Energiläsning den 30/10-19

Det är många som har upplevt det som att ni har "åkt ner" några steg, ifrån ert högsta jag den senaste tiden...

Det som sker, är att vi tittar på ytterligare en eller flera aspekter som vill ha vår fulla uppmärksamhet, för att kunna integreras in i den nya uppgraderade versionen av oss själva.

Det kan vara känslor av utanförskap och att inte tillhöra något socialt sammanhang.
Det kan också vara känslor och upplevelser av tidigare utmaningar i vårt liv som har varit som en "milstolpe" för oss, som åter igen kommer upp till ytan.
Oftast handlar det om något som vi har upplevt som väldigt starkt, och många gånger som återkommande "teman" i vårt liv.

Vissa upplevelser som sker, har vid tidpunkten det skedde inte kunnat tas omhand, då vi befann oss på en plats eller ålder där en full förståelse och integrering inte var möjlig.
När vi sedan har kommit så pass långt i vår utveckling att vi har möjligheten att ta hand om det som vi inte kunde då, så har tankarna en tendens att göra det till att vi inte har kommit så långt i vår utveckling, då det "händer igen". 
Det är egentligen tvärt om. Tack vare att du har utvecklats så mycket, har du nu både visdomen och kärleken att ta hand om det som du inte kunde då.

Det sinnet inte förstår är att tiden inte existerar. Det finns alltså ingen skarv mellan våra upplevelser med en start och ett utgångsdatum. Hade det varit så, så skulle en utveckling och expansion inte vara möjlig.
Allt existerar samtidigt, och det är tack vare att det gör det som vi kan gå till vilken upplevelse som helst och göra den upplevelsen hel igen. På så sätt hämtar vi "gömd" visdom som kan integreras och öka våra perspektiv och därmed expandera.

Det som också sker är att allt det "arbetet" som du gör, många gånger i det tysta, laddas även upp till det Kollektiva. Det Kollektiva får då tillgång till nya visdomar och insikter. På så sätt påverkar vi alla "systemet" inifrån, och ger tillsammans med Jorden och alla som arbetar FÖR henne, en chans att lösa upp det som inte längre gynnar vår expansion och utveckling.

Så det du ser runt omkring dig, är Gudomliga varelser som tillsammans med sina kroppar försöker hitta hem..❤️