Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att vårt gudomliga öde var en del av den gudomliga planen. Jag är tacksam att kraften att vara lycklig, gjordes så enkelt som att tillåta Skaparen att ingripa med ett mirakel. Jag är tacksam för att vårt gudomliga öde var en del av den gudomliga planen. Jag är tacksam att kraften att vara lycklig, gjordes så enkelt som att tillåta Skaparen att ingripa med ett mirakel.

16/5-2018
Dag 13 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg -
Väg / EB: Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Sol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 13: Uppstigning (Stiger till nästa nivå för transformation; fullbordan; Frukt)
Tretton hjälper oss att gå till nästa högre steg, driver oss för att pröva något nytt eller försöka igen. Trettons energi tar oss över nästa berg bara för att se vad som finns där efter. Tretton bär den senaste framgången till den senaste ansträngningen. Tretton är ett nummer som är associerat med de uppstigna mästarna, skapelsen, utvidgningen och manifestationen.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Medicinsk väg: "Äta ljuset".
Ett traditionellt sätt att dra näring från solen illustreras i en Soluppgångs-övning som de äldste hänvisade till "Äta ljuset". På så sätt hälsar vi gryningen av en ny dag i en helig ceremoni. 
Vi börjar med att ta majsmjöl i vår vänstra hand och andas in våra böner fyra gånger. Fyra representerar alla riktningarna av vårt liv, och kastar det sedan upp till ljuset.
Därefter drar vi ljuset till våra läppar 4 gånger genom att svepa vår högra hand över horisontens ljus.

Dag 52 av 260

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

På Ton 13 uppstiger vi till en högre medvetenhet. Vägen är Människans tecken som representerar vägen för vårt öde. Symbolen påminner oss om att vi väljer vårt eget öde. Människan fick valet att skapa vår egen erfarenhet av att leva. Valet att vara lycklig är upp till oss. Det mänskliga ödet vi skapar definieras av våra egna val. Solperioden erbjöd ljuset för att se att vi alltid är närvarande av en gudomlig agentur. Vi blev också visade att bortom vårt eget mänskliga öde, finns ett högre öde - ett mål som utarbetats av den Högsta Skaparen. Medan vårt mänskliga öde kräver av oss att göra många val, så ärver vi vårt gudomliga öde med ett enda val.

Vårt gudomliga öde.

Vår gudomliga mening och syfte har demonstrerats av Hjorten, den maya präst som är dedikerad till att dela Skaparens kärlek och vägleda dem som vill följa. Hjort leder genom att stå i tystnad och vaksamt observera landskapet. Den är säker på foten och kan stå stadigt på höga ställen och griper Skaparens Ljus som riktning. Hjort leder genom att följa skönheten och urskilja platsen av säkerhet där helheten kan existera i Skaparens liv, ljus och lycka.

Att manifestera vårt gudomliga öde är det enda val vi gör för att följa ljuset. Genom en intention att utreda det, är vi garanterade att manifestera gåvan. Vår lycka är nära nog att se, oavsett vilken riktning vi ser när vi försöker hitta den. Med den rådande observationen av rådjuret kommer våra ögon alltid att dras mot Skönhet.

Vårt val av en gudomlig avsikt att känna Skaparen är helig, som ett val får vi fri vilja att välja. Skaparen gav oss en livstid för att upptäcka skapelsens gåva. Vilken gåva det kommer det att vara när vi är helt medvetna om sanningen att vi har makt att skapa den värld vi lever i.

Solen.

Solen är mästaren, hjälten, den högsta skaparen som håller myndigheten över hela skapelsen. Världen skapades på Solens kommando. Så gjorde Skaparen ett val för Människan, ett val som skulle vara bortom vår mänskliga förståelse för att göra ... ett val för evigheten.

När vi gör valet att vara lycklig, att vända oss om och om igen till ljuset som avslöjar sanningen för alla våra välsignelser, erbjuder vi oss själva i en gudomlig utbyte. Vi väljer Skaparens ljus över mörkret i världen. Vi drar ljuset in i vårt mörker. Detta var drömmen som föreställdes av Skaparen, att människan skulle gå i solens ljus, och se skönheten överallt.

Apan.

Apan hjälpte oss att se hur enkelt valet verkligen är. Om bara människan gav det en tanke, skulle vi se att det är det enda valet som skapar mening. Med tanke på alla val av allt vi vill, varför skulle vi då inte välja lycka? Under Solens belysning upplevde vi Sanningen att vårt lidande verkligen var ett val ... ett val att glömma vår egen gudomliga myndighet, ett val att glömma att lycka alltid är möjligt. Ett val att glömma lycka. Fåniga människor :)

Mänskligt lidande.

