Din dagliga Mayakalender.

Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra. Jag är tacksam för att jag har givits tålamodet att fullfölja det jag älskar att göra.

15/11- 2018
Dag 1 av 13 i Mayakalendern.

Dagens symbol: - Örn -
Intermediär, visionär, oberoende, ambitiös, eskapist,brett perspektiv.
Mellanled mellan himlen och jorden. På grund av Örnens överlägsna synvinkel och skarpa intelligens, uppnår de materiell överflöd och lycka.
En budbärare med tålamod och en djup känsla av värde. Örnen för med sig hopp och förtroende på Andens vingar. Örnpersoner är mycket detaljerade och tekniskt benägna. Medkännande service till andra upprätthåller välståndet för Örnpersoner, eftersom rörelsen av vingarna bistår sina "fågelbröder". Om Örnen blir orubbligt konkurrenskraftig eller girig, ger girigheten och svartsjukan ett fall från höjderna. Örnar, som är välsignade med fri rörlighet, borde vara medvetna om verklighetsflykten. Örnar kan frestas att flyga iväg från problemen för sitt eget nöjes skull .

Periodens symbol
Perioderna består av tretton dagar i Tzolkin. Varje Period börjar med nummer 1, men med olika dagsymboler. Som en våg av tretton himlar styrs den underliggande energin av Periodens första dagsymbol och påverkar alla tretton på varandra följande dagsymboler. Genom att vara medveten om den övervägande energi från Periodens första dag, kan vi anpassa våra intentioner med den energin och låta våra mål manifesteras.

Galaktisk Ton 1: Enhet. Ett är början på allt, det första, hela och allt i ett. Ett är bestämd och självstyrd och ger ett bra tryck till vilket projekt de än är associerade med.

Aspekter: Färg - Blå (Transformerar), Riktning -Väst , Element - Vatten.

Väst: Handlar om livets okända. "Hur känner jag för någonting som pågår?" "Var föreslår min rädsla att det finns ett behov av en högre urskiljning?"

Element Vatten: Den aspekt som återspeglar egenskaper och sättet att vara.
Helande, Rening, Andens Dop. Vatten är det element som håller Andens eter. Vatten uppmuntrar att gå med flödet och ta emot Andens nedstigande ljus.

Dag 235 av 260.

Håll gärna koll på tankarna.
Notera dina drömmar och vakna tankar. Checka in hela dagen för att se vad som är i åtanke. Om du inte ser hur de relaterar till dagens energi, kanske det inte har hänt än. Något kommer att börja ockupera dina tankar. Den periodiska incheckningen hjälper dig att känna igen när det händer. Riktlinjerna och elementen erbjuder "mat för inspiration", och du kan se synkronisiteten i samband med din erfarenhet eller en inspiration för att urskilja.

Högre Vision.

Örnen leder oss på ett flyg av högre vision. Vi erbjuds ett perspektiv för att se en väg i Anden där det inte finns några hinder som står i vägen. Örnen erbjuder ett tecken på framgången som ligger i vår framtid. Vi behöver bara se det för att veta att det ligger inom vårt grepp.

Den uppmuntrar våra högsta hopp och ambitioner, och kan hjälpa oss att se att vi inte behöver veta varje steg på vägen för att uppnå våra högsta drömmar. Vi måste bara hålla Visionen av välsignelsen i vår framtid för att bli guidad dit.

Stigande från Vindens period, Andens andetag och livets andning, kommer blir vinden under våra vingar. På 13 Jaguar transformeras vår tro på mirakel till att tro på en framtid vi kan vara tacksamma för, den förändrar sinnet som höjer Skapelsens kraft.

Örnen uppmuntrar vårt högsta hopp och ambitioner med inspirationen att våra enda gränser för skapelsen, är de drömmar som vi ännu inte har sett klart i vår fantasi.

Den 12:e och 13:e månaden.

