Energiläsning den 27/7-19.

Det som ligger i luften och har pågått några veckor, är om jag ska beskriva det med ord, en "sexuell" energi. Energin har sin grund i det andra chakrat som ligger en liten bit nedanför naveln. Det är härifrån som våra önskningar, drömmar, känslor och vår vitalitet aktiveras, och det är väldigt vanligt att vi känner en ökning av denna energi ju mer vi bejakar livet i stort.
Den ger en känsla av att vara fysiskt levande. 
Energin i det andra chakrat är också en av de främsta tillgångarna vi har för att klara av vardagen, och finna lösningar på intellektuella, fysiska och andliga problem och frågor.

Detta chakra svarar också mot vårt behov av relationer till andra människor och vårt behov av att i viss mån kontrollera det som händer runt omkring oss. Den andliga uppgiften som det andra chakrat ställer oss inför, är att vi ska lära oss att samspela med andra på ett medvetet plan; skapa band till människor som bidrar till vår utveckling och bryta med människor som hämmar den. Det innebär även att vi ska lära oss varför vi väljer som vi gör, och när vi lär känna våra motiv lär vi också känna vår själ.

Ett balanserat andra chakra inspirerar till öppenhet för sinnlighet, acceptans av både behagliga och mindre angenäma känslor, att kunna skydda sig själv, att återhämta sig efter att ha förlorat människor eller egendom och hänryckning. 
Ett obalanserat chakra ger en rädsla för att tappa kontrollen eller för att kontrolleras av andra, eller andra omständigheter som svek, ekonomiska förluster, att bli övergiven av sin partner m.m.
Då vi både är fysiska varelser och energivarelser är vår uppgift att bemästra våra inre reaktioner på den yttre verkligheten och våra tankar och känslor.

Det som jag vill göra er uppmärksam på är just denna sexuella hänryckning som cirkulerar. När vi inte är medvetna om vad hela energin står för, är det lätt hänt att den blir lite "enkelspårigt" översatt.
Då många människor känner av denna ökning, som till stor del beror på att energierna hjälper oss att kollektivt släppa på kontrollen till makt, pengar och sex, så kan det upplevas som att man har träffat den "rätta", för båda två är så på. Baksidan på myntet som vi alla behöver vara medveten om, är att det också finns många med ett destruktivt beteende där ute som alltid är på, och att veta vad som är vad kräver en ordentlig urskiljning.

Mina Guider hälsar och säger att;
Allt är inte Guld som glimmar.

Jag hoppas att jag har kunnat skina lite ljus över situationen,
även om solen just nu nog tar den mesta glansen :)

Ta hand om er!

Kram Camilla