Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för en Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar och förbereder vägen genom andens kraft. Jag är tacksam för en Skapare som känner till våra mänskliga begränsningar och förbereder vägen genom andens kraft.

16/8-2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol - Frö-
Medvetenhet, tillväxt, aktiv, sexuell, dynamisk.

Familj, sexuell aktivitet och groddens magi är egenskaperna hos detta soltecken. Naturliga nätverkare, Frö- människor strävar efter att befria sig själva och andra från tidigare skuld eller förtryck. Överflöd är samlad av Fröer som om de vore helgjutna. Fröer är offentliga försvarare som arbetar för att förena samhället genom att upptäcka dolda fällor och andra hemliga influenser. För att skapa sann överflöd måste Frö lära sig att uppskatta alla gåvor och lärdomar som erhållits och genomföra djupa undersökningar i sig själv. I avsaknad av tacksamhet och modet att möta sig själv, finner Fröet sig i mindre och mindre bördiga miljöer.

Periodens symbol: -Frö- (Seed/KAN)
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1:  Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg-Gul (Kompletterar) Riktning-Syd,  Element- Jord

Syd: Handlar om relationer med andra och den naturliga världen. Vad skulle mina vänner säga till mig, eller vad är allmänt känt?
Hur mår mina personliga relationer?

Element Jord: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sätt att vara.
Jordning och styrkor av naturen. Jorden erbjuder styrkan att stå i din egen grund. Naturens krafter är inom oss, eftersom vi är gjorda av jordens element. Jorden är relaterad till rörelse - använder ett "aktivt" mot "passivt" tillvägagångssätt.

Dag 144 av 260. 

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteter i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Vi kommer att realisera vår gudomliga rättvisa.

Frö förkroppsligar de heliga krafterna som hålls inom fröet, som upprätthåller identitetens integritet. Genom kärndagarna i den 7:e månaden, med hjälp av Skaparen, manifesterade vi en gudomlig design. Vi drömde om vem vi kunde vara vid slutet av en annan skörd, och startade från ett nytt frö som rymmer vår nya visdom av erfarenhet.
I den 8: e månaden befinner vi oss i en 20-dagars omvandlingscykel. 8 är antalet "ren ande" och håller den stora omvandlingsnivån för tzolk'in rundan. Detta är en månad av gudomlig rättvisa. Allt vi har investerat ligger nu i en gudomlig byrås händer. Genom den 8: e månaden kommer vi att realisera vår gudomliga rättvisa. KAN är en symbol för gnistan inom utsädet. Som en gudomlig gnista kan vårt frö ligga vilande i sin oförstörbara integritet. Drömmen vi älskar är gjord möjlig av en gudomlig byrå. Detta är Cherokee Draken, livets kraft och upplysning, medvetenhetens gåva. KAN förlänger gåvan av att "se klart."

Monarkfjärilar.

Det krävs 4 generationer av monarkfjärilar för att slutföra sin fulla migration. Varje generation känner till den gudomligt inspirerade destinationen. Varje ny generation är född vetandes början och slutet av sitt eget ben på resan. Alla 4 generationerna är ett i det gudomliga syftet, men varje generation ges också ett syfte som är helt eget. Fröperioden kommer att definiera Skaparens syfte för vårt eget frö. Vårt nya frö kommer att känna till den gudomliga innebörden och syftet för allt i ett och det som är i alla. Gnistan inom utsädet vet allt som behövs. Fröet sägs dra överflöd åt sig själv som om det samlats in med ett nät.

Intentionen av den 8:e månaden.

Intentionen av den 8: e månaden är gudomlig rättvisa. Genom att erbjuda vår dröm till Skaparens händer, kommer den att bli fulländad för att återspegla rättvisa för harmoni och jämlikhet. Detta är en 20-dagars cykel med Peakenergier och Transformation. 8 är antalet "ren ande" och rymmer hög potential för inspiration, uppvaknande av gåvor, andlig erfarenhet och mirakel.

En 10 dagar lång portal öppnas.

Element av Eter.
Fröperioden öppnar en 10-dagars portal, en förtunning av slöjan till Andens dimensioner. Portalen håller vår medvetenhet öppen till en gudomlig byrå som agerar på våra vägnar. Portalen öppnas på 3 Transformation, den första dagens av rörelse i Fröperioden. Transformation signalerar en större livsförändring och ett uppvaknande av den Klarseende (Clairvoyant) gåvan. En portal förstorar kraften i den 8: e månaden.
Maya´s Nyår inträffar på 8 Apa, och är den höga heliga dagen som observerats av K'iche Maya. Den markerar en initiering av dagvaktarna. Den observeras som ett tröskel till en ny början.

