld vi hör i softa toner ... och vi undrar hur vi någonsin ska kunde överbrygga klyftan i en osynlig dimension av varandet.

Vi förutser, men frukta samtidigt den nya världen. Först när sammandragningarna börjar, känner vi att vår frihet är viktigare. Först när vi är tilltryckta på alla sidor ger vi upp till en intention att flytta in i en ny värld.

Frö är en symbol för mänskligheten. Maya relaterade kornets utsäde som en representation av alla människor, de olika färgerna på vår hud och de färger som finns i människokroppen. Frö håller våra två identiteter, vårt unika "jag är" i världen och vårt gudomliga "jag är" i ande.

Frö representerar livets intention, som bildar en identitet med mening och syfte. Människans båda sidor bringas in i helheten genom en ande och ett syfte av rörelse. I en intention att leva i andens rike, är vår intention en gnista av att vara som kommer att röras av gudomlig ande.

En rörelse för syftet med en medveten avsikt.

Människans Andliga Gåva av Skapelsen är Kraften att nå in i tomrummet och dra ut vad vi föreställer oss. Cherokee´s dagsymbol, Draken, är förmågan att "se tydligt". Fröet presenterar den klara visionen av vår dröm.

Frö representerar Guds gnista i vår egen Design, Skaparens dröm för oss. Att se djupt in i vårt eget andliga DNA är skapelsens kraft, kraften att skapa liv. Idag väcker vi den kreativa kraften inom vår dröms utsäde. Frö, även känd som Ödla och Cherokee´s Draken, är livets kraft, reproduktion, sexualitet och skapande.

Det som hålls inom varje utsäde är livet som är skapat genom att den gudomliga maskulina och den gudomliga feminina kommer samman. Den gudomliga maskulina relaterar till orsak och vilja. Den gudomliga feminina representerar hjärtats svar som urskiljer meningen och syftet. Våra drömmar är befruktade som en rörelse för syftet med en medvetet avsikt.

Svaret ligger i frågan.

"Som ovan, så nedan" är en av principerna från Emerald Tavlorna, bland de äldsta inspelade andliga lärorna av Hermes principer. Dessa gudomliga principer definieras som svaren på alla mysterier i universum. Som de äldste säger, "Svaret är i frågan." Dessa principer ger inte svar, men sanningar som kan tillämpas för att urskilja sina egna svar (dvs. "om det är sant, då ...).

I skrivelsens sammanfattning definierade undervisningen de två identiteterna hos Människan. Det högre och lägre självet, som definieras som två unika "identiteter av medvetanden". Det lägre självet är vårt "jag" - den personlighet som finns i världen, som hanterar vardagliga uppgifter. Dess kraft är begränsad till mänsklig viljestyrka.

Vårt Högre Själv är en identitet av Gudomlig Kraft, direkt kopplad till Främsta Skaparens kraft. Vårt Högre Själv håller Kraften att vilja vår vilja av vårt lägre själv. Vårt Högre Självs myndighet är begränsad av Människans fria vilja. För att komma åt vår gudomliga kraft måste vårt lägre själv, be om hjälp.

En Främsta Skapare, i samförstånd med vårt Högre Själv, håller kraften att påverka och styra vår mänskliga vilja. Vår största frihet och makt är möjlig när vi erbjuder vår mänskliga naturs vilja.

Frö kan hjälpa oss att se tydligt i Anden. Våra mänskliga ögon kan bara uppleva ett begränsat spektrum av ljus. Men vi vet Sanningen att andra färger finns. Frö hjälper oss att tro på något som är verkligt, även om vi för närvarande bara kan se det i vår fantasi. Frö tänder vår gnista, vår tillit, att tro på livet skapat av vår dröm.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..