Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att skaparen förstår vår utmaning av väntan. Jag är tacksam att skaparen förstår vår utmaning av väntan.

5/4-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Väg -
Väg / EB: Avslappnad, artig, försiktig, intelligent, fri vilja, vägen till ödet. 
Tidens bärare och ledare av ödet; även känd som Människan. Dessa personer öppnar vägen och styr till framtida grupper, samhällen och individer som är lika. 
Likvärdig, lydig, dedikerad hårt arbetande och organisatörer, är Vägpersoner lyckliga i affärer och resor. Många blir vårdtagare för de fattiga, sjuka eller gamla, där de kan göra personliga uppoffringar. Vägen kallas ibland gräsets tecken, som är den mest rikliga av alla livsformer, men är också den mest ödmjuka. Vägpersoner är tillgivna och eftertänksamma, har lätt för att bli sårade men men långsamma till ilska.
Att hålla inne med negativa känslor och outtryckt vrede kan leda till sjukdom.

Periodens symbol: Krokodil
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.

Aspekter: Färg - Gul (komplett), Riktning - Syd, Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 12 av 260

Håll koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Förståelse.

Ton 12 är en dag för förståelse. Krokodilperioden är en inspirationscykel som leds av en dagsymbol av "ljus". Vi inledde en stor ny början, en ny 260-dagars runda av människans omvandling till medvetenhet. Vår uppstigning från rundan just avslutad, förhöjde oss till en nytt sinnestillstånd, en ny medvetenhet och en högre andlig identitet ... nästa generation av vårt själv.

Krokodil är den ursprungliga modern som kände oss i livmodern. Vi har blivit omhändertagna under handen av en gudomlig mamma, då vi väcktes till världen för första gången. Livmodern är platsen för mörkret och tomrummet, platsen för alla möjligheter. Våra andliga ögon var de första som öppnades genom ett förverkligande av medvetandet. På denna plats är en dröm allt vi vet, och vid vår nya gryning hjälper Krokodil oss att definiera vår andliga identitet. De vilda idéerna och tankarna som den skickar ut ur det blå, var en röst som vi kunde känna igen som gudomlig inspiration, och Krokodil gjorde det möjligt att veta att vi var kopplade till något starkare än vårt själv, en medvetenhet som skulle vara med oss från början till slutet.

Vi går in i en värld av medvetenhet utan någon rörelseriktning, och Krokodil guidar oss till förnya vårt liv och att tro från början att vi kan göra våra drömmar sanna.

Väg / EB är dagens symbol, också känt som människa. Symbolen illustrerar "ödets väg" på Människans huvud, och påminner oss om att vårt öde är ett mänskligt ansvar. Vem vi kommer att bli kommer att definieras av alla val vi gör. Med tanke på fri vilja är alla val upp till oss. De som kommer bära frukt är de som harmoniserar med det medvetande som existerar just då. Just nu går vi från ett medvetande av Etik in i ett medvetande av Enhet. Så om din dröm består av att manipulera, styra eller kontrollera så har den inte det innehåll som stöds av skapelsen, och kommer med stor sannolikhet att "dö ut".

På 12 Väg sitter den här förståelse i vårt hjärta. Vi uppväcktes som en gnista av kärlek, det gudomliga enhetsmedvetandet. Så gjordes vi möjligheten att skapa kärlek. Som människor skulle vi ha befogenhet att skapa "Upplevelsen av kärlek" genom att manifestera en dröm.

Som uppvaknande av anden, handlar Krokodil om Människans Högre Själv. Vår andliga identitet är människans gudomliga element, den eter som är ett med Skaparens kraft ... den som känner allt och ser allt. Denna gnista är den viktigaste delen av vem vi är, den första som vaknar.

Krokodilperioden presenterar en dubbel ansträngning, ett samarbete mellan ovan och nedan. Den första månaden representerar enhet av intention, för att genomföra processen med befruktning och groning av det nya fröet, av vem vi är.

Mästartalet 11.