Fröet representerar all vår potential för att vara. Fröet är en symbol för tillväxt, fertilitet och överflöd. Frö kan öka vår medvetenhet mot potentialen inom vårt Själv, att spira och väckas till liv till den Betydelse och Syfte som är etablerat inom. Frö kan antända vår passion för att vara, genom en erfarenhet av att se styrkan inom vårt Själv. 

Inom fröet känner den till allt som den behöver för att överleva. I mörkret vet fröet sin väg till ljuset. Fröet vet vad som det ska samla i sig för att överleva och växa, och för att producera frukten av en ny andlig skörd.

Det nya fröet av oss själva kommer att födas av Att veta sin egen väg. KAN är gnistan av gudomlig medvetenhet inom fröet, och är kopplat till det gudomliga enhetsmedvetandet som känner meningen och syftet med allting. 

De äldste guidade oss att "gå året framåt" som ett sätt att orientera oss till en ny planetärcykel av erfarenhet. De uppmuntrade vikten av att se fram emot att rensa en väg med avsikt och att förutse vad som kan behövas och de resurser som skulle vara nödvändiga, för att uppnå tillväxtens högsta potential. Vi mottog varje månad en resa i anden för att lagra inspiration i förväg som skulle förbereda oss för vad som behövdes. 

När vi så utvecklas genom Fröperioden kan vi presenteras med de hinder som vi måste övervinna. De presenteras för erfarenheten av att veta hur man rensar dessa hinder på vår nya väg att bli. 

Frö sägs dra överflöd till sig själv som om den kastar ut ett nät. Fröet kan också övervinna hinder genom rensningen av tidigare karma. Genom denna period ser vi de hinder som måste övervinnas för att ett nytt frö ska kunna slutföra sin mening och syfte. Denna cykel kommer att kräva mycket tillit till fröets kraft, att känna till sin väg, genom gudomlig design.

Inspiration till en ny resa.

Denna period är en cykel av "mörker", tillämpningen av inspiration. Syftet är att fröet känner till vägen genom erfarenhetens visdom som vi delar. Liksom migreringen av monarkfjärilarna som kräver 4 generationer att slutföra, känner varje ny generation dess heliges öde och är född och känner till sitt eget ben på resan, tid och plats för sin egen början och marken de kommer att täcka som sin egen mening och syfte att vara.

Varje generation av vårt Själv har sin egen speciella betydelse och syfte för att vara. Genom varje skördcykel av Tzolk'in lyfter vi vårt Själv till ett högre syfte som vårt bidrag till hela mänskligheten, ansträngningar för att manifestera vårt gudomliga öde. I den 8: e månaden, cykeln av gudomlig rättvisa, får vi allt vi behöver för att frodas. Genom hjälp av gudomlig intervention kommer vi att veta vägen för att manifestera den nya drömmen om vårt själv. 

Idag är vi inspirerade till en ny resa. Vi kommer att bli inspirerade att tillämpa en ny Sanning om vårt Själv till en upplevelse av att leva. Fröet kan ge oss modet att möta mörkret i en ny början.

KAN är Draken inom fröet som håller medvetandet att veta. Vi kommer att bli inspirerade att tro på den här källan inom vårt själ, den gudomliga gnistan som håller kraften hos en högsta skapare att hitta sin väg. Inom oss själva är vi begåvade med ett löfte om vårt eget överflöd. Genom att tro på all den magi som hålls inom vår egen Andes medvetenhet, är vi kallade för att göra ett hopp av tilltro, ett hopp för att tro på oss själva och allt vi kan klara av, att följa vårt eget ljus mot ljuset och kärleken av en Högsta Skapare.

Vi är inte ensamma. Visdomen från helheten kommer att hjälpa till att guida vägen, genom att dela vårt högre mening och syfte. Vi kommer att bli stärkta genom ett syfte, ett skäl att tro, ett löfte om vår egen gudomliga rättvisa. Fröet rymmer i sig enheten för kropp och ande. Det här är en viktig tid att ta hand om hela vårt själv.

Slutet på dagen.

Genom att bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, så tackar du för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa att låt våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner. Solnedgången är ofta en tid då du kan känna en växling av energi till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..