Den 12:e månaden är den tolfte himmelen och den sjätte natten av skapelsen. Den 13.e månaden är den trettonde himlen som fullbordar de sju dagarna i en ny skapelse. 
Örnen fullbordar den nya Visionen av vårt Själv som vi drömmer om, som vårt eget själv att vara. Det som vi är gjorda att se är vår uppstigning till vårt nya "Jag Är" medvetande. Vi kommer att vägledas av en gudomlig vision mot en ny uppenbarelse av Enhet med den Främsta Skaparen, genom att fullborda Tzolkìn på 13 Sol.

Inkommande inspiration.

Örnens period kommer att bära oss genom fullbordandet av en högre förståelse och in i uppstigningen av en ny identitet i anden. Den 12:e månaden drar vår visdom av skapelsen till en högre förståelse. Vi skapades En med Främsta Skaparen genom att offra vårt ego. Örnen kan visa oss hur mycket mark vi kan täcka, med tanke på att vi nu har vingar att flyga med.

Örnen leder en period av "Ljus" - inkommande inspiration. Vi kommer att bli inspirerade för att lyfta likt Örnen för att nå våra högsta ambitioner. Vår nästa uppstigning, 13 Hjort, lovar att vi kommer att ta tag i den gudomliga kraften och alla de andliga redskapen vi behöver, för att manifestera våra högsta drömmar.

Örnen kan inspirera vårt sätt att navigera genom andens rike. Vi är fria att sväva när vi släpper och rider på de gudomliga vindarna i skapelsen. När egot inte längre får styra våra liv hur saker och ting borde vara eller tidigare har varit, kan vi med lätta steg bara ta av och veta att var vi än landar så kommer det att vara någonstans som vi redan vet och sett med hjälp av vår andes gåvor. När vi inte låter den yttre världen få styra vart vi ska, utan låter den inre världen få visa vägen, finns det inte längre några strider att utkämpa. Allt blir precis som det ska vara för du lever här och nu. I nuet är där sanningen bor. Här bor också all visdom, kärlek och gemenskap. I nuet finns all den vägledning du någonsin kan behöva. Allt du behöver göra är stilla dig själv och lyssna..Ta tre långsamma andetag... mellan varje ut och inandning är där din ande bor. Du är nu i nuet.

Vårt medvetande är ett mirakel för omvandling. Oavsett våra mänskliga begränsningar, kan vi förvandlas genom en intention av anden. Genom en avsikt att placera vårt liv i Guds händer är även det omöjliga möjligt när vi står på den sanningen i vaksam medvetenhet.

Örnen håller elementet vatten, som rör våra känslor och ande. Vi har inget att frukta i att drömma våra högsta drömmar. Idag är en dag att inspireras till vårt hjärtas önskan. Den kan hjälpa oss att se möjligheterna när vi investerar helt i vår dröm.
Vi kan mötas av frestelsen att flyga bort...
Att nå våra högsta förväntningar kommer att driva gränserna för vår inre styrka, och vi kommer bara se hur högt vi kan flyga om vi fortsätter.
Så fortsätt, bara fortsätt..

Om du känner att du behöver hjälp på vägen, så var inte rädd för att be Änglarna, WingMakers eller det Gudomliga om hjälp. De lyssnar alltid efter din röst.. <3

Slutet på dagen.

Bekräfta solnedgången som avslutningen på ännu en dag, och tacka för inspirationen och vägledningen som dagens symbol har fört med sig.
De äldre sa, att låta våra bekymmer av dagen gå ner med solnedgången.
Lägg märke till hur du känner, då solnedgången ofta är en tid då du kan känna en växling av energin till nästa dagsymbol.
För gärna anteckningar, och lägg märke till inspirationen och fullfölj.
Gå i andens flöde och bara vet, (intuitionen) att hitåt ska jag. 

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.

Inspiration: Ian Xel Lungold, Debra Jaguar Spirit, och de som gått före..