Energiläsning den 16/6-19.

Om jag ska försöka översätta energin i ord så finns det en generell "irritation" i luften då man nu är "trött" på alla människor som bara tar för givet, utan att säga tack på något sätt. Jag ser också många som arbetat länge med att själsligt hjälpa människor, börja dra åt svångremmen, och sätta upp lite tydligare gränser för det som de delar.  
Jag känner att det handlar inte om en negativ handling, utan snarare mer om gränssättning, givande och tagande och flöde.  

Kan ni kära Guider hjälpa mig att belysa vad det är som pågår? 

Allting handlar om balans. Att både kunna ge och ta emot det som ges av livet.
Ni är många nu som sedan urminnes tider har rest från planet till planet. Ni har varit med om många utmaningar, och har alltid kommit igenom och landat på fötterna. Det kommer ni att göra även i det här. Utmaningen för många är precis som du säger inte sprunget ur ett negativt perspektiv, utan handlar om att balansera energier. Ni är nu många på den här planeten i olika utvecklingsfaser, och därför finns det också många källor att hämta information ifrån. Idag skulle man kunna säga att det finns ett överflöd på och kring Jorden, av information om allt ifrån micro till macro när det kommer till att förstå och minnas den ni är. Det är en helt naturligt utveckling när snabbare vibrationer och högre frekvenser blir mer närvarande på Planeten. 

Men för att återgå till samtalet om balansen i ett givande och tagande, så tror vi att det är lättare att förstå om vi delar upp det.

Ett scenario är att du är någon som tycker att andlig utveckling är något som är intressant.
Och när du i det yttre får information som får dig intresserad, så delar du gärna denna upptäckt med andra. Känslan inför informationen kan liknas vid, -Vad häftigt!

Ett annat scenario är att du kanske är någon som har umgåtts med den andliga utvecklingen ett tag, och börjar nu se och känna effekten på dig själv. Du vill gärna dela, så att andra ska få möjligheten att känna det som du känner, och känslan inför informationen du har är,
- Varsågod! 

Efter ytterligare fördjupning där självkärlek börjar ta en allt större plats, kommer ni ofta in i ett icke yttre delande. Det är för att ni nu förstår att ni tidigare delat utan balans. 
Känslan som infinner sig kan liknas vid, - Jag har tagit en paus. Och ni hänger upp skylten Stör ej, omstrukturering sker, på dörren. Denna plats är en plats som många av er kommer tillbaka till, tills det att den ej längre behövs. Skyltarna kan variera, men bottnar oftast i att ni behöver en paus ifrån formen på ett eller annat sätt.

När ni sedan kommer ur denna plats av transformation, integrering och senare regeneration, blir ni väldigt bra på att se vad som lyfter er energi och vad som sänker den. Ni har blivit bättre på att urskilja och kan därmed ta mer balanserade beslut som jobbar för ert högsta bästa.
Initialt kan en känsla infinna sig som kan liknas vid; -Jag delar med dem som delar tillbaka. 
Häri ligger en bättre balans, om än inte fulländad.
Det är här gränssättningen kommer in som du frågade om tidigare. Utav rädsla för att tappa balansen igen, så begränsar ni er till ett givande och tagande som är villkorat. 
Delandet befinner sig då ofta i en förväntan i framtiden eller i ett minne från det förflutna. Därav att den inte är fulländad. 

Det villkorslösa givandet och mottagandet, uppstår för de flesta gradvis naturligt när din själ och mänskliga fordon samarbetar. Det var därför som vi tidigare beskrev att du kommer landa på fötterna. Urskiljningen kommer fortfarande vara närvarande, men då livet är så mycket mer stödjande, går det lättare att se vilken väg din själ vill uppleva.

Tacksamheten för de stödjande insatserna som springer ur din Själ, blir till ett villkorslöst givande och mottagande. Känslan av tacksamhet i kombination med det mentala begreppet uppskattning, uttrycks då som ett osynligt budskap i alla riktningar och i alla tider. 

-Tack älskade ni för samarbetet och informationen!