Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att Främsta Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft. Jag är tacksam för att Främsta Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar, förbereder vägen genom andens kraft.

24/11 -2018
Dag 10 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-

Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: Örn
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 10: Manifestation. Vad som en gång var avsikter eller idéer, förhoppningar eller rädslor blir fysiskt närvarande med Tians energi. Vad som fokuseras på med uppmärksamhet och avsikt blir verkligt med Tians Ton.Tio är en kraftfull energi som bär ett stort ansvar.

Aspekter: Färg-Gul (Fullbordar) Riktning-Syd,  Element- Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt? Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 244 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi tar inte längre saker så personligen.

Ton 10 är en dag då vi kan presenteras med omständigheter som vi har mött tidigare, bara för att inse att det ser annorlunda ut. Vi har inte längre samma "knappar" som en gång utlöste ett känslomässigt svar. Något som vi en gång tog personligen, kan nu framstå som en del av "Mänskligheten", ett lidande vi hade gemensamt.
Genom ett nytt och högre perspektiv kan vi se att "orättvisa" som andra utsätts för är deras emotionella svar på lidande. Genom nya ögon är vårt perspektiv inte längre grumligt av vårt eget lidande. Om vi ser djupt nog, kan vi se att det vi såg som "orättvisa" var i Sanningen en Andes gråt, som längtade efter ovillkorlig kärlek.
Vi kan se denna Sanning i andra genom att titta på oss Själva. Även i vår lägre natur håller vi avsikten att komma överens. När vi är "omedvetna" ser vi våra egna brott som en vedergällning. "De gjorde det först." När vi ser "vad de gjorde" som ett rop för Kärlek, motiverar vi inte längre vårt lägre svar. Vi skulle förändra dynamiken i varje upplevelse med ovillkorlig kärlek och förståelse av vårt gemensamma mänskliga tillstånd. Vi kunde se att även i ett tillstånd av medvetslöshet är kärlek vår högsta mänskliga avsikt.

Alla våra konflikter skulle snabbt lösas av tolerans och förståelse. Vi behöver inte hålla med en annan person för att förstå. Inte heller är förståelse ett erkännande av skuld. "Jag förstår" betyder bara att jag kan se ditt perspektiv. Förståelse löser konflikt och är vår djupaste önskan att bara ses och höras. När vi börjar från denna plats, kan vår ovillkorliga kärlek läka smärtan av en illusion av separation. Varje människa förstår hur det känns att förbises, och genom en högre medvetenhet, kan vi känna igen hjärtats tillstånd.

Varje människa måste "se klart" för att påverka sin egen omvandling. Det är inte vårt jobb att få andra att se, bara att älska dem. En upplevelse av ovillkorlig kärlek och förlåtelse är det som öppnade våra egna ögon. Som en agent av ovillkorlig kärlek, tar vi frivilligt emot orättvisan utan att ta det personligen.

Örnens Vision förstorar vår förmåga att urskilja en ny förståelse av vårt själv. Dagen idag hjälper oss att hävda det nya fröet som vårt eget. Vi kan manifestera vår omvandling genom att se att vi har utvecklats till en högre medvetenhet och förståelse. Genom Örnens ögon kan vi se in i framtiden, och hur vi genom en ny manifestation av medvetandet kan flyga ännu högre när ett förtryckande mönster av vårt eget lidande lämnas bakom oss.

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..