Den 1: a perioden i den 1: a månaden representerar mästartalet 11. 
Mästartalet 11 är en symbol för en ny början och ett "uppvaknande" till vår medvetenhet. Detta är en rådande energi i denna period av mästartal, där varje tonnummer fördubblas genom antalet dagsymbolers position. 20-dagsymboler är de arketyper som illustrerar olika perspektiv på medvetande, olika aspekter av personlighet med olika sätt att närma sig en avsikt att skapa. De definieras av kalendern i kronologisk ordning. 
Krokodil är Alpha och Sol Omega. Krokodils vägledning för att använda vår fantasi för att drömma vår dröm, är det perspektiv vi behövde mest för att fullt ut väcka vår egen medvetenhet med ett syfte att leva.

Mästartalet 1212.

Ton 12 och 12: e vägens position Väg återspeglar mästartalet 1212. 
Nummer 1212 förstärker och dubbelar vibrationerna (tonerna) i Nummer 1 och Nummer 2. Nummer 1 skapar skapelsens egenskaper och en ny början, mod, uppnåelse och inspiration, självledande, självförtroende och initiativ. Nummer 1 handlar om att skapa våra egna realiteter med våra tankar, övertygelser och handlingar, och uppmuntrar oss att gå ut ur våra komfortzoner för att uppnå våra mål. Nummer 2 representerar balans och harmoni, dualitet, tro, hängivenhet, insikt, samarbete, anpassningsförmåga och diplomati, partnerskap och förhållande. Nummer 2 resonerar också med tro och förtroende och betjänar ditt gudomliga liv och själsuppdrag. Nummer 1212 är ett tecken för att hålla fokus på dina högsta förväntningar eftersom änglarna och universella energier arbetar bakom kulisserna och hjälper dig att manifesterar det du vill, behov, mål och önskningar.

12 Väg lyfter oss till att veta att våra drömmar kommer att skapas med hjälp av gudomlig ingripning. Vi kan ha tilltro till en makt som är större än vår egen. Vi kan se vårt gudomliga öde som en uppenbarelse som ligger i vår framtid. Genom en gnista av medvetenhet, kommer vi att ha något att hålla fast vid, ett ljus som lyser upp vägen.

Vi kan föreställa oss en gudomlig skapares dröm, en som vill att vi ska veta hur mycket vi är älskade. En gudomlig dröm skulle vara att vi manifisterar en skapelse som vi såg som mänskligt omöjligt, så att vi skulle veta närvaron av en gudomlig hand. Vi skapades för att uppleva mirakel som manifesteras i världen nedan.

Bärare av tid.

Väg reflekterar på sanningen att människan är "bäraren av tid". För att känna frukten av vår egen skörd måste vi fortsätta genom det osedda mörkret. Det tar tid för vårt mirakel att manifesteras. Vi kommer att passera årstiderna före nästa 13 Sol / AHAU, och vårt nästa stora livsförändrade Mirakel.

Skaparen känner till det mänskliga tillståndet och svårigheten som ligger i väntan. Vägen av "vårt öde" på symbolen visas med milstolpar på vardera sidan. Varje period ger oss en "milstolpe av initiering". För varje period kommer vi att bli medvetna om någonting nytt, små mirakler av förståelse som kan tyckas knappt urskiljbara men tillräckliga för att hjälpa oss att bära tiden, den tid som behövs för att omvandla vår tillit till en ny tro.

"Hopp av Tro".

Cherokee´s dagsymbol skallerorms-tand, är en symbol för andlig medicin. Det här är en dag av andligt helande, våra andar är gjorda hela. Skallerorms-tanden användes av shamanen för att bryta huden i en ceremoni av helande. Det lämnade ett märke för att komma ihåg.
Det här är en dag för att markera vår egen milstolpe av medvetenhet, en dag när vi kom fram till medvetandet om våra obegränsade val, och kärlekens kraft för att vi ska ha kraft hela vägen. Genom en ny förståelse är vi beredda att göra valet att göra ett "hopp av tro", som börjar om med en ny medvetenhet om vårt högre självs kraft.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit.