Den Själsliga Processen.

Den tar sin början först när vi har gjort upp med sinnets begränsningar och dykt ner i det inre och där funnit den "livgivande roten". Nu är vi redo för det själsliga uppvaknandet...    

Den som har upplevt ett ”uppvaknande”, förvandlas inte till någon annan eller blir till något annat, utan det som sker är att personen blir medveten om sin Själ. Den formlösa delen av sig själv som har kontakt med Allt som är.
Många har med ord försökt förklara denna upplevelse, men känner att dom med orden som finns faller kort. Och det är för att dom som ännu inte upplevt detsamma, omöjligt kan förstå upplevelsen genom det mänskliga fordonet.
Skillnaden som många upplever är att tidigare har upplevelserna kommit utifrån och in. Det som sker i det yttre är den jag är. Nu sker händelserna inifrån och ut och dom yttre upplevelserna definierar inte längre den jag är. Det mänskliga fordonet blir nu en tillgång för att uppleva livet, men inte den som är livet.
Mina själsliga vänner är väldigt tydliga med att förklara att det inte är den uppvaknandes skyldighet att väcka andra. Och dom säger detta för att en av anledningarna till att många tvekar och håller igen så gott dom kan, är just denna rädsla för denna förändring. Dom behöver känna att dom får göra det i sin egen takt och i sitt eget bemyndigande, och dom som har upplevt uppvaknandet behöver få göra denna upplevelse i lugn och ro, utan känslan av att de måste dela med sig för att ”rädda världen”. Bara genom att vakna så har du nu hjälpt andra se vad som är möjligt. Tack!

Processen som följer nedan är inte en process som vi går igenom en gång och sedan är vi klara.
Det som sker är att livet nu löper som en uppåtgående spiral, och för varje ny ”plattform” som vi landar på har vi upplevt både nya men också många gånger liknande händelser, men hela tiden från en högre grund och med ett utökat medvetande som följd. Det är denna utveckling och expansion som nu blir möjlig när själen följer med som reskamrat.                                             

Samband.

Samband är det första steget. Vi måste vara grundade i Jorden innan vi kan vakna på det Själsliga planet. Vår jordbundna existens är nödvändig för vår själsliga utveckling. Detta är en tanke som förkastas av många religioner, där kroppen är syndig och endast den gudomliga själen ren. Den andliga Alkemin lär att "som ovan, så nedan" - vi är ett. Det finns ingen synd, bara okunskap och lärdom. I samband strålar vårt tidigare arbete samman: Egot har reducerats till aska, våra känslor har integrerats och accepterats utan egots påverkan, vi har upptäckt det som är värdefullt i livet och har släppt det som inte har något värde. Vi är nu redo att möta Vår Inre Mästare. Vi är redo för det "Heliga Bröllopet". Samband är förknippat med hjärtchakrat. Det Heliga Bröllopet innebär att du är i harmoni med dig själv - att du älskar dig själv, accepterar den du är och att du älskar Livet. Det är dags att kunna skratta åt sig själv.


 

Fermentation.

Fermentation kan vara ett steg som det är svårt att gå vidare till. Du befinner dig i harmoni med dig själv och världen, vad mer kan du önska? Egot säger till dig igen, att det bästa är att bibehålla status quo. Själens mörka natt väntar dig - igen. Den här gången har du dock något vid din sida. Något som sporrar dig, hjälper dig vidare när du återigen måste dyka djupt ner i ditt undermedvetna för att frambringa den livgivande roten. Du ser på alla dina fel och brister utan att döma, utan att tycka synd om dig själv, utan att misstolka den process som är i full gång. Du inser att druvorna måste ruttna och jäsa innan du kan brygga vinet som är Livets Vatten. Det är inte vid slutet av regnbågen som skatten finns, det är på vägen över den. 

Destillation.

Destillation är den process som leder till det tillstånd där vi är i denna värld men inte av denna värld. Vi mognar i våra tankar och känslor, så att vi kan förena oss med det kollektiva medvetandet. Vi vandrar i båda världarna samtidigt, förandligade. Våra tankar och känslor är i harmoni med det Kosmiska. De två trianglarna har äntligen strålat samman, och vi är Ett. Egot kontrollerar oss inte längre, och vår enda önskan är att verka för mänsklighetens bästa.
 

Koagulering.

Koagulering är slutet - och början. Du har nått ditt mål, och insett att målet aldrig var att bli illuminerad. Målet är att minnas din innersta natur. Din kropp av Ljus är fulländad, och de Vises Sten har skapats. Du har nått Kronan och vet att det som är Ovan också är Nedan, och att det som är Nedan också är det som är Ovan. Allt är Ett.