Samtal Del 2.

Här följer Del 2 av ett samtal som jag hade med mitt älskade supportteam och som startade den 26/9-20.

Kan man säga att alla människor som befinner sig här just nu har valt att vara med om denna stora ökning av medvetandet, om de så är medvetna om det eller inte, eller sitter några verkligen fast i inkarnationscykeln, eller är det något annat som jag inte har tänkt på?

- Ur ett multidimensionellt perspektiv är saker och ting precis som de ska vara, men det är klart att vissa visste att de eventuellt skulle kunna ”fastna” när densiteten blev lägre och lägre. Och med fastna menar vi att de glömde bort vem de egentligen var. Det räcker med att du tittar på detta enda liv just nu. Hur lätt det är att förvilla bort sig i "ekorrhjulet" som du brukar säga. Tänk dig då flera tusen sådana liv efter varandra…

De visste att det skulle bli svårt att se ljuset i tunneln och med tiden nedgraderades det ljuset till en liten gömd gnista. Ni som ser detta lilla ljus i människor har en viktig roll. Ni ska inte bara minnas mer och mer själva utan också låta det ljuset skina så att andra ser och vågar tro på vad som är möjligt. Den aldrig sinande kärleken som ni känner för era medmänniskor känner ni för att ni i djupet av er själ vet att de har glömt bort. Ni varken kan eller är kapabla att döma eller skuldbelägga någon, för ni vet att dom inte vet vad dom gör.

Många är dom gånger som ni får ta en plats i bakgrunden så att de får processa själva. Men ni vet att även om ni inte ses fysiskt så lämnar aldrig den ovillkorliga kärleken deras sida. Ni ser och förstår att det handlar om tid. Tid att få möjligheten att acklimatisera sig till det nya, att låta gnistan få tändas av ljuset ni tillhandahåller, även om det innebär en plats i bakgrunden.
Då ni genom er ovillkorliga kärlek håller era dörrar öppna, kommer dom att kunna komma tillbaka när tiden är mogen för det.

-Angående inkarnationscykeln är det en komplex fråga men vi förstår att du ställer den ur medkänsla. Du vill att alla ska ta sig ”igenom” illusionen.

Ja, och jag gissar att det kommer att bli ja, nej, ja, nej..

- Lite så men också utifrån grunden i din fråga.
Hamnar alla där dom ska, svar ja ur ett högt perspektiv, då de inte vet någonting annat. Du kan inte bryta igenom något som du helhjärtat tror är sant. Ur det perspektivet blir allting så som det var menat.

Fortsättning följer...

Med all Kärlek
Camilla