Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem. Jag är tacksam för vilda idéer och alla tecken på andlig inspiration. Jag är tacksam att de inte slutar komma, även när vi misslyckas med att agera på dem.
5/5-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Krokodil -
Mottar meddelanden av primal kreativ kraft; helt enkelt början på alla saker. Krokodiler som följer sina hjärtan ses som genier. Det finns ingen ordning för de primära meddelandena, så krokodilpersoner bör rikta sina energier mot praktiska och samarbetsinsatser för att ge produktiva resultat. Krokodiler har en stark vårdande energi och kommer att arbeta hårt för att ge säkerhet till familj och vänner. Att vara extremt territoriell måste krokodiler vara uppmärksammade på, att inte vara överbeskyddande eller för dominerande. I dessa tillstånd är krokodiler osäkra, obeslutsamma och känslomässigt flyktiga.

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg -Röd  (Initierar), Riktning- Öst, Element - Eld
Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Öst: Fokus på början, inspiration, nytt liv, ljus. Handlar om inspiration. "Vad är jag inspirerad att göra?"

Elementet Eld: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Livskraften själv och andens kraft. Eld representerar allt vi kallar Heligt. Eld är elementet som kan ändra formen av ALLA andra Element. Eld är inspirationen av att "veta" - tjänsten av alla våra andliga gåvor. Adresserar en situation som håller Sanningen i din andliga avsikt. Använd andliga verktyg och heliga ritualer för att ringa efter gudomlig intervention.

Medicinsk väg: Äta ljuset.
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 41 av 260. Månad 3.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Notera de slumpmässiga tankarna som kommer till dig, och lägg märke till vad du tänkte eller gjorde när de kom. "Checka" in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar, och den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer.

I den senaste perioden så erbjöd Hjort oss alla Andliga Verktyg vi behöver, och lovade oss att visa ett nytt verktyg när vi möter våra egna begränsningar. Från en dröm och längtan efter ljus och lycka, en dröm som delas av Skaparen, går Solen med oss varje dag för att hjälpa oss att hålla visionen om ljuset som vi drömmer att reflektera. Solen är Omega, ALLA i ett ... Helheten av alla enskilda delar. Det är värt att reflektera över alla dagsymboler under denna period som de olika perspektiven av Sol, de perspektiv som bäst representerar sättet att åstadkomma var och en av tonens intentioner. Så är vi de enskilda delarna av Skaparens Allt i En. Genom vår egen gnista av medvetenhet håller vi vår egen Sol. Vi kan också se dagsymbolerna som de olika perspektiv vi kan välja som vår egen medvetenhetsmodell ... våra sätt att skina som solen.

Dualitet.

Ton 2 är intentionen av dualitet, att urskilja vår egen väg för att utföra ett vakande av ljuset. Vi upptäcker Sanning genom en jämförelse av en idé eller teori till verkligheten av hur det verkligen fungerar. Skapelsen kräver kärlek, och vi har många drömmar. De som manifesteras är de som inspirerar oss att vidta åtgärder, och vi behöver Passion för att genomföra de idéerna. Dagens symbol är Krokodil, "Skaparen som delar en dröm." Krokodil är början på alla saker och gryningen av ett nytt uppvaknande. Vår medvetenhet leds av en gudomlig idé, en tanke delad av Skaparen. Vi är Skaparens barn. En gudomlig Fader tittar på sitt nyfödda barn, som tar på sig kärlekens ansvar. Dagen idag är perspektivet på den gudomliga mamman, den primalmor som var närvarande vid vårt första ögonblick av medvetande, när vi insåg "Jag Är".

Vilda idéer.

Solen erbjuder oss en dröm för att skapa en ny Era för ljuset på jorden, genom krokodil. Dagens symbol är känd för de många nya idéer, drömmar och tankar hon delar. Som den gudomliga kvinnliga aspekten, belyser hon medkännande kärlek och medvetenheten att urskilja gudomliga sanningar. Hon uttrycker skaparens gemenskap från andlighetens rike som idéer som kommer ifrån det blå. Dagen idag är ofta en dag med en inspirerande nedladdning av tankar och idéer som kommer ur ingenstans. Skaparens tankar är fria och slumpmässiga med sitt syfte, och solen vill att vi ska skapa något vi älskar. Som gudomliga barn känner Skaparen till de saker vi älskar. Så vi kanske inte förstår inspirationen först, men idéerna kommer skapa kraft till vår egen dröm om skapelsen.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit och de som gått före..