Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag ovillkorligt kan acceptera reationer precis som de är. Jag är tacksam för att jag ovillkorligt kan acceptera reationer precis som de är.
28/11 -2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol -Stjärna-

Skapar skönhet, elegans, multiplicera, lekfull, upptagen, försiktig.
Stjärnenergi är multiplikation av allt till överflöd. Denna person överflödar kärleksenergi på alla delar av livet. Andlig tillväxt är naturlig och med lätthet på grund av den ovillkorliga kärleksenergin som flyter. Stjärnan har förknippats med kaninens fertilitet för dess förmåga att föröka sig. Som varje sol på himlen lyser stjärnans personer lika i alla riktningar. Denna naturliga tendens till harmoni och balans kan bli tvingande, och motivera Stjärna att vara för behaglig och för generös, och avvisade gåvor orsakar rädsla och vrede. När en stjärna tror att den har fått för mycket, försvagas de eller kan till och med kollapsa. I detta "Black Hole" är stjärnor benägna att muntligt argumentera för att tvinga sin syn på alla. 

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1: Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg - Gul (Fullbordar), Riktning - Syd , Element - Jord.

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Elementet Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 248 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration",och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi har skapat en helt ny vision av oss själva.

Vi börjar igen i vår sista period av uppstigning av 260-dagars i Tzolk'in. Stjärnan är den slutliga perioden av "Mörker" (implementering) - en ökad medvetenhet som kommer att födas från Visdomen av en personlig upplevelse.

Maya var speciell och är fortfarande speciell i sin gåva av medvetande - och känner till den enhet vi alla delar som en del av varje levande sak. Genom sin visdom erbjöds ett sätt för helheten att upptäcka gudomligheten inom vårt själv.

Väktaren av vår sista säsong av transformation är 13 Sol, Främsta Skaparens uppstigna ljus, som håller intentionen av en uppenbarelse av vår Enhet i medvetandet. Detta är den uppstigning vi drömde om, som genom många mindre mirakler har skapat en helt ny vision av oss själva, och vår egen kraft att skapa verkligheten av vår upplevelse här på Moder Jord.

Nu krävs en positiv navigering!

Vi var förberedda av Hjort för en omvandling som kräver vår högsta tillämpning av vaksam medvetenhet.
Vi leddes av alla dagsymbolerna som delade sina perspektiv och sätt att uppnå vår mest potentiella cykel av en livsförändrande transformation. Hur nära skulle du uppmärksamma dina tankar, om du visste att allt du föreställde dig omedelbart multiplicerades? Det är ansträngningen för vår slutliga stigning av andlig tillväxt. Stjärnans period erbjuds för vår fulländade prestation. Resultatet kommer att bero på hur vi navigerar på vår sista resa.

Det som i den förra "ljusa" (inspiration) perioden kändes ganska självklart, även om utmaningen var att inte flyga bort ifrån det som pågick, så kan denna period ifrågasätta det som var ganska självklart och det kan kännas som att vi fara än hit och än dit, och sinnet vill gärna vara med och bedöma det som händer. 

Kaninens energi är överallt, och våra egna tankar kan vara överallt. 
Denna period kan kännas av på ett sätt som att; håller jag på att bli tokig eller?
Men glöm inte att andas och be det gudomliga om hjälp att hålla dig centrerad, fokuserad och framför allt positiv i dina tankar. 

I ett tillstånd av medvetslöshet sitter vi fast med våra egna negativa fantasier. Vi skapar vår egen självuppfyllande profetia. Vi kan se erfarenhetens integritet i linje med vad vi förväntar oss (tror). Mänskliga förväntningar kan vara medvetna eller omedvetna, vilket alla leder till en balans i ovan och nedan. Vi brottas med den här sanningen i vårt lägre tillstånd, och förkunnar att orättvisan var inte vad vi ville ha. (Även om vi förväntade oss det.) För att acceptera våra egna tillkortakommanden, säger vi att vår dröm aldrig kunde bli verklighet. Men i andens rike, är samma förkunnelse av ödmjukhet, nyckeln som öppnar dörren. Vi slutar att förvänta oss att lösa världens problem med "mänsklig resonemang". Vi skapar en ny värld i Anden.
 

När vi hålla glädjen att veta att oavsett hur sakerna ser ut på jorden, håller den Gudomliga myndigheten kraften att lyfta oss ovanför den. Det vi inte kan älska, kan vi erbjuda för välsignelse av gudomlig kärlek från hela Jorden. Låt oss komma ihåg att när vi når gränsen för vår mänskliga makt, är det inte ett misslyckande, utan ett tecken till Skaparen att vi har gett allt vi hade att ge. När vi faller i en tidsficka, kan vi markera den som en mycket viktig tid och plats där mirakel av gudomlig intervention börjar. Låt oss göra allt, som ett erbjudande av vår högsta ansträngning av ovillkorlig kärlek för varandra. 

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..