Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

27/8-2018
Dag 12 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, eskapist,
brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol: Frö
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 12: Förstå (Transformation / sanning sätter in, förståelse)
Tolv är en gåva med stor kapacitet för retrospektion. Det är denna förmåga som gör det möjligt för tolv att sätta ihop icke associerade delar till en (ny) fungerande helhet. Tolvans energi är den som presenterar en ny del av föstådd information eller ackumulerad erfarenhet som ska tillämpas.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst:  Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 155 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

En ny förståelse.

Ton 12 håller intentionen av förståelse. Sanningen går från huvudet till hjärtat, och genom en gåva av Retrospektion kan vi passa in dissocierade bitar av information tillsammans, för att bilda en ny fungerande helhet.
Vi kan jämföra Ton 12 med den sista scenen i en film, som svarar på alla olösta frågor, avsluta sammanhanget eller förmedlar den lärdom som lärdes ut. Örnen låter oss flyga med för ett himmelskt perspektiv. Den är förmedlaren som delar sina höga förhoppningar och ambitioner inför framtiden. Genom örnens ögon ser vi vår dröm i framtiden. Ton 12 och dagens symbol Örn kommer att sätta ett ny förståelse om sanningen genom att dela en vision om vår framtid. Detta är en vision som vi måste se för vårt Själv. Våra ögon öppnas för att se saker klart, och från ett rike ovan får vi en fri vy.

10 Portaldagar, dag 10.

Portaldagar förtunnar slöjan till andra dimensioner och förstorar våra andliga gåvor att veta. En portal kommer att förstora 12 Örns Vision om framtiden. Vi kan tro på en framtid, som vi ser som att vi redan är där.

Intentionen är vårt mänskliga sätt att fokusera.

Örnen hjälper oss att se den tillit som har omvandlats till att tro. När vi tror på våra drömmar är tacksamhet ett naturligt sätt att se fram emot vår framtid. Vid förverkligandet av den kraft vi håller för att välja våra egna tankar, kan vi också tro att vi håller myndigheten att skapa vår egen lycka.

Reflekterande tillbaka, lärde denna period oss att för att ha ett oändligt lager av ovillkorlig kärlek, behöver vi ge bort den. Vår egen kärlek kommer att föröka kärleken till överflöd. Kärleken är evig, en ständigt växande handelsvara, och vår framtid är garanterad av Skaparens Eviga Kärlek.

Intentionen är vårt mänskliga sätt att fokusera på den dröm vi skapar. Örnen förlitar sig på Skaparen för att slutföra uppgiften. Genom intentionen uttrycker vi de skapelser vi skulle älska att manifestera. Vi kan flyga till det direkt, navigerande på vår känsla av gudomlig vilja. Vår uppenbarelse av gudomlig rättvisa leder vägen. När varje val vi gör, är avsedd som rättvist och bara för kärlekens och harmonins helhet, kommer vi att manifestera vår dröms öde. Vi kommer inte ens att vara perfekta för att göra det. Men genom att investerat allt det arbete vi kan, medskapar vi vår dröm.
12 Örn erbjuder en Vision av vårt högre framtida Själv. Alla bitar är dragna tillsammans av en upplevelse av att se att det är sant. När vi förstår det, kan det förändra hur vi ser allting. Vi kan inse att sanningen vi kan dra från det himmelska riket är allt bevis vi behöver. Vi kan stiga ovanför den begränsade utsikten från marken. Vi kan stiga långt över de världsliga tankarna för att se den verkliga sanningen i Anden.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..