Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att det inte finns några omständigheter i den materiella världen som kan stå i vägen för vår lycka. Jag är tacksam för att det inte finns några omständigheter i den materiella världen som kan stå i vägen för vår lycka.

9/4-2018
Dag 2 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, escapist,
brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 2: Mystisk som frågan "att vara eller inte vara?" Två är erkännandet av självständighetens separering från allt annat och en önskan om att återkopplas. Att gå i balans när du gör val av alla slag, ljus / mörk, man / kvinna, bra / dålig, Yin / Yang, är energin i detta nummer. Att uppleva skillnaderna mellan varandra är användningen och syftet med detta nummer.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 15 av 260

Ton 2 återspeglar Dualitet. På Ton 1 började vi i Enhet med Skaparen, vi  började om igen på en helt ny promenad genom Tzolk'in, och vi upplever processen av vårt egna uppvaknande till livet, som om det var första gången.
Vi uppstiger med ett nytt perspektiv, en sinnesförändring om hur vi ser världen och vårt Själv.
Vi fick ett helt nytt erfarenhetsområde som uppenbarades genom en full skördecykel av andlig tillväxt, och vi kunde gå samma vägar, men se det på ett helt nytt sätt.
Vår nya medvetenhet betyder att vi har sett något som aldrig kan bli osynligt igen. Genom mänskligt resonemang ser vi att ingen dag är som någon annan. Alla erbjuder en helt ny upplevelse, även när vi gör samma sak. De äldste säger att varje dag är en helig händelse som skapas som en "levande bön".

Ton 2 är det andra steget i skapandet. Människan ges ett val att leva på ett nytt sätt. Vi får en andra chans att börja om igen och göra val baserade på Ny visdom av vår erfarenhet.
Örnen är mellanspecialisten som lyfter upp oss för en himmelsk vy, och Människans andliga utveckling är beroende av att se saker och ting för oss själva. Utan urskiljandet av personlig erfarenhet är sanningar och inspiration som delas av andra, endast teorier.

Oavsett hur övertygande bevisen kan vara, tror människan inte förrän de upplever
sin egen sanning.


I vår promenad med Jaguaren är Örnen placerad för att hjälpa oss att göra ett val och erbjuder oss gåvan att se saker från ett högre perspektiv. Örnens framgång bygger på förmågan att se möjligheter som existerar i framtiden. Örnen kan se nästa måltid från över en mil bort, och uppmuntrar våra högsta hopp och ambitioner.

Vi möter en utmaning av identitet.

Idag vaknar vi till verkligheten att vara mänsklig. Krokodilperioden öppnade vår Andes ögon, och Jaguar öppnar våra andliga ögon i en ny dimension. Vår gudomliga Ande har skiftat till människans medvetenhet på jorden.
Först så såg vi oss som hela med enheten. Sedan presenterar våra mänskliga ögon illusionen av separation, och vi kan tydligt se att vi är en "självständig sak". Vi kan inte längre se vår medvetenhet som vår identitet. Vi måste komma ihåg var vi kom ifrån, vem vi verkligen är, och hur vi gjorde passagen mellan dessa två dimensioner av verkligheten.
Jaguaren erbjuder Örnen för att hjälpa oss att hitta vårt eget sätt. Som en dagsymbol av anden påminner Jaguaren om  våra obegränsade möjligheter att välja själv.

Örnen reflekterar Elementet av vatten, ämnet som håller Andens eter. Människor är gjorda av jorden och hennes element, och vårt element av vatten återvänder till jorden. Vatten förstärker vibrationen av ljud, och förbinder anden över långa avstånd. Vatten som faller från himlen delar upp ljuset i ett spektrum av vackra färger. Vatten är ett mirakel. Kristallklart, ser vi det av kärlet som håller det. När vi hör regnet falla kan vi föreställa oss att det är våra förfäders sång.

Mänskligt perspektiv.

Örnen är mellanspecialisten som erbjuder en himmelsk syn på Människans väg av Anden på jorden. Örnen visar oss att det finns två sätt att se saker, från ovan och nedan. Anden är osynlig nedan. Jordad i detaljerna i vardagen, saknar vi mänskligt perspektiv på helheten. Vi kan inte se destinationen. Kort sagt är människans dilemma ett brist på vision. Hur kommer vi att veta vart vi går, om vi inte kan se det? Vi kan bara föreställa oss det, och rensa vägen en sten åt gången.
Ur vårt mänskliga perspektiv på marken är vi bekvämare att göra val för saker vi redan ser. Vi föredrar omedelbar tillfredsställelse över att nå fram till något som kan vara utanför vår räckvidd. På vingarna av Örnen kan vi se direktflyg från punkt A till punkt B. Det finns inga stenar i Örnens väg. Vi kan flyga ovanför dem.
Örnen kan ge oss visionen att se, att även om Anden är osynlig, finns den fortfarande här. Vi kommer att se medvetenheten runt omkring oss om vi väljer att vakna. Vi vet att våra husdjur är medvetna om oss, vi har en kommunikation bortom ord. Så är det också med varje levande sak.

Intentionen vi är inspirerade att göra är ett försök att hitta vårt eget sätt att leva på jorden, med hjälp av ögonen i vår Andes medvetenhet. Människan måste bära tiden för transformation, och Örnen höjer oss upp till ett högre perspektiv som kan se i alla riktningar.
Örnen kan göra valet av vår avsikt lättare. När vi överväger en sak eller en annan, ett val att vakna upp eller ett val att gå tillbaka till att sova, kan vi genom örnens ögon se destinationens skönhet och skönheten vi kunde missa på vägen.
Örnen ger bränsle till vår passion för ett val av medvetenhet genom att visa oss alla möjligheter vi var säkra på var bortom vårt grepp. Örnen visar oss en framtid som är värd att leva för, och ser vad den vill ha i framtiden. Den resonerar eller beräknar inte vägen för att komma dit. Den låser ögonen på priset och navigerar genom intuitionen. Den förväntar sig att komma fram till en framtida tid och plats.

Vad har vi att förlora?

Idag definierar vi en intention av medvetenhet för en andlig tillväxt som vi kommer att tillämpas under de närmaste 4 dagarna. Ton 3 börjar vår rörelse från punkt A till punkt B, och vi avslutar vår klättring på Ton 7 på toppen av pyramiden, där Solen kommer att ta emot oss efter den första mänskliga resan i vår ande.
Om vi bryter ner det hela till 4 dagar ser vi att vi är kapabla till mer än vi trodde var möjligt, än om vi var tvungna att fortsätta för evigt. Vad har vi att förlora när vi väljer våra högsta förhoppningar som vi kan nå till?
Det värsta som kan hända är att vi lär oss något.

Genom intention kan vi röra oss till ett högre sfär av uppfattning, för att se från ovan vad vi inte kan se nedan. Vi kan förbereda oss för att flyga som en örn, och ta av utan att oroa oss för hur vi kommer dit. När vi håller tilliten kan vi komma dit, för vår ande ser vad vi inte ser, nämligen destinationen.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold och Debra Jaguar Spirit.