Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

19/5-2018
Dag 3 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, escapist,
brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Kanal
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 3: Handling. (rörelse/kommunikation) Åtgärd.
Ton tre är grundläggande rörelse och kommunikation som börjar som en vibration. Treans energi är mycket vältalande i alla typer av självuttryck. Kommunikation är hur tre etablerar en punkt för överenskommelse mellan vilken punkt "A" och vilken som helst punkt "B". Tre personer är rytmiska mot kärnan och är ofta rastlösa, eftersom rörelse är deras natur. Genom att arbeta nära med Treans energi, blir varje person mer kapabel att förutse rörelser av alla slag.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 55 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Ton 3 rymmer avsikten för en rörelse som ger liv till en dröm i den fysiska världen. Genom en handling av intention ger vi liv till en ny vibration. Genom rörelse eller kommunikation rör en vibration atomer och partiklar som börjar en kedjereaktion. Ändringen som skapas påverkas av vibrationens ton och frekvens. Detta är jordens illustration av andlig sanning. När vi investerar oss själva, vår vilja och medvetande, i avsikt att manifestera en skapelse, utgår vi från vågor av andlig energi. Precis som rådjur, håller vi kraften av harmonisk resonans ... en vibration av kärlek, som kan påverka lägre vibrationer.Våra avsikter underlättar rörelsen i andens rike. När vi erbjuder vår dröm till Skaparens händer, betalar vi fram en gåva av gudomlig rättvisa. Vi ger vårt tillstånd för gudomlig intervention, så att den gudomlig anden är fri att röra sig.

Att se in i framtiden.

Örnen kan lyfta oss upp för en himmelsk utsikt. Vi kan se något för vårt själv som vi inte kunde se från nedan. Från ovanför finns inga hinder i vår väg, bara den direkta vägen från punkt A till punkt B. Örnar sades vara framgångsrika när de använder sin talang för att se in i framtiden. Då de kan se sin nästa måltid från en mil bort,  den beräknar inte hastigheten eller avståndet, den föreställer sig bara priset inom sitt grepp. Örnen är en dagsymbol i väst, riktningen för våra okända erfarenheter. Väst är en plats för omvandling av visdom till en ny erfarenhet. Örnen representerar elementet av vatten och våra känslor, och vidrör våra hopp och farhågor. Den uppmuntrar oss att röra oss med en avsikt mot vårt högsta hopp och våra högsta ambitioner.

Vi lärde oss att gå i solens ljus, som mästare av vår erfarenhet på jorden. Vi har alla drömmar som har väntat på sin egen tid och väntar på att vi ska föra dem till liv med en Intention. Jag har valt att ta med min dröm till livet med dig, genom denna kommunikation. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..