Samtal Del 3.

Här följer del 3 och är den sista delen av mitt samtal med mitt älskade supportteam från den 26/9-20.

Jag förstår att det inte går att titta på inkarnationscykeln ur ett bra eller dåligt perspektiv, ur separation eller polarisering. Om jag istället ställer frågan så här…Är inkarnationscykeln organisk/naturlig eller finns det ett system som vi kan fastna i?

- Inkarnationscykeln i sig är väldigt användbar i sin organiska struktur då den tillåter alla själar att vandra i hela ”Kosmos” så att säga. Det är er naturliga transition från ett hem till ett annat. Det är en naturlig vandringsled som alla själar vandrar. Det som många på Jorden har glömt bort är just denna transition och kallar den för döden som för många står för något definitivt. I ett begränsat sinne så ser ni ofta saker som påbörjade, under utveckling eller avklarade, istället för under upplysning, integrering och expansion. En del av expansionen innebär att flytta till ett nytt hem, var än i kosmoset som det befinner sig. Att då istället likna inkarnationscykeln som något som tar er vidare till denna möjlighet att uppleva mer och nya saker, tillåter er att landa varhelst ni önskar uppleva. Inkarnationscykeln är på detta sätt ett naturligt inslag i det som vi kallar livet.

Liksom allt annat på den här planeten så har också denna cykel blivit tillämpad till att serva de som vill behålla makt och kontroll.

På vilket sätt har dom gjort det?

- Genom att kontrollera era sinnen och matat dom med rädsla, undanhållande av information och dämpande mediciner i olika former vilket gör att ni har svårt att lyfta era sinnen till vad som kan vara möjligt. Efter flera tusen år har ni nöjt er med att livet är som det är, för så har det ju alltid varit och när då den kontrollerande makten säger till er att himlen som ni alla kommer till efter döden är det ultimata sättet att gå vidare på, så har ni trott att det är så. Ni har varken haft kraften, orken eller sinnet i sitt fulla bruk för att ens ifrågasätta om det stämmer.

Det minnet som jag har inom mig och som jag i ord kan beskrivas som oändlig lycksalighet, eufori, harmoni, medkänsla, kärlek, ja den är svår att förklara för jag har inte upplevt den här på Jorden utan bara inom mig. Vad är den i förhållande till ”himlen”.

-Det du beskriver är de högre dimensionerna där du inte lever i en fysisk kropp utan i din ljuskropp. För att förklara med jordliga termer så har du fortfarande en ”kropp” som du kan ”använda” men inte alls så tung som den som du för tillfället ockuperar här.

Om vi ska försöka förklara det kollektivas tro på vad himlen är, så beskriver många det som en fristad där sinnet inte är lika påkopplat som nu. De mänskliga bördorna av att vara tvungen att tjäna till sitt uppehälle försvinner då de inte längre är på Jorden. Riktigt hur det fungerar och vad de gör istället är det inte många som har undrat över. Vi skulle kunna sammanfatta det kollektivas tro om himlen som att du går i pension med full lön och sjukdomar och elände är över. Många bryr sig inte om vad som egentligen sker utan ser bara fram emot att få slippa, vad än det innebär för dom.

Så om människor tror att dom får det lite bättre så är dom nöjda med det?

-Precis!

Ock lite bättre innebär för många den 4:de dimensionen?

-Du har alldeles rätt.

Och ur det perspektivet tror människor att de har hamnat i himmelriket, men då de inte vet att det är den 4:de dimensionen och glömskan om tidigare inkarnationer har glömts bort, så åker de in i ekorrhjulet igen? Ursäkta min bedömning, men jag känner att jag inte har så mycket till övers för maktmissbruk.

- Vi förstår det och det är därför du är här.
Istället för att se det som en bedömning kan du se det som att du har sett potentialen och vill givetvis med ditt medkännande hjärta låta alla andra få ta del utav det.

Ja så är det. Och ni är där. :)

-Precis, vi hjälps åt över dimensionsgränserna så att så många som möjligt ska få möjligheten att åter igen upptäcka oändligheten med obegränsade möjligheter i ett oändligt hav av expansion.

Hur kommer då människor igenom den 4: dimensionen?

- Genom att åter igen minnas sin fulla potential genom att våga ifrågasätta gällande ”sanningar” och möta det okända som de i sin rädsla undviker. Precis som du skrivit om tidigare handlar det inte om att känna sig lurad och dum, utan att se att många saker har berättats ur ett perspektiv som gynnar de som vill behålla kontrollen och makten över massorna. När ni ser det som att saker och ting har blivit undanhållna istället för ljugna för, så börjar ni undersöka med en ny glöd som mer liknar en upptäcktsresa än ett undvikande förklarande och försvar, för att ni inte vill känna er ”dumma” så att säga.

Som jag förstår det så befinner vi oss redan i fjärde dimensionen, så vad innebär det i förhållande till det vi just pratat om?

- Då ni inte tagit er igenom hela fjärde dimensionen ännu så finns det fortfarande vissa ”fällor” kvar även om många har assimilerats. Vi förstår att din nästa fråga är att vilka är dessa fällor, så vi fortsätter att försöka hjälpa till.
Utan att använda för klara beskrivningar då både du och vi vet att när denna text läggs ut så blir den till allmän beskådan så att säga, så ska vi försöka förklara så gott det går utan att dra allt för många blickar till oss.

Under era liv så samlar ni på er mycket kunskap i er vilja att lära. Denna drivkraft är ett naturligt inslag redan från födseln. Så genom att kontrollera vilken kunskap ni i er själsliga glädje får ta del av, styr man innehållet i varje människa och kan på så sätt påverka ”hela mänskligheten” då alla har fått ta del av ”samma kunskap”.

När många nu vaknar upp till att i stort sett allting har blivit vinklat och förvridet är det som att ni på ett personligt plan känner att all er själsliga glädje helt plötsligt försvinner. Ni upplever er ofta arga, förvirrade, ledsna, uppgivna i ett initialt skede, och det är helt naturligt och inget konstigt med det. Men, Om vi säger att ”döden” nu skulle inträffa i detta skede, när ni befinner er i ert ”lägsta” läge och inte har någon erfarenhet eller förkunskap innan, så blir det svårt att lyfta högre än där ni redan befinner er.
Därav att de vill behålla ”trycket” av rädsla så länge som möjligt för att kunna samla den energin till sin egen fördel och kunna återanvända den.

Jag känner att det vi nu pratar om har en potential att skapa mycket rädsla. Och det är det sista jag vill bidra med.

- Vi förstår det, men för att kunna hjälpa behöver vi skina ljus även i de ”mörkaste hörn” av den här planetens historia. Det vi nu pratar om kommer fler och fler att skina ljus på då det är ett viktigt steg i er förståelse av vad att ”sitta fast” betyder.

Tack! <3

- Gå vidare i ljusets fulla potential och räds inte. You got this! <3