Källan till allt vårt mänskliga lidande är att glömma att valet är vårt, att känna sig maktlös för att övervinna orättvisorna av att vara människa. Först när vi tittar bort från rättvisan som vi skulle söka från världen, kommer vi att inse den gudomliga rättvisan som var planerad för oss från början. Rättvisa av harmoni och jämlikhet kommer att slutföras av Skaparen, när vi väljer att röra oss i en gudomlig riktning.

Vår mening och vårt syfte utförs också av en gudomlig intervention. Ansluten till Skaparen med en tråd av Eter, kommer vår egen lycka att leda ett sätt. Vårt gudomliga uppdrag kommer att gudomligt genomföras, genom ett val vi gör för oss själva.

Människan är Helig för Skaparen som den som måste "bära tiden". Vi måste bära den tid vi lider, tills vi upptäcker valet. Skaparen vet hur svårt det är för människan att tro på saker vi inte kan se. När vi först föddes i Medvetenhet såg vi allt, vi visste allt, vi var En med alla. När vi så skickas på uppdrag till jorden, skulle vi behöva upptäcka våra "Andes ögon". Moder Jord skulle alltid presentera Sanningen att den enda gången vi inte ser skönheten omkring oss är när våra ögon är inriktade på vårt Själv och Människans behov av ögonblicket. Vår själs behov skulle uppfyllas, bara genom att titta upp.

Viktig milstolpe.

Detta är en viktig milstolpe i vår evolution av gudomlig medvetenhet. Vägen påminner oss om hur viktigt det är att markera våra framsteg. Som den gudomliga maskulina är Solen den gudomliga fadern som skulle råda oss att göra vårt bästa, att uthärda. En gudomlig fader skulle råda oss att välja vår omgivning noga, för att hålla fast vid de gåvor vi får. De äldre sa "Betala dig själv först." De uppmanar oss att innan vi slänger våra pengar på någonting som världen hade att erbjuda, bör vi spara någonting tillbaka för att försäkra vår framtida lycka. Om vi bara var mer benägna att lyssna på våra äldres visdom kunde vi dra nytta av det de lärde sig på den svåra vägen. Ändå menade Skaparen att visdom skulle vara vår egen upptäckt. Lärdomarna hos våra förfäder skulle validera vår egen Sanning.

Gudomlig rättvisa.

Solen hjälpte oss att se att våra problem kommer att komma och gå. Vi behöver bara lida en liten stund tills vi kommer ihåg att vända oss till Skaparen. Som Hjorten, skulle vi veta att det är dags att springa till en ny plats, när vår lycka är hotad. Vi uppfyller vårt uppdrag genom att hoppa till den högre grunden av Skaparens kärlek. När vi hoppar bort från orättvisa erfarenheter, så kommer andra att upptäcka att ett tillfälle för lycka finns runt varje hörn. Föreställ dig hur olika våra liv skulle vara, om vi trodde att lyckan var bokstavligen runt varje hörn? Visst skulle vi åka dit. Ljuset runt varje hörn är Skaparens gåva av gudomlig rättvisa. En Skapare lovar att lycka alltid kommer att vara resultatet av vårt engagemang i en gudomlig relation.

Vi var beredda för en viktig tid och syfte. Det behövs inga Andliga visioner för att se hur världen är upptagen i en illusion av hopplöst elände. Aldrig har saker verkat vara så okontrollerbara. Aldrig har "ett val att vara lycklig" verkat som en mer osannolik lösning. Vi tjänar ett gudomligt uppdrag när vi visar att lycka fortfarande är och alltid kommer att vara vårt eget val. Den Högsta Skaparen som skapade världen, är också världens högsta auktoritet. Guds ovillkorliga kärlek är vårt löfte om evig lycka.

Idag är en dag för att fira visdomen av vår erfarenhet. Vår tillväxt är gjord i små stegvisa steg för förståelse. Vi har slutfört ytterligare en period för vår första säsong med ny andlig tillväxt. I skördcykeln för Spirituel Transformation har vi kommit en bra bit på vägen. Vår nästa generations Andes frö hittade sin väg från mörkret till ljuset. Här fick vi den inre styrkan att faktiskt se vad vi sträcker oss efter. Men än är vi fortfarande en grodd som inte fullt kan identifiera oss själva.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..