Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam att Skaparen gör för oss vad vi inte kan göra för oss Själva, när vi är villiga att mirakel ska hända. Jag är tacksam att Skaparen gör för oss vad vi inte kan göra för oss Själva, när vi är villiga att mirakel ska hända.
18/4-2018
Dag 11 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Jaguar
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 11: Lösa (Slutlig granskning och ansökan, tydlighet, Blomstring)
Upplösning; 11 hjälper varje ny sak att hitta sin plats i universum och i processen att "passa in" måste vissa ändringar ske. Elva är energin av dynamiska åtgärder som underlättar förändring, förenkling och förbättring.

Aspekter: Färg-Gul (Kompletterar) Riktning-Syd,  Element- Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 24 av 260. 

Håll koll på tankarna
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Ton 11 för med sig intentionen av upplösning och tydlighet för ett ny förståelse. Ton 11 är en dynamisk energi som underlättar förändring, förenkling och förbättring, och etablerar ett avtal som vi härmed kan lösa för att gå vidare på vårt nya sätt.
 

Vi  frigör oss från det förflutna.

Frö/KAN representerar familj, sexuell aktivitet och magin av groning. Frö för med sig energin som frigör oss från skuld eller våra förtryckande mönster från det förflutna.
Frö erbjuder modet att göra en djupgående undersökning av vårt Själv, så att vi kan samla vad som behövs och placera oss i rätt miljö för att växa. Frö sägs avslöja dolda fällor och negativa influenser. De som är födda som Frö är försvarare av folket och kan navigera runt hinder.

Cherokee´s dagsymbol Draken, är energin från kraften av liv som groddar ett frö. Draken sägs hjälpa oss att se tydligt, och kan hjälpa oss att hitta vår plats där Anden kan existera i fysikens rike.

Frö hjälper oss att hitta den plats där vi kan leva i sanningen om vår äkthet. Vi kallas för att "Känna oss själva" och göra de val som stöder vem vi är. Från principen "Som ovan, så nedan" lär vi oss att vår verklighet är skapad av vad vi föreställer oss. Frö kallar oss att skilja oss från förhållanden som drar oss till negativitet. Det är vår rätt och vårt ansvar att hävda vår egen bördiga jord.

Våra egna val får oss att växa.

Frö uppmärksammar vem vi skapades för att vara. Maya hedrar Majs som en symbol för folket, och var den centrala växten som la grunden för överlevnad, det viktigaste fröet för Maya. Majs representerade sanningen att det som planteras på Moder Jord kan multipliceras till överflöd, som alltid producerar ett frö av nästa generation av sig själv. De såg bortom frukten av En, till fält av majs multiplicerad med överflöd. De erkände makten av en liten sak.

Vi är den högsta sådden skapad. Vi fick makter utöver instinkten för att nå ljuset. Vi fick ett val för att accelerera vår egen tillväxt. Vårt frö ligger vilande tills vi gör valet att växa. Valet är beviset på vår gudomlighet. Bara Människan kan välja mellan när, var och hur vi ska växa och vad vi ska skapa. När vi tittar på all jordens skönhet omkring oss och speciellheten hos varje levande sak, kunde vi se hur val gör oss de mest speciella av alla.

På Ton 11 klättrar shamanen och prästen till det högsta altaret. De kom för att ge en gåva och för att söka en högre urskiljning av deras erfarenhet. 
Idag kan vi, i samförstånd med Skaparen, lösa Meningen och Syftet som ligger i vårt 
Frö´s hjärta och gudomligheten i vårt andliga DNA. Vi skapades för att producera en evig skörd av anden.
Med varje ny generation av vårt själv, skulle vår Ande multipliceras till överflöd om och om igen.

Ge dig själv de rätta förutsättningarna.

Jaguaren som älskar Moder Jord hjälper oss att se oss som En i Helheten,  givna en speciell roll i skapandet. När vi ser vår egen enhet i relationen till henne, kan vi se vem vi är från ett högre perspektiv.

I vårt sovande tillstånd är Moder Jord bara en bakgrund, den fysiska bakgrunden till livets erfarenhet. 
Vi kan skapa ett nytt förhållande med Moder Jord, och erkänna vår likhet. När vi väljer att ge oss till henne, kommer vi att börja växa. Vi kan se att handen som utformade hennes skönhet, är handen som skapade människan som det mest speciella fröet som hon skulle ta med till skörden.

När vi känner till ett Frö´s identitet, håller vi ingen tvekan om den gröda den kommer att producera. Det enda "okända" ligger i frågan om fröet kommer planteras i bördig jord och erbjudas de rätta förutsättningarna för att växa. Frö representerar Intentionen att dra allt som behövs tillsammans, för att odla vår miljö för tillväxt. Fröet kan hjälpa oss att se de delar av vår miljö som behöver odling.

Vår kropp behöver konstant uppmärksamhet för överlevnad. När man tittar på hela stödet vi ger till människokroppen under en dag, är det fantastiskt hur "högt underhåll" våra kroppar verkligen behöver.
För att överleva, tar vi hela tiden hand om vår fysiska varelse. Det är ett stort ansvar, men vi måste också se bortom idag för att se hur vi kommer att överleva i framtiden.

Vad är du värd?

Vi kan inte förvänta oss att vår ande ska växa utan samma uppmärksamhet och underhåll. Även de starkaste Fröer kommer inte att växa när de lämnas obevakade i stenig mark. Andens liv beror på den miljö vi väljer att skapa.

 

Låt inte ogräset få slå rot.

Våra rädslor och tankar om negativitet är ogräs i vår andes trädgård. Vi måste välja att dra ogräset när de börjar dyka upp. Ännu bättre är om vi drar det innan de har chans att slå rot. Vi har inte råd att låta ogräset växa, då det skulle dra näring bort från vårt Frö.

Dagen idag kan hjälpa oss att frigöra det som hindrar oss från att ta hand om vår trädgård varje dag. Från ett högre perspektiv är ogräs en del av alla trädgårdar och det är inget som saknas i oss när de dyker upp. Vi saknar bara ett val, när vi tillåter dem att växa.
Se dig om. Vi vet att det är ett ogräs när vi ser det. Vi måste lösa upp jorden för att dra dem vart än de dyker upp, och även små förändringar skapar en miljö för Mirakel. De ogräs som har slagit en ordentlig rot kan överlämnas till den gudomliga trädgårdsmästaren. 

Gudomlig trädgårdsmästare.

Fröet påminner oss om var vi kom ifrån. Människan är Skaparens förstfödda. Vi är ett gudomligt utsäde, och vi känner till alla inneboende möjligheter vi kan skörda. Vi vet hur svårt det är att göra alla de val som krävs, för att bli allt vi kan vara, så vi behöver en gudomlig trädgårdsmästare som kan övervaka processen. Genom Skaparens medvetenhet har vi befogenhet att välja den hand som kommer att ta hand om vår själ. Skaparen kommer att utvidga sanningen om allt som behövs, så att vi kan göra rätt val ... de val som är värdiga för vårt frö.

Moder Jord är avsiktligt skapad till oss för att vi ska kunna urskilja det vackra i varje minsta detalj. Vi är födda av ovillkorlig kärlek, en kraft som kommer hitta sin väg.
De de vanor vi underhåller för att glömma vår sorg, kommer inte längre att behövas när vi upptäcker vår glädje. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold och Debra Jaguar Spirit.